Aktualności

Deinze - XX Europejski Zjazd Strzelców Historycznych 2022

Organizacja Spotkania Strzelców 2022 została powierzona przez Europejską Wspólnotę Historycznych Strzelców (E.G.S.) Królewskiemu i Powiatowemu Związkowi Łuczników św. Sebastiana "Eendracht van Ooidonk" Europejskie Zawody Strzeleckie (EST). EST to coś więcej niż zawody strzeleckie, jest to odbywający się co trzy lata festiwal, na którym spotykają się strzelcy, bractwa i gildie z różnych krajów. Oprócz walki o tytuł europejskiego króla, EST to także osobiste spotkanie wszystkich europejskich strzelców. Zawody w strzelaniu, bębnieniu, machaniu flagą i świętowaniu wzmacniają europejskie więzi i przyjaźnie.„Poznawanie się nawzajem, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna zabawa są podstawą tego wielkiego europejskiego ruchu!”

 

                                                        INFORMACJE PODSTAWOWE


1. Wstęp na tereny Spotkań jest bezpłatny.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w Spotkaniach obowiązuje bezwzględnie posiadanie dokumentu tożsamości.
3. W namiotach ( hala sportowa Brielpoort i 2 namioty o nazwach Ooidonk, Canteclear) w zasadzie nie ma żadnych miejsc rezerwowanych.
4. Sprzedaż napojów odbywać się będzie za pomocą kart magnetycznych, które będzie można nabywać w wydzielonych kasach.
5. Uczestnicy podróżujący autobusami mogą podjechać pod same tereny Spotkań i wysiąść natomiast pojazdy odjadą na parking znajdujący się poza terenami Spotkań.
6. Ze względu na częściowo trawiaste podłoże w razie złej pogody należy przewidzieć odpowiednie obuwie.
7. Uroczystość podniesienia flag oraz odegrania hymnów państw – uczestników Spotkań odbędzie się na skwerze przed muzeum – zwanym „MUDEL”.
8. Strzelania towarzyszące odbywać się będą tylko w sobotę 19. sierpnia 2022r. od godz. 12.00 na strzelnicach na terenie wydzielonego terenu Martinuspark za rzeką Leie ( przejście kładką ). Wśród konkurencji są takie jak: łuk, kusza, karabinek cyfrowy w różnych dyscyplinach regionalnych. Rejestracja na miejscu wraz z opłatą startową 10 Euro.
9. Jednocześnie przypomina się, że strzelania towarzyszące li tylko i wyłącznie dodatkowym punktem programu Spotkań i jako takie nie mają żadnego odrębnego statusu. To dla rozrywki uczestników ( bądź co bądź strzelców ) organizatorzy przygotowali
turniej strzelecki obejmujący różne konkurencje, w tym w szczególności tradycyjne i charakterystyczne dla tego bractwa lub regionu. Zwycięzcy mogą być uhonorowani nagrodami, medalami, dyplomami lub innymi rzeczami w sposób określony wyłącznie przez organizatora. Zatem przypisywanie sobie przez nagrodzonych tytułów mistrz Europy bądź podobnych, w swej treści jest niepoważne i jest zwyczajnym nadużyciem.
10. Na terenie Spotkań – Martinuspark ( koło strzelnicy) wydzielono specjalny obszar, z którego wyjdzie parada bractw w niedzielę 21. sierpnia 2022r. o godz. 12.00 Zbiórka bractw Regionu V – godzina 11.20. Na podstawie informacji dostarczonych przez okręgi Zjednoczenia sporządzona została lista z kolejnością przemarszu. Z uwagi na zdecydowanie niższą obecnie frekwencję naszej delegacji ( spadek o ponad 50% ) ustalono, że wyjątkowo skład osobowy delegacji poszczególnego bractwa nie może być mniejszy niż 3 osoby występujące w pełnym ubiorze organizacyjnym (!). W przypadku mniejszych delegacji sugerujemy tworzenie zwartych grup w oparciu o okręgi. Wtedy nawet pojedyncze osoby mogą w paradzie uczestniczyć jak również sztandary czy proporce.

11. Zdecydowanie nie mogą w paradzie uczestniczyć osoby nie posiadające ubioru organizacyjnego danego bractwa. Warunkowo dopuszcza się możliwość uczestnictwa osób ubranych w stroje regionalne lub retro. Powyższa zasada nie dotyczy osób reprezentujących instytucje publiczne np. samorządy lokalne o ile ich ubiór nie narusza konwencji Europejskich Spotkań.
12. Grupa Regionu V EGS czyli bractwa z Ukrainy, Chorwacji, Czech, Polski pójdą razem jako pierwsze w tej kolejności. Kolejność poszczególnych bractw została uzgodniona z organizatorami i w takiej kolejności będzie je zapowiadał spiker.
13. Tablice z nazwami federacji, bractw i okręgów należy przygotować we własnym zakresie jak również rozwiązać kwestię ich niesienia. W kolumnie marszowej Zjednoczenia będzie uczestniczyła Miejska Orkiestra Dęta z Ostrzeszowa. Przypominamy ze organizator nie organizuje zespołów muzycznych.
14. Delegacje ( minimum 3 osoby ) bractw, które wcześniej nie zgłosiły okręgom swojego udziału będą uczestniczyć w paradzie na końcu kolumny marszowej Zjednoczenia. Obowiązuje zasada opisana w pkt. 10.
15. W paradzie strzelców historycznych nie mog uczestniczy stowarzyszenia nieą ć nale ce do naszego Zjednoczenia czy innej federacji z Regionu V chyba, że zgodę na uczestnictwo wyraziły odpowiednio władze Zjednoczenia lub Regionu.
STRZELANIE KRÓLEWSKIE
Rejestracja
Wszyscy uczestnicy strzelań powinni się osobiście zgłosić z dokumentem tożsamości (dokładnie takim, jaki został wpisany we wcześniejszym zgłoszeniu ) w godzinach od 9:00 do 11:00 w namiocie Komisji Strzelniczej na strzelnicy. Miejsce to jest oznaczone (plan w załączeniu). Strzelcy, którzy ostatecznie nie zameldują się, nie będą mogli wziąć udziału w strzelaniu. Każdy strzelec został rozlosowany do poszczególnego stanowiska oraz w drodze losowej ustalono kolejność strzelania na poszczególnych stanowiskach.
Runda eliminacyjna
Z każdej strzelnicy kwalifikują się do finałowego strzelania o tytuł Europejskiego Króla i Króla Młodzieżowego: strzelec który zestrzelił ptaka ( kura ) a także po dwóch strzelców, którzy strzelali przed oraz mających strzelać w kolejności po.
Finały
Po zakończeniu rund eliminacyjnych nastąpią strzelania finałowe o tytuł Europejskiego Króla i Króla Młodzieżowego. Kolejność strzelania będzie rozlosowana i ogłoszona tuż przed strzelaniem.
Strzelanie
Przy rejestracji zostanie przydzielone stanowisko do rundy kwalifikacyjnej. Broń będzie dostarczona przez organizatora. Używanie własnej broni jest niedozwolone. Strzelcy zobowiązani są nosić właściwy dla swojej organizacji ubiór organizacyjny wraz z odznaczeniami. Zwracamy uwagę, że podczas strzelania mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Belgii. Regulamin strzelania królewskiego EGS jest do wglądu na stronie www.e-g-s.eu lub www.estdeinze2021.eu

Strzelcy celować będą do sylwetki ptaka umieszczonego w kulochwycie.
UWAGA
1. Na terenie strzelnicy zabrania się pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji:
- używania jakichkolwiek przyrządów optycznych;
- korzystania z podpowiedzi innych osób z zewnątrz;
- korzystania z telefonów komórkowych;
- wykorzystywania aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych w sposób naruszający zasady fair play;
- spożywania napojów alkoholowych.
2. Osoby biorące udział w strzelaniach królewskich, które znajdują się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających zostaną natychmiast zdyskwalifikowane.
3. W sobotę o godz. 11.30 na terenie strzelnicy odbędzie się odprawa i krótki instruktaż.
4. Uczestnicy strzelanie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom osób funkcyjnych wyznaczonych przez Główną Komisję Strzelecką EGS. Komisja ma prawo rozstrzygania we wszelkich związanych ze strzelaniem królewskim sprawach.
5. Na terenie strzelnicy wykonywać zdjęcia będą tylko osoby posiadające stosowną akredytację.
                                  Ze strzeleckim pozdrowieniem Paweł Przychodniak Sekretarz Regionu V

 

                                   XX EUROPEJSKIE SPOTKANIE HISTORYCZNYCH STRZELCÓW
                                                       Deinze 19.08. – 21.08.2022r.


19.08.2022r. Piątek
12.00 Otwarcie Hali Brielpoort i namiotów;
16.00 Uroczysta Msza Św. z inwestyturą Rycerzy Świętego Sebastiana kościół pw. Najświętszej Maryi Panny - rynek;
18.00 Parada flagowa – skwer przed muzeum miasta Deinze i regionu Leie
- ( MUDEL);
- odegranie hymnów państw uczestników,
- na zakończenie przemarsz do namiotu;
19.00 Uroczyste otwarcie XX Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców – namiot Ooidonk;
20.00 Uroczysty wieczór – namiot główny;
20.08.2022r. Sobota

galeria zdjęć...

100-lecie powołania Zjednoczenia KBS RP

W sobotę, 13 sierpnia w Poznaniu odbyły się obchody 100-lecia powołania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentowała bardzo liczna trzynastoosobowa grupa: Tomasz Klas z małżonką Marią, Andrzej Surowiecki z małżonką Haliną, Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką, Kazimierz Gołąbek z małżonką Ludmiłą, Zbigniew Lemiech, Grzegorz Pieper, Paweł Hinz i Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP powstało dokładnie 7 sierpnia 1922 r. w Poznaniu. Początkowo nosiło nazwę Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski, a w 1925 r. podjęto decyzję o zmianie nazwy na Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zjednoczenie zrzeszało Kurkowe Bractwa Strzeleckie do 1939 r. 10 listopada 1990 r. zostało reaktywowane w Kórniku. Uczestnicy wzięli udział w mszy św. w Bazylice Kolegiackiej, którą odprawił ks. abp dr Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Następnie poczty sztandarowe udały się na Plac Wolności, gdzie odbyła się uroczysta część obchodów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Parku Szelągowskim, gdzie odbyło się strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego 100-lecia Zjednoczenia KBS RP. Nasze Bractwo reprezentowali: Ludmiła Gołąbek, Wojciech Recław i Andrzej Surowiecki, który zakwalifikował się do ścisłego finału. Na koniec Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie Tomasz Klas w asyscie Pocztu Sztandarowego i innych członków Bractwa dokonał wpisu w księdze jubileuszowej.
 

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Sepólnie Krajeńskim 06.08.2022r.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim serdecznie zaprasza na uroczystości XX-lecia reaktywacji Bractwa, które odbęda się 6 i 7 sierpnia 2022 r. na naszej strzelnicy brackiej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Osiedle Leśne 19. Szczegóły w zakładce "Zaproszenia"

Turniej strzelecki w Brusach 06.08.2022r.

Starszyzna KBS w Brusach wraz z Zarządem Okręgu Pomorskiego ZKBS RP zapraszają na coroczne strzelanie o przechodni puchar „KULĘ ARMATNIĄ” założycieli KBS Brusy i proklamację Króla 2022. Turniej odbędzie się na Strzelnicy Brackiej w Brusach w sobotę dnia 06-08-2022. Szczegóły w zakładce "Zaproszenia".

Turniej strzelecki w Kościerzynie

10.07.2022r. w Kościerzynie odbył się coroczny turniej o przechodni „Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyny”. Na wstępie wszyscy goście zostali przywitani przez Prezesa Zarządu KBS Kościerzyna Andrzeja Przewłockiego. Następnie Marian Seida został intronizowany na Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie. Po intronizacji składano życzenia i wręczono upominki oraz rozpoczęto rywalizację o piękne tarcze. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentowała bardzo liczna dziesięcioosobowa grupa, a mianowicie Tomasz Klas z małżonką Marią, Mirosław Weisbrot, Dariusz Krasiński, Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską, Mariusz Dyderski, Brat Honorowy Adam Augustis oraz Kazimierz Gołąbek wraz z małżonką Ludmiłą, która zajęła III miejsce w strzelaniu do Tarczy KOS-EKO. Główną nagrodę zdobył Marian Baniecki z KBS w Starogardzie Gdańskim. Na zakończenie tradycyjnie zrobiono wspólne zdjęcie.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tucholi 09.07.2022r.

9 lipca 2022r. w ramach 63 dni Borów Tucholskich odbył się Turniej Strzelecki o XVI Miecze Grunwaldzkie w KBS w Tucholi. W tym dniu odbyła się msza podczas której odbyła się proklamacja Króla Kurkowego A.D.2022 Piotra Latzke. Na rynku odbył się pokaz musztry bractwa, następnie w Celestacie Prezes Andrzej Wegner przedstawił Korners bractwa. Na koniec turnieju odbył się Raut Królewski. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie godnie reprezentował Król Okręgu Pomorskiego Ludmiła Gołąbek, która zajęła I miejsce w strzelaniu do Tarczy EGS oraz Kazimierz Gołąbek, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy 100-lecia Piekarni Latzke oraz II miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla Stanisława Bąk.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Chojnicach

W niedzielę 26 czerwca 2022r. w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach miała miejsce msza intronizacyjna. Następnie wszyscy przemaszerowali do Fosy Miejskiej gdzie odbyła się Intronizacja 219 Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach Bartka Bilińskiego. Po wręczeniu okolicznościowych pamiątek i kwiatów Parze Królewskiej wszyscy przenieśli się do Celestatu gdzie rozpoczął się turniej strzelecki o "Pierścień Św. Bernarda". Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Klas wraz z małżonką Marią.

galeria zdjęć...

Święto Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie

Marynarze wejherowskiego Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej wraz z zatrudnionymi pracownikami resortu Obrony Narodowej 24 czerwca 2022r. obchodzili uroczyście święto swojej jednostki. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Kaplicy Garnizonowej pod przewodnictwem ks. Infułata Daniela Nowaka, proboszcza w parafii Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej. Podczas uroczystego apelu z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej dowódca batalionu kmdr por. Paweł Michowski podkreślił, że Batalion jako jednostka wsparcia dowodzenia i łączności realizuje zadania związane z rozwijajniem systemów dowodzenia, łączności oraz informatyki na potrzeby Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego i jest ważnym elementem w systemie dowodzenia i kierowania morskim rodzajem sił zbrojnych. Jak zapewnił Batalion realizuje zadania bojowe i szkoleniowe na wysokim poziomie o czym świadczą ostatnie ćwiczenia i treningi, a także wyniki kontroli prowadzone przez komisje wyższych szczebli. Oprócz tego marynarze Batalionu byli kierowani do innych ważnych zadań m.in. do działań przeciw pandemii koronawirusa Cowid-19  oraz na granicę polsko-białoruską do pełnienia służby patrolowej. Gratulacje marynarzom i pracownikom resortu Obrony Narodowej w postaci pamiątkowej tablicy złożył Tomasz Klas Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.
 
" W dniu Waszego Święta życzę Wam wielu sukcesów w realizacji
zawodowych marzeń i oczekiwań wynikających z własnych,
często nieszablonowych działań w tym realizacji swoich pasji i zainteresowań.
Niech żołnierskie szczęście zawsze będzie z Wami.
Ponadto życzę Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym
oraz przede wszystkim, dużo zdrowia w tych trudnych czasach w jakich przyszło Wam służyć".
 


galeria zdjęć...

Piknik strzelecki dla młodzieży

W poniedziałek 20 czerwca, z inicjatywy Pani Bożeny Kubińskiej, wychowawcy klasy III iTp z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie, na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie odbył się piknik strzelecki dla uczniów tej klasy. Organizacją pikniku zajęli się Tomasz Klas, Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński, Paweł Hinz, Mariusz Dyderski i Przemysław Bobrucki. Celem imprezy była przede wszystkim integracja młodzieży wokół konkurencji strzeleckich z karabinu pneumatycznego. Wspaniała pogoda, otwarte stanowiska strzeleckie z instruktorami, kiełbaski z ogniska to recepta na udany piknik.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Gdyni

W sobotę 18 czerwca na strzelnicy w Hucie Górnej odbył się turniej pod patronatem Senatora RP Sławomira Rybickiego o "Bursztyn Bałtyku". Uroczystości wpisały się w oficjalne obchody 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Klas, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla KBS Gdynia Mirosława Modrzejewskiego, Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot, Strzelmistrz Dariusz Krasiński, Wojciech Recław, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Gdyni oraz kandydat na członka Bractwa Mariusz Dyderski, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego ZKBS RP i II miejsce w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej Wójta Gminy Przywidz Marka Zimakowskiego.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Starogardzie Gdańskim 11.06.2022r.

11 czerwca 2022r. na strzelnicy w Starogardzie Gdańskim odbył się XXVI Krajowy Turniej Strzelecki o Złoty i Srebrne Pierścienie Św. Katarzyny. Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentował Tomasz Klas wraz z małżonką Marią, Mirosław Weisbrot, Wojciech Recław oraz kandydaci na członków Bractwa Mariusz Dyderski i Przemysław Bobrucki. Tomasz Klas zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej. Wojciech Recław zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy ZUOK Stary Las i III miejsce w strzelaniu do Tarczy Starkom.

galeria zdjęć...

VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VI

9 czerwca 2022r. odbył się szósty turniej VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po krótkim przywitaniu, prezes Bractwa wręczył imienną statuetkę Kura Wojciechowi Recław, który był zwycięzcą poprzedniego turnieju. Zwycięzcami piątego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zostali w kategorii gości - ex aequo Mariusz Dyderski i Kamil Pieper, w kategorii braci i sióstr - Grzegorz Pieper. Małego Kura zestrzelił strzelmistrz Bractwa Dariusz Krasiński. Gratulujemy. Następny turniej w czwartek 15 września.

galeria zdjęć...

Gminny Dzień Dziecka w ArtParku w Bolszewie

5 czerwca 2022r. do ArtParku w Bolszewie przybyło kilkaset dzieci wraz ze swoimi rodzinami. W ramach imprezy przygotowano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie miało również w tym swój udział i przygotowało punkt strzelecki z nagrodami dla dzieci i dla dorosłych. Zaangażowaniem wykazali się Tomasz Klas, Dariusz i Agnieszka Krasińscy, Wojciech Recław i kandydat na członka Bractwa Arnold Wandtke.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Skarszewach

4 czerwca 2022r. w Skarszewskim Centrum Sportu odbył się turniej strzelecki o "Przechodnią Statuetkę Srebrnego Raka w Kajdanach" oraz replikę medalu Skarszewskiego Króla Kurkowego A.D.1930. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentowali bracia Tomasz Klas, Piotr Karbowski, Zbigniew Lemiech i Paweł Hinz oraz kandydaci na członków Bractwa Mariusz Dyderski i Przemysław Bobrucki. Brat Zbigniew Lemiech zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej, II miejce w strzelaniu do Tarczy Sponsora Brata Alojzego Jankowskiego oraz II miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla SBK Arkadiusza Marszałka. Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas zajął III miejsce w Strzelaniu do Tarczy Brackiej oraz III miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego. Główną nagrodę czyli Przechodnią Statuetkę Srebrnego Raka w Kajdanach zdobyła Mirosława Kotuła z KBS w Sępólnie Krajeńskim.

 

galeria zdjęć...

Dzień Jakuba Wejhera 28.05.2022r.

Dzień Jakuba Wejhera jest bardzo ważnym świętem w naszym mieście, podczas którego nagradzani są najaktywniejsi społecznie mieszkańcy Wejherowa. Uroczystość jak zawsze została poprzedzona odegraniem Hejnału Miasta Wejherowa przez zespół trębaczy, a także salwą armatnią w wykonaniu Kurkowego Barctwa Strzeleckiego w Wejherowie. Krzysztof Hildebrandt wręczył też 18. osobom Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Prezentację nagrodzonych wygłaszał zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. Tradycyjny Dzień Jakuba uświetnił swoim znakomitym występem na rynku jako Gwiazda Wieczoru, uwielbiany przez publiczność - Andrzej Piaseczny.

Za kontynuowanie bogatych tradycji wejherowskiego Kurkowego Bractwa, współprace, włączanie się w organizację wydarzeń miejskich, szczególnie tych związanych z historią Wejherowa i jego założycielem Jakubem Wejherem oraz promocję miasta na spotkaniach brackich w kraju i za granicą przyznano Nagrodę  Prezydenta Miasta Wejherowa Tomaszowi Klas, Prezesowi Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Dziękujemy.

 


galeria zdjęć...

XXVII turniej o "Miecz Jakuba Wejhera" 21.05.2022r.

W  sobotę 21 maja 2022r.  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało XXVII Turniej Strzelecki o "Miecz Jakuba Wejhera" oraz strzelanie o tytuł Króla Okręgu Pomorskiego 2023/24. Do Wejherowa zjechały Bractwa ze Starogardu Gdańskiego, z Kościerzyny, z Tczewa, z Gdyni, z Czarnego, z Chojnic, z Torunia i ze Skarszew. Podczas otwarcia Tomasz Klas - prezes wejherowskiego Bractwa, powitał wszystkich bardzo serdecznie na historycznej Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, która bardzo aktywnie działala w okresie międzywojennym, oraz dodał, że członkowie Bractwa dołożą wszelkich starań, aby w przyszłym roku na 30-tą rocznicę reaktywacji odbyło sie uroczyste otwarcie Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

Turniej odbył się w ramach obchodów 100-lecia powstania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej i został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandt, Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius, Wójta Gminy Wejherowo Przemysława Kiedrowskiego i Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Ludmiłę Gołąbek. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu KBS odbyła się uroczysta intronizacja Ludmiły Gołąbek na Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, która polegała na wręczeniu insygniów królewskich i wręczeniu pamiątkowego medalu. Zgodnie z ceremoniałem wszyscy bracia potwierdzili to wspólnym okrzykiem:

                                                         „Wiwat Król! Wiwat, wiwat, wiwat!”

Prezydenta Miasta Wejherowa w trakcie uroczystości reprezentował kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Michał Jeliński (były członek Bractwa i król kurkowy A.D.1997). Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wicestarosta Jacek Thiel, wiceprzewodniczący rady powiatu i brat honorowy Bogdan Tokłowicz, sekretarz gminy Wejherowo Małgorzata Niemirska-Thiel, dowódca Batalionu Dowodzenia MW kmdr por. Paweł Michowski, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Artur Kołodziejski, nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo Jacek Szulc, prezes ZHiU oddz. Wejherowo Ryszard Kliczykowski oraz Pani Bożena Kubińska i Pan Andrzej Silikowski z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie. Przybyli również bracia honorowi wejherowskiego Bractwa: Leszk Glaza, Adam Augustis i Andrzej Giecewicz.

Prezes Zarządu Głównego Zjednoczenia KBS RP Krzysztof Larski wspólnie z prezesem Zarządu Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP Lechem Magnuszewskim odznaczyli Krzyżem Komandorskim z Mieczami brata Piotra Karbowskiego, a Krzyżem Rycerskim braci - Pawła Hinz i Wojciecha Recław. 

Trafiłem po raz pierwszy do Wejherowa, tu do waszego grona i naszła mnie taka refleksja, że wspólnie z wami dzisiejszym strzelaniem zaczęliśmy tworzyć tę strzelnicę - powiedział Krzysztof Larski dodając, że w Wejherowie odbywa się pierwszy z dziesięciu jubileuszowych Turniejów Strzeleckich z okazji 100-lecia powstania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zwycięzcą tego turnieju został brat Wojciech Recław z KBS Wejherowo i to on będzie reprezentował Okręg Pomorski w strzelaniu o tytuł Króla Jubileuszowego 100-lecia powstania Zjednoczenia, centralne obchody odbędą się w 13 sierpnia br. w Poznaniu.

Bractwo wejherowskie wyróżnia się  pod każdym względem. Cieszę się, że po kilkunastu latach starań otrzymało od miasta historyczną ziemię na strzelnicę i wrócili na swoje. Moim marzeniem jest, aby wejherowscy bracia mogli odbudować w tym miejscu swoją dawną siedzibę i żeby była to strzelnica z prawdziwego zdarzenia - dodał Lech Magnuszewski.

W czasie zawodów smaczny i obfity bufet przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Orlu a przepysznymi potrawami z grilla jak zwykle uraczył nas brat Andrzej Surowiecki.

 

A oto wyniki turnieju:
Strzelanie Jubileuszowe z okazji 100-lecia powstania Zjednoczenia KBS RP
1 Wojciech Recław - KBS Wejherowo
2 Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański
3 Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo
 
Strzelanie o tytuł XXVII Króla Okręgu Pomorskiego
KUR - Kamil Wilk - SBK Skarszewy,
I rycerz - Renata Czapiewska - KBS Tczew
II rycerz - Kazimierz Gołąbek - KBS Wejherowo.
 
                                             WIWAT Król i jego Rycerze! WIWAT, WIWAT, WIWAT!!!
 
Strzelanie o Miecz Jakuba Wejhera
KUR - Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna
I rycerz - Mirosław Weisbrot - KBS Wejherowo
II rycerz - Piotr Karbowski - KBS Wejherowo
Tarcza starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius
1  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański
Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna
Arkadiusz Muller - SBK Skarszewy
Tarcza Prezydenta Miasta Wejherowo Krzysztofa Hildebrandt
1  Paweł Hinz - KBS Wejherowo
Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna
3  Adam Łabuda - KBS Kościerzyna
Tarcza Wójta Gminy Wejherowo Przemysława Kiedrowskiego
1  Arkadiusz Muller - SBK Skarszewy
2  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański
3  Kamil Pieper - sympatyk Bractwa z Wejherowa
Tarcza XXVI Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiły Gołąbek
1  Arkadiusz Muller - SBK Skarszewy
2  Józef Jarosz  - KBS Toruń
3  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański
Tarcza Adiutanta Europejskiego Króla Strzelców EGS Zbigniewa Lemiech
1  Jarosław Czyżewski - KBS Starogard Gdański
2  Arkadiusz Muller - SBK Skarszewy
Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna
Tarcza Okręgu Pomorskiego
1  Krefta Kazimierz - SBK Skarszewy
2  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański
3  Arkadiusz Muller - SBK Skarszewy
Tarcza Bracka
Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna
2  Alojzy Jankowski - SBK Skarszewy
3  Ryszard Jurczyk - KBS Gdynia
Tarcza Sponsora - rzeźbiarza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie
1  Kudzin Grzegorz - KBS Koscierzyna
2  Mariusz Adamczyk - SBK Czarne
3  Kamil Pieper - sympatyk Bractwa z Wejherowa
Puchar KBS Wejherowo dla Pań - sympatyków Bractw Kurkowych
1  Iwona Krapkowska - sympatyk Bractwa z Kościerzyny
2  Maria Klas - sympatyk Bractwa z Wejherowa
3  Ewa Kalinowska - sympatyk Bractwa z Wejherowa
Puchar KBS Wejherowo dla Panów - sympatyków Bractw Kurkowych
1  Drzewiecki Jakub - sympatyk Bractwa ze Starogardu Gdańskiego
2  Tomasz Ciesielski - sympatyk Bractwa z Wejherowa
3  Przemysław Bobrucki - sympatyk Bractwa z Wejherowa
Gratulujemy.

 

galeria zdjęć...

Wejherowska Noc Muzeów 14.05.2022r.

W ratuszowej sali obrad Rady Miasta, z unikalną wystawą zaprezentowało się Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 185-lecia. Wystawę o historii i współczesnej działalności mogliśmy oglądać właśnie podczas Nocy Muzeów. Z tej okazji wydano także jednodniową gazetkę okolicznościową pod red. Henryka Połchowskiego. Gospodarzami tej wystawy byli członkowie Bractwa: Tomasz Klas, Andrzej i Halina Surowieccy, Mirosław Weisbrot, Grzegorz Pieper, Agnieszka i Dariusz Krasińscy, Ludmiła i Kazimierz Gołąbek, Zbigniew Lemiech, Paweł Hinz, Wojciech Recław i kandynat na członka Bractwa Mariusz Dyderski.

 

galeria zdjęć...

VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej V

12 maja 2022r. odbył się piąty turniej VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po krótkim przywitaniu, prezes Bractwa wręczył imienną statuetkę Kura Grzegorzowi Pieper, który był zwycięzcą poprzedniego turnieju. Zwycięzcami piątego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zostali w kategorii gości - Tomasz Ciesielski, w kategorii braci i sióstr - Paweł Hinz. Małego Kura zestrzelił brat Wojciech Recław. Gratulujemy. Następny turniej w czwartek 9 czerwca. Serdecznie zapraszamy.

 

galeria zdjęć...

VI turniej strzelecki o "Szablę Gen. Józefa Wybickiego" w Będominie

W sobotę 7 maja 2022 r. w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie odbył się Turniej Strzelecki o Szablę Generała Józefa Wybickiego. Zawody zorganizowano w ramach obchodów ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej „Roku Józefa Wybickiego” oraz 180. rocznicy powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie. Patronat honorowy nad tegorocznym turniejem objął prezydent Andrzej Duda. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Tomasz Klas, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty Kościerskiego, Wojciech Recław, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej i III miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej, Zbigniew Lemiech, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Wójta Gminy Nowa Karczma oraz Mirosław Weisbrot i Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką. Kura strącił i tym samym nagrodę główną Szablę gen. Józefa Wybickiego zdobył Kamil Wilk ze Skarszewskiego Bractwa Kurkowego.

 

galeria zdjęć...

Strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2022

6 maja 2022r. odbyło się strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2022. na które przybyli prawie wszyscy członkowie bractwa. Na wstępie Prezes Tomasz Klas przywitał Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiłę Gołąbek, Króla KBS Wejherowo Andrzeja Surowieckiego wraz z Królową i jednocześnie I Rycerzem Haliną Surowiecką i II Rycerzem Pawłem Hinz, Adiutanta Europejskiego Króla Strzelców EGS Zbigniewa Lemiech, Prezesa Honorowego Kazimierza Gołąbek, cały Zarząd, wszystkich braci i siostry, kandydata na członka Bractwa i pozostałych Gości. Prezes przdstawił również plany związane z nadchodzącymi bardzo ważnymi wydarzeniami w naszym Bractwie, mianowicie o Wejherowskiej Nocy Muzeów i o przygotowaniu wystawy, która będzie miała miejsce w Ratuszu Miejskim pod nazwą "Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie - historia i współczesność". Drugim bardzo ważnym wydarzeniem będzie turniej o "Miecz Jakuba Wejhera" i o tytuł Króla Okręgu Pomorskiego, na którym to przypadł nam honor i zaszczyt przeprowadzić jedyne w Okręgu Pomorskim Strzelanie Jubileuszowe z okazji 100-lecia powstania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Po przedstawieniu planów na najbliższy czas przystąpiono do strzelania do Kura, które rozpoczął Król KBS Wejherowo A.D. 2021 Wiceprezes Andrzej Surowiecki. Rywalizacja była zacięta i na początku dziewiątej kolejki Kura z żerdzi strącił i tym samym nowym Królem A.D. 2022 Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie została siostra Ludmiła Gołąbek, pierwszym Rycerzem została siostra Halina Surowiecka, zaś drugim Rycerzem została siostra Agnieszka Krasińska.
 
                                                Wiwat Król i jego Rycerze!!! Wiwat. Wiwat. Wiwat.
 
Uroczyste przekazanie insygni królewskich odbędzie się na XXVII Turnieju Strzeleckim o "Miecz Jakuba Wejhera" 21 maja 2022r. na nowej Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej. Prezes wraz Zarządem i całym Bractwem serdecznie zapraszają.

 

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki o Buławę Hetmana Koniecpolskiego w Czarnem

30 kwietnia 2022 r. w turnieju strzeleckim o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Czarnem brały udział Bractwa Okręgu Pomorskiego, Okręgu Zachodniopomorskiego oraz stowarzyszenia strzeleckie, historyczne i rekonstrukcyjne. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie bardzo licznie wybrało się na turniej, jedenastoosobową grupę stanowiły dwie siostry: Ludmiła Gołąbek i Agnieszka Krasińska, ośmiu braci: Tomasz Klas, Mirosław Weisbrot, Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński, Kazimierz Gołąbek, Zbigniew Lemiech, Paweł Hinz i Wojciech Recław oraz kandydat na członka Bractwa Przemysłw Bobrucki. Brat Wojciech Recław w strzelaniu do Kura o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego zajął drugie miejsce zostając tym samym pierwszym marszałkiem oraz zajął trzecie miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla A.D.2020 Bronisława Ławeckiego. Brat Zbigniew Lemiech zajął drugie miejsce w strzelaniu do Tarczy Przewodniczącego Rady Miasta w Czarnem Tadeusza Żyły, natomiast brat Paweł Hinz zajął trzecie miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego. Dziękujemy bardzo za wspaniałą rodzinną atmosferę.

galeria zdjęć...

X Dni Piaśnickie

W niedzielę 24 kwietnia zakończyły się trwające od czwartku obchody X Dni Piaśnickich. Tegoroczne obchody obfitowały w różne wydarzenia. W piątek uczniowie szkół podstawowych pod okiem nauczycieli i przewodników uczestniczyli w rajdzie Gwiaździstym. W sobotę odbyły się główne uroczystości pod pomnikiem w Piaśnicy w asyście wojskowej, gdzie oddano hołd ofiarom zamordowanym w Piaśnicy. Kwiaty złożyło również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, reprezentowane przez Króla i Królową A.D.2021 Andrzeja i Halinę Surowieckich. Równocześnie odbywały się Biegi piaśnickie, które zgromadziły na starcie ponad 500 osób we wszystkich kategoriach. Niedziela zaś minęła pod znakiem rajdu rowerowego organizowanego przez Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista, oraz marszu nordic walking z Orla do Piaśnicy.

 

 

galeria zdjęć...

Wycieczka członków Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP

21-24 kwietnia 2022r. miała miejsce wycieczka członków Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem wycieczki był brat Leszk Polak z KBS w Toruniu. Członkowie Bractw m.in. z Kościerzyny, Starogardu Gdańskiego, Skarszew i Wejherowa na godz.10.00 zjechali się do Torunia. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Klas wraz z małżonką Marią oraz brat Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską. W dalszą podróż już wszyscy razem pojechaliśmy autokarem do Częstochowy. W czasie przejazdu brat Leszek Polak opowiadał m.in.o historii obrazu Matki Boskiej, dziejach klasztoru i zakonu Paulinów. Zwiedziliśmy mury obronne, skarbiec, Salę Rycerską, muzeum i Kaplicę z obrazem Matki Boskiej. Nastepnie pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie czekały na nas pokoje 2 osobowe z łazienką. Wspólną kolacją w klasztorze zakończyliśmy pierwszy dzień. Drugiego dnia wcześnie rano po wspólnym śniadaniu udaliśmy się do Muzeum „Kopalni Soli w Wieliczce”, W związku z pracami remontowymi pod ziemię zjechaliśmy wyjątkowo nie szybem Daniłowicza, gdzie przez dziesiątki lat, setki tysiące turystów wędrowało na poziom 120 m a szybem Paderewskiego, położonego bardzo blisko centrum obsługi turystów. Po pokonaniu pod ziemią około 3,5 km na powierzchnię wyjechaliśmy szybem Regis w centrum Wieliczki. Po wspólnym obiedzie, pojechaliśmy do Wadowic, gdzie zwiedziliśmy "Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II”, skosztowaliśmy wadowickie kremówki i powróciliśmy do Kalwarii na wspólną kolację. Trzeciego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do Krakowa na zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego. Pod koniec 2021 r. rozpoczeła się modernizacja poszczególnych pomieszczeń Zamku Królewskiego. Zobaczyliśmy więc komnaty i apartamenty w nowej odsłonie, gdyż zaplanowane prace skończyły się w połowie kwietnia. W katedrze wawelskiej pokłoniliśmy się św. Jadwidze i Stanisławowi, Zobaczyliśmy sarkofagi polskich królów i kryptę poetów: Mickiewicza i Słowackiego. Wdrapaliśmy się na wieżę dzwonną aby dotknąć serca Królewskiego Dzwonu Zygmunta a następnie zeszliśmy do krypt królów i bohaterów narodowych. Po krótkiej przerwie zeszliśmy Drogą Królewską na Stare Miasto aby w kościele franciszkanów podziwiać jego wystrój i witraże wykonane przez Wyspiańskiego. W zadumie zatrzymaliśmy się przed kopią Całunu Turyńskiego, Zrobiliśmy wspólne zdjęcie przed pałacem biskupim na Franciszkańskiej, w tle mieliśmy w oknie św. JPII. Na Starym Rynku odwiedzilismy Sukiennice i kościół Mariacki z perłą sztuki snycerskiej – ołtarzem Zaśnięcie Marii Panny, dłuta Wita Stwosza. Podziwialiśmy Bramę Floriańską, Barbakan i Pomnik Grunwaldzki. Pod koniec dnia udaliśmy się do Celestatu Bractwa Kurkowego w Krakowie, gdzie w Parku Strzeleckim zapoznalismy się z historią bractwa a w pawilonie Celestatu zobaczylismy pamiątki sięgające setek lat. W siedzibie Zarządu zobaczyliśmy relikwię Św. Jana Pawła II, honorowego członka Bractwa i dalszą część z życia KBS. Wspólnie spożyliśmy obiad a następnie udaliśmy się do Kalwarii na zasłużony odpoczynek. Czwartego dnia w niedzielę po mszy św. w Bazylice i śniadaniu zostalismy przez zakonnika oprowadzeni po kościele, klasztorze, zapoznani z jego historią oraz zapoznaliśmy się z wielką plastyczną mapą z położonymi na okolicznych wzgórzach dróżkami Maryi i Jezusa. Około 10.oo wyjechaliśmy już w kierunku domu, zahaczyliśmy jeszcze o Ojcowski Park Narodowy znajdujący się w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie zobaczyliśmy Zamek w Pieskowej Skale i Maczugę Herkulesa. Około 19.00. dojechaliśmy do Torunia. Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją historii. Szczególne podziękowania kierujemy do brata Leszka Polaka Prezesa Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu. Dziękujemy za wszystko – za całą organizację, bezpieczną jazdę i profesjonalne oprowadzanie – z humorem, wartościowymi informacjami, rzeczowo i ciekawie. Bardzo dziękujemy za super wycieczkę – była świetna.


 

galeria zdjęć...

Wizyta w Holandii na zaproszenie Leo Niessena 21-27.04.2022r.

Relacja z wizyty Adiutanta Europejskiego Króla Strzelców EGS brata Zbigniewa Lemiech, członka KBS Wejherowo, z oficjalnej wizyty w Holandii i Niemczech.

W dniach 21-27 kwietnia na oficjalne zaproszenie Europejskiej Pary Królewskiej Leo i Irmy Niessen przebywałem w Holandii i w Niemczech. W czwartek zanim rozpoczęły się oficjalne uroczystości, po odebraniu mnie z lotniska w Eindhoven, pojechałem do Linne, gdzie mieszkają państwo Niessen. Mieliśmy z Królem trochę wolnego czasu, więc pokazał mi miasteczko w którym mieszka i jego najbliższą okolicę. Największe wrażenie zrobiła na mnie wszechobecna czystość i porządek zarówno w zabudowie miejskiej jak i na okolicznych polach i sadach. Linne to bardzo urocze i klimatyczne miasteczko. W tym dniu odwiedziłem także siedzibę miejscowego, rodzimego dla Leo Niessena Bractwa – celestat Bractwa św. Marcin założonego w 1907 roku w Linne. Wieczorem udaliśmy się samochodem do Niemiec, do hotelu „Mercure” w Mönchengladbach, w którym mustrowali się przedstawiciele na konferencję EGS. Spotkałem tam wielu przyjaciół, których do tej pory znałem tylko z Facebooka. Spędziliśmy razem miły wieczór. W piątek z samego rana udaliśmy się do kościoła miejskiego, na zorganizowaną konferencję EGS. Wzięło w niej udział około 200 delegatów z 9 państw. Głównym tematem panelu, była sytuacja na Ukrainie i to jak bractwa z całej Europy pracują, aby pomóc Ukraińcom w tych strasznych dla nich czasach. Gośćmi konferencji byli między innymi: Konsul Generalny Ukrainy Pani Iryna Shun, polski Konsul Pan Jakub Wawrzyniak, Prezydent EGS Książę Karol Ludwik de Merode, Europejski Król Strzelców EGS Leo Niessen wraz z małżonką Irmą, Sekretarz Generalny EGS Peter-Olaf Hoffman, Wiceprezydent EGS Andrzej Wegner oraz przedstawiciel bractw strzeleckich z Ukrainy Viktor Fedosiuk. Po konferencji wszyscy udali się do bazyliki na uroczystą mszę pod hasłem „Pokój na ziemi”, podczas której nastąpiła inwestytura kolejnych braci na Rycerzy św. Sebastiana. Po niej odbył się uroczysty tzw. Wielki Capstrzyk, gdzie miejscowa historyczna orkiestra wojskowa oraz poczty sztandarowe oddały hołd Europejskiej Parze Królewskiej Leo i Irmie Niessen. Był to wspaniały pokaz kunsztu kapelmistrzów, orkiestr i ich zdolności muzycznych oraz musztry. Nigdy wcześniej niczego podobnego nie widziałem. Fantastyczne przeżycie. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy goście udali się na poczęstunek i biesiadę przy muzyce na żywo w pobliskim lokalu gastronomicznym. Było bardzo wesoło do późnych godzin nocnych. W sobotę rano ścisłe prezydium EGS udało się na swoją wewnętrzną konferencję, więc dla pozostałych gości był to czas na zwiedzenie starego miasta w Mönchengladbach. Po jej zakończeniu wszyscy razem udaliśmy się na obiad. Po obiedzie nastąpił przemarsz w akompaniamencie orkiestry do centrum starego miasta przy tzw. Grubej Wieży, gdzie miało miejsce tradycyjne spotkanie z wszystkimi majestatami (królami bractw z całego okręgu), nastąpiły podziękowania dla wszystkich osób które przysłużyły się zorganizowaniu tych uroczystości, zakończone koncertem i wspólnym zdjęciem wszystkich królów na schodach przy Grubej Wieży. Potem wszyscy goście rozjechali się do domów. Ja wraz z Parą Królewską EGS, udaliśmy się do Lamersdorf. Tam najpierw przyjął nas w swoim domu zasłużony brat Reinhard Marks, a od niego udaliśmy się na obchody 600-lecia powstania miejscowego bractwa: Bractwa św. Korneliusza 1421. Zaczęło się wizytą w domu Króla Bractwa, następnie w rytm marszu wygrywanego przez miejscową bracką orkiestrę udaliśmy się na uroczystą mszę. Następnie przeszliśmy na salę, gdzie odbyła się uroczysta feta z podziękowaniami dla zasłużonych, koncertem orkiestry dętej i biesiadą. Kiedy zrobiło się ciemno na dworze, wszyscy goście udali się na uroczysty wielki capstrzyk z pochodniami. Tym wydarzeniem zakończył się ten dzień. W niedzielę, wraz z Królem Leo Niessenem i jego pozostałymi dwoma Adiutantami pojechaliśmy do miasta Venray w Holandii na wielki festiwal orkiestr historycznych. Niesamowite wrażenia, barwne korowody i wspaniała muzyka marszowa towarzyszyły nam przez cały dzień. Swój kunszt w mustrze, marszu, grze i paradowaniem ze sztandarami pokazało kilka orkiestr z okręgu. Fantastyczne doświadczenie. W poniedziałek odwiedziliśmy słynne w całej Europie „białe miasteczko” Thorn, które jest jednym z obowiązkowych punktów na mapie dla turystów odwiedzających Holandię. Tradycja malowania domów na biało trwa tam od wieków. Dodatkową i największą atrakcją tego miejsca jest gigantyczny monastyr ze znaną w całej Europie szkołą dla dziewcząt z tzw. „dobrych domów”. To prawdopodobnie jedyne taka szkoła w monastyrze. Przeoryszą tego monastyru były holenderskie królowe. Największe i najbogatsze rodziny magnaterii i szlachty w całej Europie robiły wszystko, aby umieścić swe córki w tej szkole. Jej ukończenie dawało niewiarygodny status pannie na wydaniu. O rękę dziewcząt, które ukończyły tą szkołę starali się książęta z całej Europy. Aby w ogóle dostać się do tej szkoły, rodzina musiała przeznaczyć ogromny majątek na ten cel (niejednokrotnie kończyło się to bankructwem), a kandydatka musiała się wykazać „szacownością” swojej rodziny na trzy pokolenia wstecz. Sam budynek klasztoru robi monumentalne wrażenie. Uzupełnieniem wiedzy o tym miejscu była wizyta w muzeum „VVV” w Thorn zawierającym masę eksponatów związanych z historią tego miasta i monastyru oraz ekspozycję sztuki współczesnej. Po wizycie w Thorn pojechaliśmy do miejscowości Maasbracht, obejrzeć jedno z miejsc, na styku lądu i morza, gdzie znajdują się śluzy dla barek. Jak wszyscy wiemy, Holandia w dużej części jest depresją czyli znajduje się poniżej poziomu morza. Aby więc barki i inne statki oraz łodzie mogły wpływać i wypływać na morze, potrzebne są właśnie śluzy, którymi reguluje się poziom wody w celu podniesienia lub opuszczenia jednostki pływającej. Różnica poziomu w tym miejscu w którym byliśmy wynosiła jakieś 20 metrów. W tym dniu Leo sam przyrządził dla nas obiad, gdyż Irma była zajęta sprawami rodzinnymi. Ja na drugi dzień zrewanżowałem się przygotowując na śniadanie tradycyjną jajecznicę po polsku. Wieczorem, aby odreagować wrażenia z kilku ostatnich dni, Leo zaprosił mnie do tradycyjnego, linneckiego pubu. We wtorek Król Leo Niessen zabrał mnie na zwiedzanie Limburgskiego Muzeum Strzelców w Steyl. W tym akurat dniu wolontariusze pomagali przy porządkowaniu ekspozycji. Muzeum wciąż zmaga się ze skutkami pożaru, jaki miał miejsce jakiś czas temu. Jest tam wspaniała kolekcja strojów z czasów minionych w tym polski kontusz brata kurkowego z Krakowa oraz wiele różnych innych cennych eksponatów w tym, dawnej broni. Wieczorem skorzystaliśmy z zaproszenia i odwiedziliśmy w domu holenderskiego Adiutanta Leo Niessena Brata Freda van Hala. Spędziliśmy ten czas w bardzo miłej atmosferze. Ponieważ na drugi dzień było święto Dnia Króla, żona Freda przygotowała tradycyjne pomarańczowe smakołyki, a Fred poczęstował nas pomarańczową nalewką. W następnym dniu zostałem odwieziony na lotnisko i ze wspaniałymi wspomnieniami i doświadczeniami wróciłem do Polski. Serdecznie dziękuję Leo i Irmie Niessen za zaproszenie, za pokazanie mi skrawka ich ojczyzny, ich codziennego życia, za zapoznanie ze wspaniałą rodziną oraz za wszystkie fantastyczne wrażenia, których doświadczyłem w tej podróży doświadczyłem. Dziękuję także wszystkim przyjaciołom z Królestwa Niderlandów i Niemiec Uschi Krombholz Rene Krombholz Heinz-Josef Katz Marlene Katz Fred van Hal Thorsten Hansen Reinhard Marx Raimond Lunev Gregor Lövenich Sonja Kühling Robert Hoppe Judith Niessen Karsten Engelmann Sandra Engelmann Karin Kistermann Axel Uebels Josef Werner Gabel Nellie Daniels, którzy tak ciepło mnie przyjęli oraz udostępnili mi do dyspozycji zdjęcia które zrobili. Nigdy tej podróży nie zapomnę. Jesteście wspaniali!

galeria zdjęć...

Wsparcie finansowe dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

Kolejne dotacje trafiły do organizacji pozarządowych. Tym razem wsparcie finansowe od miasta otrzymało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. 19 kwietnia umowę z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem podpisali, Prezes Zarządu Tomasz Klas oraz Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot. W podpisaniu umowy wziął także udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Prezydent Wejherowa K. Hildebrandt podziękował przedstawicielom organizacji za ich codzienną działalność i zaangażowanie na rzecz wejherowian.

galeria zdjęć...

Życzenia Wielkanocne

Przeżywając kolejną Pamiątkę Tajemnic Paschalnych życzymy, aby radość Zmartwychwstania stała się źródłem odnowy i umocnienia wiary, nadzieji i miłości. Niech Zmartwychwstały przeniknie swą łaską i światłem nasze trudne "teraz", niech uciszy i rozjaśni każdy lęk i ból ludzkiego serca, napełniając je pokojem i nadzieją w zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad fałszem, pokoju nad wojną. Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. Aby na Waszym Wielkanocnym stole nie zabrakło tradycyjnych Polskich przysmaków, a w Waszych sercach gościł Zmartwychwstały Jezus wypełniając je miłością i spokojem. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych nam osób będzie nie tylko czasem odpoczynku od codziennych obowiązków, ale i duchowej odnowy. Wszystkim Siostrom i Braciom oraz sympatykom naszego ruchu brackiego życzenia składa Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas wraz z Zarządem.

 

galeria zdjęć...

VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IV

7 kwietnia 2022r. odbył się czwarty turniej VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po krótkim przywitaniu, prezes Bractwa wraz ze strzelmistrzem Dariuszem Krasińskim wręczyli zaległą nagrodę Andrzejowi Kalkowskiemu, sympatykowi naszego stowarzyszenia za zajęcie III miejsca w V Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Następnie wręczyli imienną statuetkę Kura Agacie Stebnickiej, która była zwycięzcą poprzedniego turnieju. Organizatorem poczęstunku był brat Wojciech Recław, który dzień wczesniej obchodził urodziny. Uczestnicy turnieju odśpiewali tradycyjne "Sto lat", złożyli życzenia i wręczyli drobne upominki, po czym solenizant obdarował wszystich kawałkiem pysznego tortu. Zwycięzcami czwartego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zostali w kategorii gości - Kamil Pieper, w kategorii braci i sióstr - Mirosław Weisbrot. Małego Kura zestrzelił brat Grzegorz Pieper. Gratulujemy. Następny turniej 12 maja. Serdecznie zapraszamy.

 

galeria zdjęć...

Obchody Dnia Patrona Rzemiosła świetego Józefa

Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie świętował dzień świętego Józefa - patrona ludzi pracy. Przez ulice miasta przeszedł uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych. Uczestnicy wydarzenia złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła i ks. Bogusława Żurawskiego. Następnie w kolegiacie wejherowskiej odbyła się Msza święta w intencji środowiska rzemieślniczego. Po nabożeństwie wszyscy spotkali się w lokalu gastronomicznym „Tawerna”. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentowali: Prezes Zarządu KBS Wejherowo Tomasz Klas, Viceprezes i jednocześnie Król KBS Wejherowo A.D.2021 Andrzej Surowiecki oraz Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot.

 

galeria zdjęć...

VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej III

17 marca 2022r. odbył się trzeci turniej VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Prezes Bractwa przywitał wszystkich przybyłych gości oraz wręczył imienną statuetkę Kura siostrze Halinie Surowieckiej, która była zwycięzcą poprzedniego turnieju. Po długiej nieobecności, dołączył do turnieju Brat Honorowy Adam Augustis wraz z córką Magdą. Zwycięzcami trzeciego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zostali w kategorii gości - Tomasz Ciesielski, w kategorii braci i sióstr - ex aequo Wojciech Recław i Paweł Hinz. Małego Kura trzeciego turnieju VI Grand Prix zdobyła Agata Stebnicka. Gratulujemy. Następny turniej 7 kwietnia. Zapraszamy.

galeria zdjęć...

Uroczyste śniadanie oraz strzelanie o Złotą Strzałę św. Sebastiana

W sobotę 12 marca na strzelnicy pneumatycznej w OSW nr 2 w Wejherowie miało miejsce "Uroczyste Śniadanie" na rozpoczęcie sezonu strzeleckiego 2022, oraz strzelanie o Złotą Strzałę św. Sebastiana. Na uroczystości te przybyli członkowie Bractwa z osobami towarzyszącymi oraz kandydaci. Po krótkim przywitaniu przez Prezesa Tomasza Klas, wszyscy przybyli zasiedli do wspólnego stołu na "Uroczyste Śniadanie". Następnie siostry i bracia przystąpili do turnieju strzeleckiego o Złotą Strzałę św. Sebastiana. W osiemnastej kolejce brat Piotr Karbowski strącił Kura i tym samym został zdobywcą złotej strzały, srebrną strzałę zdobył brat Wojciech Recław a brązową Prezes Bractwa Tomasz Klas. Strzelmistrz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie Dariusz Krasiński wręczył nagrody zwycięzcom strzelania co zakończyło część oficjalną.

 

galeria zdjęć...

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie w odpowiedzi na zaproszenie Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius, Dziekana Dekanatu Wejherowskiego, Komendanta 18 Oddziału Gospodarczego oraz Dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej uczestniczyło w obchodach upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", które odbyły się 1 marca w parafi pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Przed mszą św. odbył się koncert w wykonaniu uczniów z powiatowych szkół, który był hołdem dla Żołnierzy Niezłomnych, a także wyrazem wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim. Po uroczystej mszy świętej, zebrani goście przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali do Bramy Piaśnickiej, gdzie złożono kwiaty i znicze.

 

galeria zdjęć...

VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej II

17 lutego 2022r. odbył się drugi turniej VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Na strzelnicę pneumatyczą oprócz stałych uczestników przybyła sześcioosobowa grupa ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułku Czarnieckiego. Prezes Bractwa przywitał wszystkich przybyłych gości oraz wręczył imienną statuetkę Kura Mariuszowi Dyderskiemu, zwycięzcy poprzedniego turnieju. Zwycięzcami drugiego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zostali w kategorii gości - Małgorzata Trepkowska, w kategorii braci i sióstr - brat Mirosław Weisbrot. Małego Kura drugiego turnieju VI Grand Prix zdobyła nasza Królowa, siostra Halina Surowiecka. Gratulujemy. Następny turniej 17 marca. Zapraszamy.

galeria zdjęć...

102 rocznica Zaślubin Polski z Morzem

10 lutego 1920 r. to ważna data w historii Polski. Tego dnia gen. Józef Haller dokonał Zaślubin Polski z morzem, wrzucając platynowy pierścień ofiarowany przez mieszkańców Gdańska w toń Zatoki Puckiej. Drugi identyczny pierścień do końca życia nosił na swoim palcu. W ten symboliczny sposób dokonało się postanowienie Traktatu Wersalskiego o przywróceniu Polsce dostępu do morza. W 102. rocznicę Zaślubin Polski z morzem w Pucku udział wzięli przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Poczet sztandarowy tworzyli: Brat Paweł Hinz, Król A.D. 2021 Andrzej Surowiecki oraz Prezes Zarządu KBS w Wejherowie Tomasz Klas. Uroczystość, w asyście honorowej Marynarki Wojennej, odbyła się tradycyjnie w Puckim Porcie Rybackim. Po wręczonych odznaczeniach oraz okolicznościowych przemówieniach z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej do Zatoki Puckiej został wrzucony wieniec.

galeria zdjęć...

Uroczysta Msza św. dziękczynna

23 stycznia 2022r. w kościele pw. Świętej Trójcy w Wejherowie o 12.30 odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członków Bractwa i ich rodzin z modlitwą za zmarłych Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po Mszy świętej członkowie Bractwa wraz z osobami towarzyszącymi udali się do Kredens Cafe na wspólny obiad.

galeria zdjęć...

Dzień Patronalny Św. Sebastiana

20 stycznia 2022r. odbyły się obchody Dnia Św. Sebastiana - patrona Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych. W Kościele Garnizonowym pw. Św. Katarzyny w Toruniu miała miejsce uroczysta msza święta w intencji Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Pomorskiego ZKBS RP oraz Intronizacja XXVI Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiły Gołąbek z KBS Wejherowo. Po mszy św. wręczone zostały wyróżnienia zwycięzcom Grand Prix Okręgu Pomorskiego. W klasyfikacji indywidualnej Brat Zbigniew Lemiech zajął najlepsze miejsce spośród Braci i Sióstr z KBS Wejherowo zajmując V miejsce, zaś drużynowo KBS Wejherowo zajęło IV miejsce.

galeria zdjęć...

VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej I

6 stycznia 2022 roku po uroczystościach Trzech Króli o godz.16.oo Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie rozpoczęło I turniej VI Grand Prix KBS Wejherowo 2022. Tego dnia turniej został wzbogacony o dodatkową konkurencję, którą zorganizował brat Strzelmistrz Dariusz Krasiński, a fundatorem nagrody czyli pięknej tarczy oraz dodatkowo pysznych Miodów Pitnych był pięciokrotny i jak na razie jedyny zwycięzca wszystkich Grand Prix KBS Wejherowo brat Grzegorz Pieper. Na początku prezes Tomasz Klas przywitał wszystkich przybyłych braci i siostry oraz gości a w szczególności w-ce dyrektor OSW nr 2 w Wejherowie Panią Marzenę Hennig wraz z mężem, oraz wręczył zaległą nagrodę zwycięzcy V Grand Prix KBS Wejherowo w kategorii Goście Panowie Tomaszowi Ciesielskiemu. Po czym rozpoczęto I turniej VI Grand Prix 2022 KBS Wejherowo. Jeszcze przed turniejem wszyscy uczestnicy zostali poinformowani, że w VI Grand Prix KBS Wejherowo złoty strzał zastąpiono strzelaniem do „małego” Kura. Pierwszy turniej VI Grand Prix Wejherowo był bardzo zacięty i tak w kategorii Gości: Trzecie miejsce zajął Waldemar Hennig, drugie miejsce zajął Kamil Pieper, pierwsze miejsce ex aequo Tomasz Ciesielski i Miłosz Gdanietz. W kategorii braci i sióstr: trzecie miejsce zajął Tomasz Klas, drugie miejsce ex aequo Grzegorz Pieper, Paweł Hinz i Mirosław Weisbrot, pierwsze miejsce zajął brat Wojciech Recław. Małego Kura pierwszego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zdobył nasz sympatyk a zarazem kandydat na brata Mariusz Dyderski. Jeszcze bardziej emocjonujący był turniej o tarczę sponsora, ponieważ przy tym turnieju wszyscy uczestnicy dzięki kolorowym tarczom które przygotował brat strzelmistrz towarzyszyły bardzo dobre humory i chociaż trudno było zdobyć najwyższy wynik, to zabawa była przednia. Trzecie miejsce zdobył gość Tomasz Ciesielski, drugie miejsce zdobył brat Paweł Hinz, piękną tarczę a zarazem pierwsze miejsce zdobył brat Wojciech Recław.
Dziękujemy organizatorom oraz uczestnikom turnieju.
 

galeria zdjęć...

Historyczny dzień 29.12.2021r.

Historyczna chwila. W dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie została zawarta umowa użyczenia gruntu z przeznaczeniem na strzelnicę. Wielki dzień dla naszego stowarzyszenia, który rozpoczyna nowy rozdział w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Wejherowie.

 

galeria zdjęć...

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie składa wszystkim Członkom Bractwa oraz sympatykom naszego ruchu brackiego zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila Świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2022 obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

 

W imieniu Zarządu Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Prezes Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Lech Magnuszewski oraz Sekretarz Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Piotr Czapiewski składają serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Bractw, Sióstr i Braci Okręgu Pomorskiego oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022.

 

 

Życzenia od Prezydium EGS                                                                                                                

 

Kochana Strzelecka Rodzino!,
Drodzy Strzeleccy Przyjaciele!

 

W ubiegłorocznych życzeniach bożonarodzeniowych wyraziliśmy nadzieję, że w 2021 roku wszystko może potoczyć się trochę lepiej i wrócić do normy. Niestety ta nadzieja się nie spełniła. Drugi rok z rzędu prawie wszystkie ważne imprezy strzeleckie musiały zostać odwołane. A teraz, w drugą „Coronową” zimę, wirus znów mocno daje się nam we znaki. Wirus próbuje obejść ochronę zdrowia ludzi za pomocą coraz to nowych mutacji i wariantów. Po raz kolejny ludzie, których krewni zmarli na tę podstępną chorobę, doznali ogromnego cierpienia.

A to nie wszystko, nasza ziemia nie wydaje się już skłonna pozwolić sobie na niszczenie jej bez oporu. Letnie powodzie w Niemczech, Belgii i Holandii pozostawiły wiele ofiar i zniszczyły duży majątek. Niedawne tornada w Ameryce spowodowały spustoszenia, których skutków nie można sobie nawet wyobrazić. Liczne erupcje wulkanów na Ziemi są również powodem do niepokoju dla ludzi mieszkających w ich pobliżu. Ponadto na całym świecie krążą duże rzesze uchodźców w poszukiwaniu spokoju i bezpieczeństwa. Gracze polityczni w niektórych zakątkach świata i blisko nas rozniecają niepokój, nie stroniąc od używania bezbronnych ludzi jako broni w sporach politycznych.
Można by uwierzyć, że szaleństwo przebija się na tym świecie. Warto więc zatrzymać się na chwilę podczas Adwentu i zastanowić, co jest dla nas jako strzelców ważne?
Jasne, nie możemy rozwiązać wszystkich problemów świata. Ale możemy być wzorem do naśladowania i zawsze odwoływać się do tego, co nas łączy, co daje nam nadzieję i co jest naprawdę ważne.
Ważne jest, aby z wiarą i ufnością w Boga wymienić problemy, które mogą być dla nas zagrożeniem i wspólnie z nimi walczyć. Nie możemy pozostawić tego świata wirusowi, musimy zakończyć niszczenie naszego środowiska, źródła naszej egzystencji a także dać odpór wszystkim despotom, autokratom i dyktatorom, dając świadectwo, że godność ludzka jest nienaruszalna i że każdy człowiek ma prawo szukać osobistego szczęścia w pokoju i wolności. „Zaufanie Bogu” i „wspólnie” to dwa słowa kluczowe. Dają jasno do zrozumienia, że nikt nie jest samotny a wiara w Boga daje zaufanie, ale także determinuje działanie. Kto chce zachować Boże stworzenie, jest wezwany do użycia w tym celu wszystkich swoich sił. Jezus Chrystus, którego urodziny obchodzimy w Boże Narodzenie, nie tylko z całej siły stanął w obronie nas, ludzi, ale oddał za nas swoj e życie.
Nie musimy odpłacać się podobnym, ale oddanie Jezusa wymaga od nas także czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby służyło ludziom i światu oraz zbliżało nas do Boga: Jak to się mówi i śpiewa: „Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!”
Mając to na uwadze, życzymy Wesołych Świąt i dobrego roku 2022, by może w końcu nastała normalności.

 

Karl von Habsburg-Lothringen
Charles-Louis Prinz von Merode
Peter-Olaf Hoffmann
Louis Litjens
Horst Thoren
Jos Verbeeten
Andrzej Wegner

 

 

galeria zdjęć...

Spotkanie opłatkowe

11 grudnia 2021 roku w Hotelu Czardasz w Luzinie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało uroczystą Wigilię. Na wstępie Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał przybyłych gości a w szczególności Starostę Powiatu Wejherowskiego Panią Gabrielę Lisius, Dyrektor OSW nr 2 w Wejherowie Panią Ewelinę Lulińską, Prezesa Zarządu MZK Wejherowo Pana Czesława Kordel, który reprezentował Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandt, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Brata Honorowego KBS Wejherowo Bogdana Tokłowicza, Brata Honorowego KBS Wejherowo Leszka Glazę, Brata Honorowego KBS Wejherowo Adama Augustis, Króla KBS Wejherowo Andrzeja Surowieckiego, Adiutanta Europejskiego Króla Strzelców EGS Zbigniewa Lemiech, sympatyków Bractwa oraz Zarząd i Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po przywitaniu Pani Starosta złożyła wszystkim świąteczne życzenia oraz wręczyła upominki. Prezes Tomasz Klas został wyróżniony Odznaczeniem Europejskiego Króla Strzelców EGS, które wręczył mu Adiutant Europejskiego Króla Strzelców EGS Brat Zbigniew Lemiech. Po kolacji wigilijnej nastąpiło wręczenie dyplomów, nagród i odznaczeń zwycięzcom V Grand Prix KBS Wejherowo 2021r.

W kategorii Goście Panie:

I miejsce - Małgorzata Trepkowska,

II miejsce - Maria Klas,

III miejsce - Patrycja Trepkowska.

W kategorii Goście Panowie:

I miejsce - Tomasz Ciesielski,

II miejsce - Kamil Pieper,

III miejsce - Andrzej Kalkowski.

W kategorii Siostry i Bracia:

I miejsce - brat Grzegorz Pieper,

II miejsca - brat Wojciech Recław

III miejsca - brat Paweł Hinz.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

Ponadto wszyscy przybyli goście otrzymali album z logo KBS Wejherowo oraz kalendarz ścienny. Należy również dodać, że ku miłemu zaskoczeniu Prezes MZK Wejherowo Czesław Kordel wręczył wszystkim gościom upominki. Po wręczeniu wszystkich nagród i upominków zrobiono wspólne zdjęcie.

galeria zdjęć...

V Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IX - 18.11.2021r.

18 listopada 2021 r. na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Wejherowie po ponad rocznej przerwie odbył się dziewiąty i zarazem ostatni turniej z cyklu V Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Ostateczne wyniki można zobaczyć w zakładce "Wyniki Grand Prix". Rzeźbioną okolicznościową tarczę wygrał Król KBS Wejherowo A.D.2021 Andrzej Surowiecki. Małgorzata Trepkowska oraz Brat Wojciech Recław otrzymali szczególne podziękowania od Zarządu oraz całego Bractwa za zaangażowanie i przygotowanie stanowisk do kontynuowania turniejów strzeleckich naszego Bractwa podczas nieobecności związanych z pracami remontowymi na strzelnicy w OSW nr2 w Wejherowie. Chapeau bas.

galeria zdjęć...

Turniej Niepodległościowy w Toruniu

W niedzielę 14 listopada odbył się Turniej Niepodległościowy zorganizowany przez KBS Toruń. Wybał się na niego Brat Zbigniew Lemiech wraz z 17-letnim synem Oskarem. I tutaj miła niespodzianka, Oskar wygrał z najlepszą „10-tką” główną tarczę turnieju czyli Tarczę Marszałka Piłsudskiego wraz z jego złotym popiersiem na kamiennym postumencie, zajął również drugie miejsce w strzelaniu o Tarczę Św. Barbary. Brat Zbigniew zajął II miejsce w strzelaniu o Tarczę XXII-lecia Reaktywacji Bractwa oraz II miejsce w strzelaniu z pistoletu sportowego uzyskując 48/50 pkt. Gratulujemy rodzinnego sukcesu.

galeria zdjęć...

Turniej w Chojnicach 13.11.2021r.

13 listopada odbyło się strzelanie z okazji 633-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach połączony z intronizacją Króla KBS Chojnice. Był to XXVII turniej a jego głównym trofeum była szabla dowódcy 18 Pułku Ułanów Pomorskich płk. Kazimierza Mastalerza. W tym roku sięgnął po nią Brat Kazimierz Krefta ze Skarszewskiego Bractwa Kurkowego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Król Okręgu Pomorskiego Piotr Karbowski, Prezes Tomasz Klas, Sekretarz Mirosław Weisbrot, Strzelmistrz Dariusz Krasiński oraz Adiutanat Europejskiego Króla Strzelców Zbigniew Lemiech, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Burmistrza.

galeria zdjęć...

Pierwsze Strzelanie Niepodległościowe

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie zaprosił wszystkich członków Bractwa wraz z osobami towarzyszącymi oraz sympatyków Bractwa na pierwsze Strzelanie Niepodległościowe, które odbyło się 11 listopada 2021 r. o godzinie 17.oo na strzelnicy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie. Turniej został bardzo ciekawie zaprojektowany przez naszego Strzelmistrza Dariusza Krasińskiego wraz z małżonką Siostrą Agnieszką, ponieważ na ogólny wynik turnieju, składały się wyniki cząstkowe czterech różnych strzelań do czterech różnych tarcz. Było przy tym sporo zabawy i emocji. Ostatecznie po 4 strzelaniach największą ilość punktów zdobył Brat Zbigniew Lemiech zajmując I miejsce, za które otrzymał piękną rzeźbioną tarczę. II miejsce zajął sympatyk Bractwa Tomasz Ciesielski, natomiast III miejsce zajął Brat Mirosław Weisbrot. Cała trójka otrzymał sylwetkę kura na kamiennym postumencie.

galeria zdjęć...

Dzień dla Niepodległej 11 listopad 2021 r.

Mimo pochmurnej pogody, mieszkańcy gminy Wejherowo, bardzo licznie zebrali się, aby wspólnie świętować Dzień dla Niepodległej - Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie majora Edwarda Łakomego - pierwszego wójta gminy Wejherowo w latach 1935-1939, który został zamordowany w Piaśnicy 11 listopada 1939 roku. Gminę Wejherowo reprezentowali - wójt Przemysław Kiedrowski, sekretarz Małgorzata Niemirska-Thiel, wiceprzewodniczący Rady Gminy - Edmund Bianga oraz radni - Marek Albecki i Marek Klas. Hołd zamordowanemu oddali także przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta msza święta odprawiona w intencji ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolszewie. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył miejscowy proboszcz - ojciec Łukasz Porąbka, w asyście kapłanów z dekanatu wejherowskiego i luzińskiego. Ksiądz Proboszcz z parafi p.w. św. Piotra i Pawła w Orlu modlił się w intencji zmarłych Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, tj. za śp. Fidelisa Dobosz, za śp.Stanisława Pieroszczuk i za śp. Romana Grzywacz. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego, poczty sztandarowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół podstawowych oraz harcerzy.  Oprawę celebry swym śpiewem uświetnił także chór Gaudeamus. Po zakończeniu modlitwy, głos zabrał wójt Przemysław Kiedrowski, który na wstępie podziękował wszystkim za przybycie i włączenie się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia. Następnie wszyscy zebrani przeszli barwnym korowodem do ArtParku, w rytm marszy intonowanych przez Orkiestrę Dętą Gminy Wejherowo. W pochodzie, oprócz wielu mieszkańców zaopatrzonych w biało-czerwone atrybuty - kotyliony, flagi i balony, udział wzięły także zabytkowe motocykle z grupy “Iskierka miłości”, stare samochody oraz pojazdy jednostek straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce, po wystrzale z armaty wiwatowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, został odśpiewany hymn państwowy, a następnie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie orkiestry oraz wsparciu chóru i scholi. W trakcie pikniku można było także skosztować grochówki oraz specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa i Orla. Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, była możliwość zwiedzenia pojazdów wojskowych oraz strażackich.

galeria zdjęć...

Obchody Dnia Niepodległości w Wejherowie

Wejherowianie radośnie uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ulicami miasta przemaszerowała Parada Niepodległościowa do Parku Miejskiego, gdzie wspólnie śpiewano piosenki patriotyczne. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów. Wejherowskie obchody święta narodowego zorganizowali starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Uroczystość rozpoczęła się Marszem Niepodległościowym Nordic Walking, a w kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, po której biało-czerwona parada przeszła ulicami Wejherowa do Parku Miejskiego. Spotykamy się w wyjątkowym dniu, który dla wszystkich Polaków jest symbolem wolności, zwycięstwa i niepodległości – mówił Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydeta Wejherowa. – Cieszę się, że możemy świętować wspólnie w wejherowskim Parku. Życzę nam wszystkim, abyśmy mądrze korzystali z tej wolności. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie oddało wystrzał z armaty wiwatowej, nastepnie wspólnie z Weroniką Korthals śpiewano pieśni patriotyczne. W parku można było zobaczyć wojskowe, zabytkowe i pożarnicze pojazdy, poczęstować się wojskową grochówką oraz skorzystać  z wielu atrakcji.

galeria zdjęć...

Uroczyste zakończenie obchodów 25-lecia reaktywowania OP ZKBS RP

Zarządy Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim oraz Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. św. Jana Chrzciciela zorganizowały 5 listopada uroczyste zakończenie obchodów 25-lecia reaktywowania Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Tomasz Klas oraz Bracia Zbigniew Lemiech, Paweł Hinz i Wojciech Recław.

galeria zdjęć...

Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada oddajemy cześć i szacunek zmarłym. Tego dnia większość z nas odwiedza cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - najbliższych, przyjaciół, znajomych. W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Agnieszka i Dariusz Krasińscy zapalili znicze na grobach naszych zmarłych Braci z KBS Wejherowo. 11 listopada 2021r. o godz. 13.oo w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolszewie odprawiona zostanie uroczysta msza święta koncelebrowana w intencji ojczyzny, ksiądz Proboszcz z parafi p.w. św. Piotra i Pawła w Orlu będzie się modlił za zmarłych Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, tj. za śp. Fidelisa Dobosz, za śp.Stanisława Pieroszczuk i za śp. Romana Grzywacz.

galeria zdjęć...

Rondo Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

Dzień 15 października 2021r. był jednym z ważniejszych dni dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, ponieważ tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Data uroczystości nie była przypadkowa, tego dnia 82 lata temu w lesie w rejonie Góry Zamkowej został zamordowany ówczesny Burmistrz Teodor Bolduan, który również należał do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Uroczystość ta została poprzedzona złożeniem kwiatów i zniczy przy obelisku w miejscu kaźni. Kwiaty i znicze złożyło m.in. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie oraz władze samorządowe, służby mundurowe, uczniowie ze szkoły noszącej imię Teodora Bolduana i delegacja Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Wejherowie. Po złożeniu kwiatów i zniczy wszyscy goście udali się na rondo w ciągu ul. Strzeleckiej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Przy rondzie na wstępie odśpiewano hymn bracki po czym, Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał wszystkich przybyłych gości, swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Prezydent Miasta Wejherowo Brat Honorowy KBS Wejherowo Pan Krzysztof Hildebrandt, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Pan Jacek Thiel, zastępca Prezydenta Miasta Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, Sekretarz Miasta Pan Bogdan Suwara, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brat Honorowy KBS Wejherowo Pan Bogdan Tokłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowo Pan Leszek Szczypior, Wójt Gminy Wejherowo Pan Przemysław Kiedrowski, Komandor Podporucznik Mateusz Redlin z Batalionu Dowodzenia M.W. w Wejherowie, Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Pan Zenon Hinca, Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, Przedstawiciele OSW nr 2 w Wejherowie z Panią Wicedyrektor Marzeną Hennig na czele, Prezes Zarządu MZK w Wejherowie Pan Czesław Kordel z małżonką, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo Pan Jacek Szulc, Leśniczy z Białej Pan Mariusz Dyderski, Proboszcz z parafii pw. św. Piotra i Pawła w Orlu, ks. Henryk Hildebrandt, Prezes Okręgu Pomorskiego Brat Lech Magnuszewski, przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie i w Kościerzynie oraz poczty sztandarowe ze Skarszewskiego Bractwa Kurkowego, z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni z Bratem Honorowym KBS Wejherowo Andrzejem Giecewiczem oraz z Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego z Prezesem Mirosławem Gaffką. Po przywitaniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic z nazwą „Rondo Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie”, aktu tego dokonał Prezydent Wejherowa Pan Krzysztof Hildebrandt, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Pan Jacek Thiel, oraz Król KBS Wejherowo A.D. 2021 Andrzej Surowiecki, po odsłonięciu tablic strzelmistrz wejherowskiego Bractwa Dariusz Krasiński wystrzelił z armaty wiwatowej. Ksiądz proboszcz Henryk Hildebrandt odmówił modlitwę i w towarzystwie Brata Grzegorza Pieper poświęcił tablicę oraz całe rondo. Następnie głos zabrał Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który  powiedział, że za taką aktywność Bractwu należą się wielkie podziękowania. Prezydent został wyróżniony Odznaczeniem Europejskiego Króla Strzelców EGS, odznaczenie wręczył mu Adiutant Europejskiego Króla Strzelców EGS Brat Zbigniew Lemiech. Następnie głos zabrał Prezes ZKBS RP Lech Magnuszewski, który gratulując nam, powiedział, że bardzo się cieszy że wejherowskie Bractwo zostało w tak szczególny sposób wyróżnione. Po uroczystościach wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek do Restauracji Kredens Cafe, gdzie została wyłożona księga pamiątkowa.

galeria zdjęć...

Prace porządkowe przy obelisku Teodora Bolduana 14.10.2021 r.

W przeddzień 82 rocznicy śmierci Teodora Bolduana będącego Burmistrzem Wejherowa oraz Bratem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas oraz Bracia Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński, Mirosław Weisbrot, Paweł Hinz, Wojciech Recław i Siostra Agnieszka Krasińska oraz sympatyk naszego bractwa Leśniczy z leśnictwa Biała Mariusz Dyderski udali się na miejsce kaźni, gdzie zginął Teodor Bolduan, aby przygotować obelisk na jutrzejszą uroczystość. Od złożenia w tym miejscu wieńców i kwiatów ku czci naszego Brata rozpocznie się uroczystość poświęcenia i nadanie rondu imienia KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W WEJHEROWIE.

galeria zdjęć...

V Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VIII - 13.10.2021r.

W środę 13 października 2021r. odbył się już przedostatni turniej V Grand Prix KBS Wejherowo. Turniej został przeprowadzony w Bolszewie na poddaszu Sali Bankietowej Biały Dworek. Tradycyjnie na początku Prezes Tomasz Klas przywitał przybyłych uczestników turnieju. Poczęstunek przygotował Brat strzelmistrz Dariusz Krasiński wraz z małżonką Siostrą Agnieszką. Uczestnicy 8 turnieju mogli wygrać oddając tzw. złoty strzał niepowtarzalną rzeźbioną tarczę nawiązującą do uroczystości nadania rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po oddaniu przez wszystkich uczestników złotego strzału wyłoniono zwycięzcę, a został nim sympatyk Bractwa Kamil Pieper. Gratulujemy. Po turnieju wręczono nagrodę i zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Tabelki z wynikami w zakładce "Wyniki Grand Prix" oraz na końcu zdjęć.

galeria zdjęć...

Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2021 r.

13 października 2021r. Prezes Tomasz Klas, Król Andrzej Surowiecki i strzelmistrz Dariusz Krasiński z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie z okazji dnia nauczyciela przekazali paniom wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie Pani Annie Twardowskiej-Gac oraz Pani Marzenie Hennig najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zawodowych dla wszystkich pracowników szkoły.

galeria zdjęć...

Uroczystość ku czci osób pomordowanych w Lesie Piaśnickim 03.10.2021r.

Jak co roku w październiku w Sanktuarium Piaśnickim odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne ku czci osób pomordowanych na początku II wojny światowej na Pomorzu. Masowe egzekucje trwały od października 1939 roku aż do początku kwietnia 1940 roku. Szacuje się, że Niemcy zamordowali od 12 do 14 tys. osób, przede wszystkim Polaków i Kaszubów. Wśród ofiar przeważali przedstawiciele pomorskiej inteligencji – nauczyciele, lekarze, księża, leśnicy, wojskowi, lokalni patrioci; kobiety, mężczyźni, a także dzieci. Piaśnica to największe, po obozie koncentracyjnym Stutthof, miejsce egzekucji polskiej ludności na Pomorzu w okresie II wojny światowej. Na uroczystości przybyli m.in. sekretarz Kancelarii Premiera Małgorzata Zwiercan, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, parlamentarzyści, władze samorządowe, w tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta powiatu Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel, wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, nie zabrakło też Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa, które godnie reprezentowali Król i Królowa KBS Wejherowo Andrzej i Halina Surowieccy oraz  Bracia Paweł Hinz, Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński i Mirosław Weisbrot, przybyli również przedstawiciele służb mundurowych, harcerzy i organizacji społecznych oraz mieszkańcy Wejherowa i okolic. Mszę św. przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

galeria zdjęć...

Turniej w Toruniu 03.10.2021r.

W niedzielę 3 października 2021r. w Toruniu zorganizowano XXII turniej strzelecki o Srebrną Jaszczurkę. Na turniej udali się również bracia i siostry z KBS Wejherowo. Strzelanie do Kura zwyciężyła Joanna Gąsiorek z Piechcina, natomiast brat Zbigniew Lemiech zdobył dwie nagrody, podobnie jak w ubiegłym roku zajął I miejsce w strzelaniu z pistoletu sportowego zdobywając 50/50pkt. oraz I miejsce w strzelaniu do tarczy Związku Jaszczurczego.

galeria zdjęć...

Turniej w Czarnem 02.10.2021 r.

02 października 2021 roku w Strzeleckim Bractwie Kurkowym w Czarnem odbyła się intronizacja Króla A.D. 2021 Bronisława Ławeckiego oraz XVI turniej o Buławę Hetmana Koniecpolskiego. Do Czarnego wybrała się siostra Ludmiła Gołąbek oraz bracia Kazimierz Gołąbek, Zbigniew Lemiech oraz Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską. Strącając Kura z żerdzi, Buławę Hetmana Koniecpolskiego zdobył brat Andrzej Gwizdała pierwszym rycerzem został brat Manfred Ruckemann, a drugim rycerzem brat Paweł Kowalak – wszyscy z SBK Czarne. I miejsce i tarczę Hetmana SBK Czarne Tadeusza Bednarskiego zdobył brat Zbigniew Lemiech, III miejsce w strzeleniu do tarczy A.D.2021 Bronisława Ławeckiego zdobył brat Wojciech Recław

galeria zdjęć...

Turniej w Skarszewach 25.09.2021r.

25 września 2021r. w Skarszewskim Centrum Sportu odbył IV turniej strzelecki o przechodni Miecz św. Michała Archanioła, który był połączony z intronizacją III Króla Kurkowego Arkadiusza Marszałka oraz trzecią rocznicą reaktywacji SBK Skarszewy. Do Skarszew pojechała dziewięcioosobowa grupa z KBS Wejherowo. Turniej rozpoczął się o godz. 9.00 natomiast o godz. 12.00 rozpoczęło się strzelanie do Kura, które trwało 2 godziny, w siódmej kolejce Kura z żerdzi i tym samym przechodni Miecz św. Michała Archanioła zdobył Brat ze Skarszew Gerard Peichert. O godz. 16.00 odbyła się uroczysta msza św. z udziałem pocztów sztandarowych Bractw Kurkowych. Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicami Skarszew z kościoła do Centrum Sportu gdzie nastąpiła uroczysta intronizacja III Króla Kurkowego Arkadiusza Marszałka, a po intronizacji wręczono nagrody za strzelanie do tarcz. Nagrody zdobyli również nasi bracia, Mirosław Weisbrot zajął drugie miejsce w strzelaniu do tarczy Prezesa, natomiast Brat Zbigniew Lemiech zajął trzecie miejsce w strzelaniu do tarczy Burmistrza Skarszew Brata Jacka Pauli oraz trzecie miejsce w strzelaniu do Tarczy Bufetowej. Organizacja turnieju zasługuje na pochwałę, oczywiście bracia ze Skarszew zadbali również o pyszne posiłki, napoje zimne i gorące, nie zabrakło też pysznego dzika.

galeria zdjęć...

V Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VII - 23.09.2021r.

23 września 2021r. po wakacyjnej przerwie wznowiono turnieje V Grand Prix KBS Wejherowo. W czwartek odbył się siódmy turniej V Grand Prix na który to poza stałymi uczestnikami przybyli również nowi sympatycy Bractwa, co bardzo nas cieszy. Na wstępie Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał wszystkich przybyłych gości zapraszając do konkurencji strzeleckiej oraz do poczęstunku, który przygotował brat Grzegorz Pieper wraz z małżonką Mariolą. Rzeźbioną tarczę, która nawiązywała do turnieju w Bieszkowicach dla upamiętnienia 1 Morskiego Pułku Strzelców "Za Wolność Kaszub i Polski" zdobył Brat Tomasz Klas. Wyniki w zakładce "Wyniki Grand Prix". Następny turniej V Grand Prix KBS Wejherowo w czwartek 14 października o godz. 18.oo. Serdecznie zapraszamy.

galeria zdjęć...

40-lecie wejherowskiej komunikacji 22.09.2021 r.

22 września 2021r. swoje 40-lecie obchodziło MZK Wejherowo. Na zaproszenie Prezesa Czesława Kordel zostali zaproszeni również bracia i siostry z KBS Wejherowo. Na uroczystość wybrali się Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas, Król z Królową Andrzej i Halina Surowieccy, bracia Paweł Hinz i Wojciech Recław. Na wstępie Prezes MZK Czesław Kordel przywitał wszystkich przybyłych gości, oraz podziękował wszystkim współpracującym z MZK Wejherowo, nie omijając współpracowników wręczając wyróżnienia w postaci srebrnych i złotych odznaczeń za wzorową i długoletnią pracę. Po przemówieniu i wręczeniu odznaczeń goście wręczyli liczne pamiątki i kwiaty dla Prezesa i wszystkich pracowników MZK Wejherowo. Po oficjalnej części wszyscy goście mogli posilić się pysznościami i słodkościami, a na wychodne każdy uczestnik otrzymał pamiątkę.

galeria zdjęć...

X Strzelanie Memoriałowe w Starogardzie Gdańskim 18.09.2021 r.

18 września 2021r. w Starogardzie Gdańskim odbyło się X strzelanie Memoriałowe za zmarłych Braci KBS Starogard Gdański o przechodni Kielich ufundowany przez Króla 2013/2014 Mariana Banieckiego „RADOSNEGO”. Na turniej zjechali się bracia i siostry z Okręgu Pomorskiego, nie zabrakło również braci z KBS Wejherowo Tomasz Klas, Paweł Hinz, Zbigniew Lemiech i Wojciech Recław, którzy również wzięli udział w drużynowym turnieju Mistrza Okręgu Pomorskiego. Na wstępie Zarząd Starogardu Gdańskiego i Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski przywitali wszystkich uczestników a po przywitaniu wszystkich gości za przewodnictwem księdza odbyła się krótka modlitwa za zmarłych braci. Po czym rozpoczęto turniej. Do drużynowej konkurencji stanęli bracia Tomasz Klas, Paweł Hinz i Zbigniew Lemiech i chociaż zdobyli jednakową ilość punktów co drużyna ze Skarszew to nasi bracia zajęli miejsce tuż za podium, jednak należą im się wielkie brawa, gdyż walka była naprawdę bardzo zacięta. I miejsce Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego po raz czwarty z rzędu zdodyło bractwo ze Starogardu Gdańskiego, II miejsce zdobyło KBS Kościerzyna, III miejsce SBK Skarszewy. KBS Wejherowo zdobyło dwie nagrody,  Brat Wojciech Recław zajął II miejsce w strzelaniu  o szablę LUDWIKÓWKĘ oraz III miejsce w strzelaniu do Kura Memoriałowego. Chociaż pogoda była chłodna, to jednak gorąca zupa i emocje, które towarzyszyły podczas turnieju rozgrzały każdego uczestnika.

galeria zdjęć...

Turniej w Wejherowie 11.09.2021 r.

Dzień po uroczystościach w Białej na strzelnicy Stowarzyszenia Strzeleckiego Walther w Bieszkowicach, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało turniej strzelecki dla upamiętnienia 1 Morskiego Pułku Strzelców pod nazwą "Za Wolność Kaszub i Polski". Patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Wejherowo Pan Przemysław Kiedrowski, który zaszczycił nas swoją obecnością wraz z małżonką Karoliną. Swoją obecnością zaszczycił nas również zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo Pan Arkadiusz Kraszkiewicz oraz Leśniczy z Białej Pan Mariusz Dyderski. Na pierwszy turniej przyjechały Bractwa z Kościerzyny, Tczewa i Gdyni. Dużym zainteresowaniem cieszył się finał o Puchar Wójta Gminy Wejherowo, Pana Przemysława Kiedrowskiego, który odbył się w systemie australijskim. Na uczestników czekały ciekawe nagrody oraz kaszubska grochówka i ciasta przygotowane przez nasze Panie. Potrawy z grila tradycyjnie przygotowł Króla KBS Wejherowo Andrzej Surowiecki wraz z małżoną Siostą Haliną. 

Tarcza dla upamiętnienia 1 Morskiego Pułku Strzelców

1. Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo

2. Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna

3. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna

Puchar Wójta Gminy Wejherowo Pana Przemysława Kiedrowskiego

1. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna

2. Piotr Czapiewski - KBS Tczew

3. Ryszard Jurczyk - KBS Gdynia

4. Grzegorz Pieper - KBS Wejherowo

5. Tomasz Klas - KBS Wejherowo

Tarcza Bracka

1. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna

2. Piotr Czapiewski - KBS Tczew

3. Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo

Kur "Za Wolność Kaszub i Polski"

1. Grzegorz Pieper - KBS Wejherowo

2. Piotr Karbowski - KBS Wejherowo

3. Piotr Czapiewski - KBS Tczew

 

galeria zdjęć...

Uroczystości w Białej 10.09.2021 r.

Jak co roku na początku września, czcimy pamięć żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców poległych w obronie Ojczyzny. Tym razem to już 82 rocznica. Na wstępie Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski przywitał przybyłych gości, władze miasta Wejherowo, władze powiatu wejherowskiego, sołtysów, służby mundurowe, duchowieństwo, przedstawicieli placówek oświatowych, grupę rekonstrukcyjną “Grzmot” ze Słupska, harcerzy, młodzież szkolną oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Podczas uroczystości  złożono wiązanki na grobach poległych żołnierzy, goście uczestniczyli we mszy świętej, wysłuchali występu młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Penconka w Gowinie. Mszę prowadził ksiądz wikary z Parafii pw Trójcy Świętej  w Wejherowie, koncelebrowali: kapelan wojskowy oraz ksiądz z Parafii w Górze. Na zakończenie uroczystości można było skosztować grochówki, którą przygotowali kucharze ze szkoły w Bolszewie.

galeria zdjęć...

XXV-lecie Reaktywacji w Tarnowie Podgórnym

W niedzielę, 5 września 2021 roku, Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Tarnowa Podgórnego, obchodziło swój jubileusz XXV-lecia powstania. Z tej okazji zorganizowali oni wielką uroczystość i turniej strzelecki. Na uroczystości te oprócz zaprzyjaźnionych bractw z regionu, stawiła się także delegacja z Okręgu Pomorskiego ZKBS RP reprezentująca Kościerzynę, Skarszewy, Starogard Gdański, Tczew i Wejherowo. Nasze Bractwo reprezentował Rycerz Króla Polski Brat Zbigniew Lemiech, który zdobył III miejsce w strzelaniu o Tarczę Pistoletową oraz Strzelmistrz Bractwa Brat Dariusz Krasiński z małżonką Siostrą Agnieszką

galeria zdjęć...

Turniej w Gdyni 04.09.2021 r.

W sobotę, 4 września 2021 r. w Hucie Górnej na strzelnicy Brata Erharda, odbył się memoriałowy Turniej Strzelecki pamięci Brata Tadeusza Rakiela. Dochód z tego turnieju został przekazany na Hospicjum Domowe w Przywidzu. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zdobyło kila nagród: Brat Paweł Hinz zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Gdyni i I miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego, Brat Zbigniew Lemiech zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Przywidza, natomiast Brat Wojciech Recław celnym strzałem strącił Kura. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Poświęcenie nowego sztandaru Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego

W niedzielę 29 sierpnia 2021 w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Wejherowie odprawiona została uroczysta Msza Święta z kaszubską liturgią, podczas której został uroczyście poświęcony nowy sztandar Oddziału ZKP w Wejherowie. Dokonał tego ks. prof. Jan Perszon w asyście ks. proboszcza Mariana Dettlafa, gospodarza tej gościnnej świątyni. Oprawę muzyczną zapewniło Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka pod dyrekcją Marcina Grzywacza. Po Mszy uczestnicy udali się w uroczystym przemarszu za licznymi pocztami sztandarowymi z innych oddziałów oraz ze sztandarem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie do Sali Tawerna, gdzie podczas drugiej części uroczystości nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ przez fundatorów nowego sztandaru. Była to też okazja do podziękowań chorążym „starego” sztandaru, który służył dzielnie tej organizacji przez 31 lat.

galeria zdjęć...

Turniej w Będominie 28.08.2021 r.

28.08.2021r. odbył się V Turniej Strzelecki o Szablę Gen. Józefa Wybickiego. Do Będomina Z KBS Wejherowo wybrało czterech braci: Prezes Tomasz Klas, brat Mirosław Weisbrot, brat Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską oraz brat Zbigniew Lemiech. Turniej był bardzo ciekawy i na wysokim poziomie, zwłaszcza bardzo ciekawa i emocjonująca była konkurencja VADEMECUM w której to strzelało się do odwróconej tarczy, natomiast poziom w finałach był tak wysoki, że w konkurencji o tarczę starosty strzał w dziesiątkę dawał miejsca od 1-szego do 9-tego. Nasi Bracia zdobyli dwie tarcze, dwa drugie miejsca i jedno trzecie miejsce. Brat Tomasz Klas zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Wójta Gminy Nowa Karczma i II miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty Kościerskiego, Brat Wojciech Recław zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej a brat Zbigniew Lemiech zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i III miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty Kościerskiego. Główną nagrodę czyli szablę gen. Józefa Wybickiego zdobyła siostra Henryka Studzińska z KBS Kościerzyna.
Gratulacje dla zwycięzców i zdobywców nagród. Podczas turnieju można było posilić się pyszną grochówką i innymi smakołykami, które przygotowali bracia i siostry z KBS Kościerzyna.

galeria zdjęć...

Turniej w Tczewie 21.08.2021r.

21 sierpnia 2021r. w sobotę - KBS Tczew obchodziło 25-lecie Reaktywacji oraz 670-lecie powołania Bractwa Kurkowego. Tego dnia odbyły się również turnieje strzeleckie m.in. do Kura o „Dzwon Lwów” i o tytuł Mistrza Okręgu Pomorskiego. Nasze Bractwo bardzo licznie wzięło udział w uroczystościach w Tczewie. Mimo bardzo wysokiego poziomu, który reprezentowali uczestnicy strzelań, udało się zdobyć kilka nagród. Prezes Bractwa Tomasz Klas zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Prezesa KBS Tczew oraz II miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty. Brat Grzegorz Pieper zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego natomiast Brat Zbigniew Lemiech zajął III miejsce w  strzelaniu o tytuł Mistrza Okręgu Pomorskiego.

galeria zdjęć...

Turniej w Brusach 14.08.2021r.

14 sierpnia 2021r. bracia i siostry z KBS Wejherowo wybrali się na coroczne strzelanie o przechodni puchar „Kulę Armatnią” KBS Brusy oraz proklamację Króla KBS Brusy Andrzeja Laska „Cierpliwego”. Zawody strzeleckie były na bardzo wysokim poziomie, w niektórych konkurencjach nawet strzał w dziesiątkę nie dawał pierwszego czy drugiego miejsca, jednak KBS Wejherowo wywiozło z Brus kilka nagród: pierwsze miejsce zdobył brat Zbigniew Lemiech w strzelaniu o tarczę Bracką, drugie miejsce brat Mirosław Weisbrot o tarczę Okręgu Pomorskiego, trzecie miejsce o tarczę Sponsora zdobył również brat Zbigniew Lemiech. Natomiast konkurencję o Kulę armatnią KBS Brusy na drugim miejscu uplasowała się nasza siostra Ludmiła Gołąbek. Gratulacje dla zdobywców nagród. Atmosfera w Brusach była bardzo miła i przyjazna a przez cały czas turnieju DJ umilał wszystkim pięknymi nagraniami przy których można było potańczyć a nawet pośpiewać.

galeria zdjęć...

XX-lecie Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

25 lipca 2021r. w niedzielę delegacja z KBS w Wejherowie w składzie: Prezes Tomasz Klas z małżonką Marią, Sekretarz Mirosław Weisbrot oraz Chorąży Sztandarowy Wojciech Recław wybrali się na uroczystości XX-lecia drugiej reaktywacji Włocławskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Wszystkie delegacje oraz poczty sztandarowe zebrały się w Kowalu pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego, gdzie rozpoczęto przemarsz do pobliskiego kościoła p.w. Św. Urszuli i tam została odprawiona uroczysta msza św. Po mszy św. uroczyście przemaszerowano ulicami Kowala na plac Rejtana, gdzie pod pomnikiem Białego Orła odśpiewano Hymn Państwowy oraz Hymn Bractw Kurkowych, po czym złożono kwiaty i zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do remizy OSP, gdzie w Sali głównej odbyły się liczne przemówienia, wręczenia odznaczeń, były też gratulacje za działalność oraz życzenia na dalsze lata. Gratulowano przede wszystkim rozpoczęcia budowy nowej siedziby i strzelnicy, dzięki zaangażowaniu władz samorządowych w Kowalu.

galeria zdjęć...

Medal uznania dla Starosty Powiatu Wejherowskiego

Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wraz z Królem Elektem Okręgu Pomorskiego Ludmiłą Gołąbek odwiedzili Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius z okazji zacnego jubileuszu. Prezes KBS w Wejherowie Tomasz Klas z tej okazji przekazał okolicznościowe podziękowania oraz medal za wieloletnią, owocną współpracę z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie.

"Zarząd Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w uznaniu znacznych zasług w krzewieniu idei brackich oraz zaangażowania w pracę na rzecz Okręgu Pomorskiego składa serdeczne podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości z realizacji zamierzeń oraz dalszej owocnej współpracy na rzecz ruchu brackiego" – czytamy w podziękowaniu przekazanym staroście.

galeria zdjęć...

Turniej w Kościerzynie 11.07.2021r.

11.07.2021r. w Kościerzynie odbył się coroczny turniej o przechodni „Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyny”. Na wstępie wszyscy goście zostali przywitani przez Prezesa Zarządu KBS Kościerzyna Andrzeja Przewłockiego, potem głos zabrał Prezes Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Lech Magnuszewski. Następnie rozpoczęto intronizację Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie Aldony Sambor-Sochaczewskiej, oraz składano życzenia i wręczono upominki. Po intronizacji rozpoczęto rywalizację o piękne tarcze. Bracia z KBS Wejherowo co prawda nie zdobyli, żadnej tarczy, ale brat Tomasz Klas zdobył III nagrodę w strzelaniu o Tarczę Charytatywną, brat Wojciech Recław zajął III miejsce w strzelaniu o tarczę Króla KBS Kościerzyna natomiast brat Zbigniew Lemiech zdobył dwa drugie miejsca w strzelaniu o Tarczę Króla i o Tarczę Okręgu Pomorskiego. Na zakończenie tradycyjnie zrobiono na schodach wspólne zdjęcie.

galeria zdjęć...

IX Dni Gminy Wejherowo 10.07.2021r.

10 lipca 2021 odbyły się IX Dni Gminy Wejherowo. W tym roku połączone z akcją charytatywną dla Inki – mieszkanki Bolszewa. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego pięknego dnia organizując punkt strzelecki z nagrodami. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska !!!

galeria zdjęć...

Bracki spływ kajakowy rzeką Wierzycą 10.07.2021r.

10.07.2021r. wczesnym rankiem o godz. 5.30 Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas wraz z małżonką Marią, brat Paweł Hinz z małżonką Aleksandrą, brat Mirosław Weisbrot oraz brat Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską i brat Zbigniew Lemiech wybrali się na spływ kajakowy po rzece Wierzyca organizowanym przez Okręg Pomorski ZKBS RP - pomysłodawcą i głównym realizatorem tej wyprawy był brat z KBS Skarszewy Arkadiusz Muller. Na spływ zjechało się około 80 uczestników wśród nich byli bracia i siostry z Okręgu Pomorskiego a nawet z poza, oraz sympatycy bractw kurkowych. Spływ został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie rzeka Wierzyca wiodła nas między łąkami i polami, wśród zarośli. Rzeka była bardzo spokojna i można było podziwiać piękną naturę i ptactwo, aż dopłynęliśmy do lasu, gdzie przywitała nas mała przeszkoda, ale wszyscy sobie z nią poradziliśmy, zaraz za przeszkodą kończył się pierwszy etap i był odpoczynek na posiłek (pyszna grochówka, kiełbaski i ziemniaki smażone na ognisku, kawa i inne napoje). Po odpoczynku, posileniu się i nabraniu sił rozpoczął się drugi etap naszej przygody w kajaku. Drugi etap nie był już taki spokojny jak pierwszy, ponieważ wiódł nas lasem i przynosił nam wiele niespodzianek w postaci powalonych drzew, konarów i zarośli. Zmuszało nas to do bardzo umiejętnego wiosłowania i sterowania kajakami aby móc przecisnąć się między zaroślami, bądź płynąć pod zwalonymi drzewami. Niestety w dwóch miejscach byliśmy zmuszeni przenosić kajaki aby móc płynąć dalej, ale uczestnicy spływu pomagali sobie nawzajem więc wszyscy przeprawiali się bez większych problemów. Chociaż zdarzyła się wywrotka to i tak było super. Wszyscy dotarli na metę cali i zdrowi, uśmiechnięci a co najważniejsze zadowoleni i szczęśliwi. Na mecie po przebraniu się czekała na nas gorąca zupa, grill oraz pyszny smażony dzik. Na zakończenie można było wystrzelać sobie złotym strzałem pamiątkową tarczę z okazji spływu po rzece Wierzyca.

Wszyscy pojechaliśmy do domu pełni wrażeń i niech żałują Ci co nie byli na spływie „pełnym przygód”.

galeria zdjęć...

Raut trzech Króli z KBS Wejherowo 18.06.2021r.

18 czerwca 2021r. odbył się Raut Królewski zorganizowany przez XXV Króla Okręgu Pomorskiego Piotra Karbowskiego z KBS Wejherowo wraz z pierwszym rycerzem Tadeuszem Cysewskim z KBS Brusy i drugim rycerzem Dariuszem Krasińskim z KBS Wejherowo oraz przez Króla Elekta Okręgu Pomorskiego Ludmiłę Gołąbek z KBS Wejherowo z pierwszym rycerzem Alicją Zielińską z KBS Tczew i przez Króla Kukowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie Andrzeja Surowieckiego wraz z pierwszym rycerzem Haliną Surowiecką i drugim rycerzem Pawłem Hinz. Raut trzech Króli z KBS Wejherowo i ich Rycerzy odbył się u naszego Brata Witolda Bojek w Hotelu Czardasz w Luzinie. Po odśpiewaniu hymnu brackiego były gratulacje, życzenia kwiaty i prezenty dla organizatorów rautu. Swoją obecnością zaszczycił nas Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Madej z KBS w Sępólnie Krajeńskim oraz  zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo Arkadiusz Kraszkiewicz wraz z małżonką. Przybyły również delegacje Bractw z Brus, Tczewa, Kościerzyny, Tucholi, Czarnego, Skarszew i Gdyni. Tak się złożyło, że tego dnia Halinka i Czesław Kordel obchodzili 45-tą rocznicę ślubu. W imieniu całego Stowarzyszenia Prezes Tomasz Klas z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, szafirowych godów, złożył Drogim Jubilatom serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy. Po odśpiewaniu "Sto lat" poczęstowano wszystkich przybyłych okazjonalnym pysznym tortem. Spotkanie trwało do białego rana, pragniemy bardzo podziękować za tak liczną frekwencję. Wasza obecność była dla nas niezwykle ważna. Mamy nadzieję, że będziecie wspominać ten wieczór z przyjemnością.

galeria zdjęć...

100-lecie OSW nr 2 w Wejherowie 18.06.2021r.

18 czerwca 2021 roku, z okazji 100-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zorganizowano Galę Jubileuszową w Filharmonii Kaszubskiej. Przed rozpoczęciem Gali Jubileuszowej Ośrodka w wejherowskiej kolegiacie miała miejsce uroczysta Msza św., którą odprawił ks. prałat Tadeusz Reszka. Nabożeństwo uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych, w tym poczet sztandarowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. W trakcie Gali Jubileuszowej wykonano Hymn Ośrodka zatytułowany "Język Życia" ze słowami Tomasza Fopke i muzyką Weroniki Korthals-Tartas. Ten melodyjny utwór zaśpiewała osobiście Weronika Korthals-Tartas wraz z grupą taneczno-wokalną uczniów, za co wykonawcy i twórcy zebrali gorące brawa. W trakcie gali uczestnicy tego wydarzenia obejrzeli scenkę teatralną oraz film nakręcony przez uczniów obrazujący działalność i wizerunek Ośrodka. Uznanie wzbudziły zarówno umiejętności komunikacji głosem w wykonaniu niesłyszących i słabosłyszących uczniów zaprezentowane w trakcie nagrywania filmu, jak również nowocześnie rozbudowana baza edukacyjna z pracowniami do nauki zawodu i obiektami sportowymi, które dzięki zdjęciom z drona, można było zobaczyć jak wyglądają z lotu ptaka. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Tomasz Klas oraz Bracia -  Dariusz Krasiński, Wojciech Recław i Kazimierz Gołąbek.

galeria zdjęć...

II turniej dla szkół średnich Powiatu Wejherowskiego 16.06.2021r.

Przy współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie i Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało na strzelnicy w Elektryku II turniej strzelecki dla szkół średnich Powiatu Wejherowskiego. Do turnieju zgłosiło się i wzięło udział 30 uczestników. Najliczniej wystąpił Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. E. Roszczynialskiego w Wejherowie. Organizatorzy przygotowali poczęstunek i nagrody dla najlepszych strzelców w kategori indywidualnej. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy a wystrzałem z armaty wiwatowej ogłoszono zakończenie turnieju.

      Kategoria indywidualna

1. Kacper Klamann - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

2. Artur Israyelyan - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

3. Jakub Lewoń - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

4. Jakub Madziara - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

5. Bartosz Wasilewski - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowi

galeria zdjęć...

V Grand Prix KBS Wejherowo - turniej V i VI - 14.06.2021r.

V i VI turniej V Grand Prix nie odbył się tradycyjne w czwartek lecz tym razem w poniedziałek 14 czerwca. Tego dnia na stadionie w Sankt Petersburu reprezentacja Polski rozegrała swój pierwszy mecz na Euro 2020 ze Słowacją. Na tę okoliczność przygotowano strefę kibica a uczestnicy turnieju ubani byli w narodowe biało-czerwone barwy. Organizatorem poczęstunku był Król KBS Wejherowo Andrzej Surowiecki wraz z Królową a jednocześnie I Rycerzem Siostrą Haliną. Nagrodą za piąty turniej była piękna, rzeźbiona tarcza, która nawiązywała do majowych obchodow Dni Jakuba Wejhera, którą to zdobył Strzelmistrz Dariusz Kraśiński. Najlepszy złoty strzał w szóstym turnieju oddał II Rycerz Króla Brat Paweł Hinz zdobywając tarczę nawiązującą do Euro 2020 przedstwiającą symbol narodowy Polski.

Niestety reprezentacja Słowacji pokonała Polskę 2:1.

galeria zdjęć...

XXV-lecie Reaktywacji Okręgu Pomorskiego ZKBS RP

12-13 czerwca 2021 r. w Starogardzie Gdańskim, odbyły się uroczyste obchody XXV-lecia Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Na Marszałka tych uroczystości został wybrany nasz brat, członek KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech. W sobotę 12 czerwca od godziny 9.00 do 13.00 trwały się konkurencje strzeleckie, które kontynuowane były w dniu następnym. Około godziny 14.30 bracia i siostry z całego kraju, powitali na rynku w Starogardzie Gdańskim, Europejskiego Króla Strzelców EGS Leo Nissena wraz z małżonką Irmą. Para Królewska została wprowadzona do muzeum, na wystawę "Kurkowe Bractwa Strzeleckie na Pomorzu wczoraj i dziś" otwartą z okazji jubileuszu Okręgu Pomorskiego, przez szpaler z dwudziestu szabel, który utworzyli bracia z wielu bractw Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Po zwiedzeniu wystawy i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wszyscy udali się do kościoła św. Mateusza na mszę świętą. Po mszy, odbył się uroczysty przemarsz ulicami miasta z orkiestrą dętą na czele. Para Królewska, poczty sztandarowe, siostry i bracia oraz zaproszeni goście udali się do kina „Sokół”, gdzie rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji XXV-lecia reaktywacji Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP. Podczas akademii, miały miejsce liczne wystąpienia, między innymi przemówienia Europejskiego Króla Strzelców EGS Leo Niessena oraz Prezesa Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Lecha Magnuszewskiego. Wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych w ruchu brackim sióstr, braci i osób oraz instytucji spoza bractw. Wśród wyróżnionych byli również siostra i bracia z wejherowskiego bractwa. Brat Zbigniew Lemiech został mianowany przez Europejskiego Króla Strzelców Leo Niessena na jego polskiego Adiutanta i otrzymał z tej okazji Królewski Order. Następnie, na wniosek Zarządu ZKBS RP, odznaczony został przez Prezesa ZKBS RP Krzysztofa Larskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi. Królewskimi medalami Leo Niessena odznaczeni zostali Król Okręgu Pomorskiego brat Piotr Karbowski i brat Zbigniew Lemiech, a Sercem Królowej Irmy siostra Agnieszka Krasińska. Kolejne wyróżnienia okręgowe otrzymali z rąk Prezesa Okręgu Pomorskiego Lecha Magnuszewskiego brat Prezes Tomasz Klas i brat Zbigniew Lemiech oraz starosta wejherowski Pani Gabriela Lisius. Po akademii, w pięknie odrestaurowanym budynku bractwa w Starogardzie Gdańskim, w hotelu „Strzelnica”, odbył się bal z udziałem Pary Królewskiej. Wszyscy bardzo dobrze się bawili przy muzyce grupy wodzirejskiej „Familia”. Wrażenia były cudowne, a zabawa przednia. Było naprawdę super! W niedzielę rano wszyscy udali się na strzelnicę na dokończenie turnieju strzeleckiego i tym akcentem zakończyły się dni centralne obchodów XXV-lecia reaktywacji Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Było mam niezmiernie miło gościć w Starogardzie Gdańskim i pozdrawiamy wszystkich uczestników tych uroczystości!

galeria zdjęć...

Wizyta Europejskiej Pary Królewskiej w Wejherowie 10-11.06.2021r.

Minione dni były jednymi z najważniejszych w moim „brackim” życiu, powiedział Brat Zbigniew Lemiech. Miał bowiem wyjątkowy honor i niezwykłą przyjemność gościć Europejską Parę Królewską EGS Leo i Irmę Niessenów. Przez dwa lata, planom wizyty stawały na drodze różne przeszkody natury formalnej, a następnie epidemicznej, niwecząc kolejne wyznaczane terminy. W końcu jednak wszystko się udało i to w tak ważnych dla ruchu brackiego na środkowym Pomorzu dniach.
W Starogardzie Gdańskim bowiem, w dniach 12-13 czerwca odbyły się dni centralne obchodów XXV-lecia Reaktywacji Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Pomysłodawcą i głównym realizatorem tego święta był Prezes Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Lech Magnuszewski. Gośćmi specjalnymi naszego święta była właśnie Europejska Para Królewska EGS Leo i Irma Niessen, a także niemal cały skład Zarządu Zjednoczenia KBS RP z Prezesem ZKBS RP Krzysztofem Larskim i Królem ZKBS RP Zbigniewem Madejem na czele. Zarząd Okręgu Pomorskiego i KBS w Starogardzie Gdańskim wyznaczył Brata Zbigniewa na Marszałka uroczystości XXV-lecia.
Leo i Irma Niessen przylecieli na lotnisko w Gdańsku już w czwartek, skąd ich odebrał. Dzięki temu Brat Zbigniew miał możliwość gościć ich, poznać zdecydowanie lepiej niż do tej pory oraz pokazać im kawałek naszych Kaszub. W czwartek i piątek zaprezentował Leo i Irmie miasto Wejherowo oraz kawałek Kaszub. Odwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, rzucili okiem na Gdynię i Kartuzy, zjedli obiad w Kościerzynie oraz zwiedzili najważniejsze obiekty historyczne w Gdańsku z Europejskim Centrum Solidarności na czele. Para Królewska w trakcie podróżowania podziwiała i była zachwycona urokliwymi krajobrazami „Szwajcarii Kaszubskiej”.
Brat Zbigniew Lemiech na wniosek Zarządu Zjednoczenia KBS RP, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi oraz otrzymał podziękowania od Prezesa Zarządu Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Lecha Magnuszewskiego „w uznaniu zasług w krzewieniu idei brackich, wieloletnią pracę oraz zaangażowanie i wsparcie w organizowaniu 25-lecia reaktywowania Okręgu Pomorskiego”. Najważniejszym jednak wyróżnieniem i honorem, było mianowanie go przez Europejskiego Króla Strzelców EGS Leo Niessena swoim polskim Adiutantem. Z tej okazji został udekorowany Królewskim Orderem. Z wielu powodów było to dla niego szczególnie wzruszające wydarzenie i uhonorowanie jego dotychczasowej pracy w popularyzowaniu idei bractw kurkowych, a także starań, które włożył w zaplanowanie, przygotowanie i przebieg wizyty Leo i Irmy Niessen w Polsce. Oddając honor i ślubując lojalność Królowi Leo Niessenowi, Brat Zbigniew wręczył mu polską szablę z napisem „Honor i Ojczyzna”.

galeria zdjęć...

Uroczyste Śniadanie oraz strzelanie o złotą strzałę św. Sebastiana 03.06.2021r.

3 czerwca w czwartek o godz 15.00 na sali w Białym Dworku w Bolszewie miało miejsce zaległe ze względu na pandemię "Uroczyste Śniadanie" na rozpoczęcie sezonu 2021 r. oraz strzelanie o złotą strzałę św. Sebastiana. Na uroczystości te przybyli członkowie Bractwa z osobami towarzyszącymi oraz kandydaci i sympatycy Bractwa. Jak co roku nasz wieloletni sympatyk jak i kandydat na Brata Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Czesław Kordel przygotował dla wszystkich upominki. Po krótkim przywitaniu przez Prezesa Tomasza Klas wszystkich przybyłych, kandydatka na Siostrę, Agnieszka Krasińska złożyła uroczyste ślubowanie przez co stała się pełnoprawnym członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Radny Gminy Wejherowo Roman Stanisławczyk otrzymał z rąk Prezesa pamiątkowego kura z podziękowaniem za współpracę, życzliwość oraz ufundowanie nagród podczas organizacji XXV turnieju o Miecz Jakuba Wejhera. Nastepnie przystąpiono do wręczenia nagród za udział w IV Grand Prix KBS Wejherowo w poszczególnych kategoriach:

Goście Panie

1. Małgorzata Trepkowska                 4. Krystyna Kaźmierska

2. Agnieszka Krasińska                    5. Renata Słupczyńska

3. Maria Klas                                    6. Mariola Pieper

Goście Panowie

1. Miłosz Gdanietz                            4. Kamil Pieper

2. Wojciech Recław                          5. Paweł Hinz

3. Tomasz Ciesielski                         6. Andrzej Kalkowski

Siostry i Bracia Kurkowi

1. Grzegorz Pieper                            6. Hailna Surowiecka

2. Mirosław Weisbrot                         7. Ludmiła Gołąbek

3. Tomasz Klas                                 8. Henryk Kaźmierski

4. Kazimierz Gołąbek                        9. Andrzej Surowiecki

5. Dariusz Krasiński

Po wręczeniu nagród wszyscy przybyli zasiedli do wspólnego stołu na "Uroczyste Śniadanie" na które to ze względu na późną porę przygotowano obiad.  Po obiedzie Bractwo Kurkowe i zaproszeni Goście przenieśli się na strzelnicę, gdzie odbył się turniej strzelecki o Strzałę Św. Sebastiana. W drugiej kolejce Prezes Tomasz Klas strącił Kura i tym samym został zdobywcą złotej strzały, srebrną strzałę zdobył Sekretarz Mirosław Weisbrot a brązową Król KBS Wejherowo Andrzej Surowiecki. Przygotowano również strzelanie dla Gości. Zwycięzcą został Tomasz Ciesielski, drugie miejsce zdobyła Renata Słupczyńska a trzecie miejsce Aleksandra Hinz. Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wręczył nagrody zwycięzcom strzelania co zakończyło część oficjalą tego dnia. Muzyka rozpoczęła część nieoficjalną, która trwała do późnych godzin nocnych.

galeria zdjęć...

Obchody Dnia Jakuba Wejhera 28.05.2021r.

Donośny wystrzał z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie uświetnił ceremonię złożenia kwiatów przed  pomnikiem założyciela miasta z okazji 378. rocznicy utworzenia osady Wejherowska Wola, która zapoczątkowała rozwój Wejherowa. Tegoroczny Dzień Jakuba, obchodzony tradycyjnie 28 maja, miał symboliczny i kameralny charakter ze względu na okres pandemii COVID-19 i został z konieczności ograniczony tylko do złożenia kwiatów pod pomnikiem Założyciela Miasta. W ceremonii złożenia kwiatów przed pomnikiem Jakuba Wejhera wzięły udział delegacje: władz miasta z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem na czele, Rady Miasta z przewodniczącym Jackiem Gafką oraz Kurkowego Bractwa  Strzeleckiego i Hufca Harcerzy ZHP im. Partyzantów Kaszubskich. W Wejherowie żyją wspaniali oraz wyjątkowi ludzie, którym z okazji 378. rocznicy urodzin naszego miasta składam najserdeczniejsze życzenia – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Mieszkamy w pięknym miejscu na Kaszubach. Świętujmy kolejne urodziny Wejherowa!

galeria zdjęć...

Podsumowanie II Grand Prix Okręgu Pomorskiego

Tego samego dnia, tj. 25 maja 2021r. miało miejsce trzecie wydarzenie, a mianowicie podsumowanie II Grand Prix Okręgu Pomorskiego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie odegrało ważną rolę w tym turnieju, ponieważ drużynowo nasze bractwo zajęło III miejsce, na II miejscu uplasowała się drużyna z KBS Starogard Gdański, a na najwyższym stopniu podium, stanęła drużyna z KBS Kościerzyna. Również indywidualnie nasze bractwo wyróżniło się ponieważ III miejsce zajął brat Zbigniew Lemiech z KBS Wejherowo, na II miejscu uplasował się brat Adam Łabuda z KBS Kościerzyna, a na najwyższym stopniu podium stanął brat Piotr Czapiewski z KBS Tczew. Gratulujemy. Po wręczeniu pucharów, dyplomów oraz złożeniu życzeń i prezentów nowemu Królowi Piotrowi Karbowskiemu można było poczęstować się pieczonym dzikiem, innymi potrawami z grilla oaz słodkościami i napojami.

galeria zdjęć...

Intronizacja XXV Króla Okręgu Pomorskiego.

We wtorek 25 maja 2021 r. o godz.16.30 w Kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Skarszewach miała miejsce intronizacja XXV Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Piotra Karbowskiego. Ze względu na pandemię intronizację przełożono aż o 4 m-ce, w końcu po zniesieniu obostrzeń nowo wybrany marszałek Tomasz Klas wprowadził sztandar Okręgu Pomorskiego za nim pozostałe poczty sztandarowe. Po wprowadzeniu wszystkich sztandarów odprawiono uroczystą mszę św. A po mszy św. odśpiewano hymn bracki, po czym Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski wygłosił słowo wstępne i przystąpił do intronizacji. Łańcuch królewski, który godnie nosiła nasza siostra Ludmiła Gołąbek, przekazała na ręce Prezesowi otrzymując w zamian pamiątkowy łańcuch królewski. Po przekazaniu łańcucha brat Piotr Karbowski złożył ślubowanie a po ślubowaniu Prezes założył łańcuch królewski nowemu Królowi Okręgu Pomorskiego ZKBS RP, następnie Prezes odznaczył I rycerza Tadeusza Cysewskiego z KBS Brusy oraz II rycerza Dariusza Krasińskiego z KBS Wejherowo pamiątkowymi medalami.
 
                                                   WIWAT Król i jego Rycerze WIWAT, WIWAT, WIWAT !!!

galeria zdjęć...

Zabranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Pomorskiego

25 maja 2021 r. w Zamku Joannitów w Skarszewach miało miejsce zebranie sprawzdawczo-wyborcze delegatów z bractw Okręgu Pomorskiego. Po za przedstawieniem działalności za rok ubiegły wybrano nowy Zarząd:
Lech Magnuszewski KBS Starogard Gdański - prezes
Józef Jarosz KBS Toruń - w-ce prezes
Grzegorz Orłowski KBS Chojnice - w-ce prezes
Piotr Czapiewski KBS Tczew - sekretarz
Arkadiusz Muller KBS Skarszewy - skarbnik
Krzysztof Tyda KBS Starogard Gdański - strzelmistrz
Tomasz Klas KBS Wejherowo - marszałek
Cieszy nas fakt, że we władzach Okręgu Pomorskiego ZKBS RP zasiadł nasz brat-prezes Tomasz Klas, jest to wielkie wyróżnienie dla naszego Prezesa jak i całego Bractwa, jesteśmy pewni, że nowy Marszałek Okręgu Pomorskiego doskonale poradzi sobie z funkcją którą mu powierzono. Gratulacje.

galeria zdjęć...

XXVI turniej o "Miecz Jakuba Wejhera" - 22 maj 2021r.

Po długim czasie dzięki zniesieniu wielu obostrzeń związanych z pandemią wznowiono turnieje strzeleckie w Okręgu Pomorskim. Pierwszy turniej po tej jakże długiej przerwie odbył się w Bieszkowicach, które zorganizowało KBS w Wejherowie. Był to turniej o „Miecz Jakuba Wejhera” oraz strzelanie do Kura o tytuł „XXVI Króla Okręgu Pomorskiego”. Na turniej przybyli liczni goście spragnieni rywalizacji strzeleckich, Bracia i Siostry z Okręgu Pomorskiego jak i z poza. Przybyło też sporo sympatyków naszego Bractwa m.in. członkowie ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułku Czarnieckiego z Wejherowa, którzy na zakończenie turnieju w pełnym historycznym stroju oddali kilka salw z długiej broni czarnoprochowej. Na wstępie Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał wszystkich przybyłych gości i zaprosił siostry i braci do odśpiewania hymnu brackiego. Poczym odbyła się intronizacja Króla KBS Wejherowo Andrzeja Surowieckiego a następnie wręczono odznaczenia zasłużonym braciom i siostrom KBS Wejherowo. Po wręczeniu odznaczeń proboszcz z Orla Henryk Hildebrandt odmówił modlitwę, poświęcił wszystkich uczestników turnieju życząc wszystkim celnego oka, pewnej ręki w strzelaniu oraz wzajemnego szacunku. Po modlitwie wystrzałem z armaty rozpoczęto turniej. Wszyscy uczestnicy turnieju byli bardzo spragnieni rywalizacji strzeleckiej, więc emocje były wielkie, zwłaszcza w nowej konkurencji – strzelanie na czas. Nad pysznymi posiłkami dla uczestników zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa a przepysznymi potrawami z grilla jak zwykle uraczył nas brat-król KBS Wejherowo Andrzej Surowiecki. Na sam koniec, podano pieczonego dzika, ufundowanego przez Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiłę Gołąbek.
A oto wyniki turnieju:
Strzelanie do Kura o tytuł XXVI Króla Okręgu Pomorskiego
Ludmiła Gołąbek - KBS Wejherowo,
I rycerz -  Alicja Zielińska - KBS Tczew,
II rycerz - Piotr Czapiewski - KBS Tczew.
 
                                             WIWAT Król i jego Rycerze! WIWAT, WIWAT, WIWAT!!!
 
Strzelanie do Kura o Miecz Jakuba Wejhera
Adam Łabuda - KBS Kościerzyna,
I rycerz -  Tomasz Klas - KBS Wejherowo,
II rycerz -  Tomasz Myszko - KBS Gdynia,
Tarcza starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius
1  Krzysztof Tyda z KBS Starogard Gdański,
2  Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna,
3  Roman Kowalczyk - KBS Piechcin,
Tarcza Prezydenta Miasta Wejherowo Krzysztofa Hildebrandt
1  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański,
2  Łukasz Śliwiński - KBS Gdynia,
3  Arkadiusz Muller - KBS Skarszewy,
Tarcza Wójta Gminy Wejherowo Mikołaja Ochman
1  Jarosław Czyżewski - KBS Starogard Gdański,
2  Piotr Czapiewski - KBS Tczew,
3  Adam Łabuda - KBS Kościerzyna,
Tarcza Prezesa KBS Wejherowo Tomasza Klas
1  Arkadiusz Muller - KBS Skarszewy,
2  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański,
3  Piotr Czapiewski - KBS Tczew,
Tarcza XXV Króla Okręgu Pomorskiego Piotra Karbowskiego
1  Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo,
2  Sławomir Wójcikiewicz,
3  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański,
Tarcza sponsora Radnego Gminy Wejherowo Romana Stanisławczyk
1  Kazimierz Laskowski - KBS Starogard Gdański,
2  Arkadiusz Muller - KBS Skarszewy,
3  Piotr Czapiewski - KBS Tczew,
Tarcza sponsora WAKAT DK Dariusza Krasińskiego
1  Zbigniew Lemiech z KBS Wejherowo,
2  Aldona Sambor-Sochaczewska z KBS Kościerzyna,
3  Łukasz Śliwiński z KBS Gdynia,
Tarcza Bracka
1  Piotr Czapiewski z KBS Tczew,
2  Aldona Sambor-Sochaczewska z KBS Kościerzyna,
3  Adam Łabuda z KBS Kościerzyna,
Tarcza charytatywna na wsparcie OSW nr 2 w Wejherowie
1  Adam Łabuda - KBS Kościerzyna,
2  Tomasz Klas - KBS Wejherowo,
3  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański,
Tarcza Okręgu Pomorskiego
1  Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna,
2  Tomasz Klas - KBS Wejherowo,
3  Ryszard Jurczyk - KBS Gdynia,
Grand Prix Okręgu Pomorskiego
1  Krzysztof Tyda - KBS Starogard Gdański – 25,
2  Łukasz Śliwiński - KBS Gdynia – 23,
3  Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo – 20.
Gratulujemy.

galeria zdjęć...

V Grand Prix KBS Wejherowo - turniej III i IV

13-05-2021r. w czwartek odbył się III i IV turniej V Grand Prix KBS Wejherowo, na którym wszyscy uczestnicy turnieju mogli zdobyć piękne rzeźbione tarcze, a tarcza IV turnieju była wyjątkowa, ponieważ przedstawiała wirusa do którego wszyscy uczestnicy poprzez strzelanie o złoty strzał mogli się z nim ostatecznie rozprawić. Na wstępie Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał nowo wybranego Króla BKS Wejherowo Andrzeja Surowieckiego, Królową a zarazem I rycerza Halinę Surowiecką, II rycerza i jednocześnie jeszcze panującego Króla Pawła Hinz, przywitał również Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiłę Gołąbek oraz wszystkich uczestników turnieju życząc wszystkim celnego oka. Po krótkim przywitaniu strzelmistrz Dariusz Krasiński wręczył zaległą tarczę zwycięzcy ostatniego turnieju IV Grand Prix Tomaszowi Klas. Pomimo długiej przerwy w strzelaniu wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom strzelecki. W III turnieju wśród braci i sióstr pierwsze miejsce zdobył brat Paweł Hinz, wśród gości kobiet Julia Trepkowska, wśród gości mężczyzn Tomasz Ciesielski, a przepiękną tarczę zdobyła sympatyczka bractwa Małgorzata Trepkowska.
W IV turnieju wśród gospodarzy pierwsze miejsce ex aequo zdobyli bracia Paweł Hinz, Grzegorz Pieper, Mirosław Weisbrot i Wojciech Recław wśród gości podobnie jak w III turnieju Julia Trepkowska i Tomasz Ciesielski, a tarczę z rozprawionym już koronawirusem zdobył sympatyk bractwa Tomasz Ciesielski.
Pyszny poczęstunek przygotowali Król Okręgu Pomorskiego Ludmiła Gołąbek z Prezesem Honorowym KBS Wejherowo Kazimierzem Gołąbek. Gratulacje dla zwycięzców. Zapraszamy wszystkich sympatyków KBS Wejherowo na piąty i szósty turniej V Grand Prix 17.06.2021r.

galeria zdjęć...

Strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2021

6 maja 2021r. odbyło się strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2021. na który przybyli prawie wszyscy członkowie bractwa. Na wstępie Prezes Tomasz Klas przywitał Króla KBS Wejherowo Pawła Hinz, Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiłę Gołąbek, Króla elekta Okręgu Pomorskiego Piotra Karbowskiego, Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Lemiech, Prezesa Honorowego Kazimierza Gołąbek, cały Zarząd oraz wszystkich braci i siostry. Strzelanie rozpoczął ustępujący Król KBS Wejherowo A.D. 2020 Brat Paweł Hinz. Rywalizacja choć krótka była zacięta i już na początku trzeciej kolejki Kura z żerdzi strącił i tym samym nowym Królem A.D. 2021 został Viceprezes Brat Andrzej Surowiecki, pierwszym Rycerzem została Siostra Halina Surowiecka, która jednocześnie została Królową KBS Wejherowo, zaś drugim Rycerzem został ustępujący Król Paweł Hinz.
 
                                                Wiwat Król i jego Rycerze!!! Wiwat. Wiwat. Wiwat.
 
Uroczyste przekazanie insygni królewskich odbędzie się na XXVI Turnieju Strzeleckim o "Miecz Jakuba Wejhera" 22 maja 2021r. Prezes wraz Zarządem i całym bractwem serdecznie zapraszają wszystkich chętnych.

galeria zdjęć...

Turniej w Kcyni

1 maja w Kcyni rozegrano zaległy turniej o tarczę prof. Jana Czochralskiego. Do Bractwa w Kcyni przybyli Siostry i Bracia Kurkowi z: Kościerzyny, Tczewa, Torunia, Tarnowa Podgórnego, Piechcina, Solca Kujawskiego, Sępólna Krajeńskiego, Żnina, Kcyni i Wejherowa. Zdobyte tarcze wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant wraz z prezesem KBS w Kcyni Tomaszem Wojciechowskim. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie godnie reprezentował Rycerz Króla Polski Brat Zbigniew Lemiech, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Jesiennej trafiając 20-stkę w malutkiej tarczce. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Ślub Brata Łukasza z KBS Gdynia

1 maja 2021r. Brat Łukasz z KBS Gdynia z Agnieszką zawarli związek małżeński w Kościele pw. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza w Rumii. KBS Wejherowo, które reprezentował Prezes Tomasz Klas, Prezes Honorowy Kazimierz Gołąbek, Król Paweł Hinz oraz brat Wojciech Recław miało zaszczyt uczestniczyć w tej pięknej ceremonii zaślubin. Wraz z braćmi z Gdyni utworzyli szpaler z brackich kapeluszy wołając głośno WIWAT, kiedy młoda para wychodziła z kościoła, po czym rozległy się salwy wystrzałów na cześć młodej pary. Następnie fotograf zrobił wspólne zdjęcia po którym wszyscy składali życzenia. Szczęść Boże Młodej Parze.

galeria zdjęć...

VIII Dni Piaśnickie

24 kwietnia przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej, która stanowi okazję do oddania czci i kultywowania pamięci o Polakach, którzy zginęli w imię wolności naszej Ojczyzny. W tym roku Dni Piaśnickie obchodzone były w znacznie okrojonej wersji. Z powodu pandemii odwołano wszystkie oficjalne uroczystości. Delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa złożyła kwiaty przed pomnikiem.

galeria zdjęć...

Życzenia Wielkanocne

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. Aby na Waszym Wielkanocnym stole nie zabrakło tradycyjnych Polskich przysmaków, a w Waszych sercach gościł Zmartwychwstały Jezus wypełniając je miłością i spokojem. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych nam osób będzie nie tylko czasem odpoczynku od codziennych obowiązków, ale i duchowej odnowy.

Wszystkim Siostrom i Braciom oraz sympatykom Bractwa życzenia składa Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas wraz z Zarządem.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IX oraz II turniej V Grand Prix

We wtorek 16 lutego 2021r. odbył się ostatni turniej IV Grand Prix KBS Wejherowo oraz drugi turniej V Grand Prix. Na wstępie Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał wszystkich uczestników i wręczył tarcze zdobyte za złoty strzał VIII turnieju IV Grand Prix Bratu Pawłowi Hinz oraz tarczę I turnieju V Grand Prix Bratu Wojciechowi Recław. Po wręczeniu nagród, Prezes życzył wszystkim szczęścia i celnego oka. Emocje były duże, ponieważ ostatni turniej IV Grand Prix decydował o ostatecznych wynikach całego IV Grand Prix KBS Wejherowo. Po ostatnim turnieju w kategorii braci i sióstr I miejsce zdobył Brat Grzegorz Pieper, II miejsce zdobył Brat Mirosław Weisbrot, a III miejsce Brat Tomasz Klas. W kategorii goście Panie I miejsce zdobyła Małgorzata Trepkowska, II miejsce kandydatka na siostrę Agnieszka Krasińska, III miejsce Maria Klas. W kategorii goście Panowie I miejsce zdobył Miłosz Gdanietz, II miejsce Wojciech Recław, a III miejsce Tomasz Ciesielski. Najlepszy wynik złotego strzału IV Grand Prix zdobył Brat Tomasz Klas. W drugim turnieju V Grand Prix w kategorii bracia i siostry okazali się ex aequo Bracia Tomasz Klas i Wojciech Recław. W kategorii goście Panie najlepszy wynik uzyskała Małgorzata Trepkowska a w kategorii goście Panowie Andrzej Kalkowski. Tarczę za złoty strzał II turnieju V Grand Prix otrzymał z rąk Prezesa KBS Wejherowo Brat Paweł Hinz. Pyszny poczęstunek na to podwójne Grand Prix w śledzika przygotował Prezes Tomasz Klas wraz z małżonką Marią. Cały turniej odbył się pod ścisłym rygorem sanitarnym.

galeria zdjęć...

Kolejny wyjazd integracyjny - tym razem do Szymbarka

6 lutego 2021r. Bracia Kurkowi z Wejherowa wraz z rodzinami wybrali się na kulig do Szymbarka. Poza jazdą na sankach z małymi przygodami było ognisko z kiełbaskami. Po kuligu można było pojechać i zobaczyć jak rosną pieczarki, oczywiście z możliwością ich zakupu. Na sam koniec był przystanek rozgrzewający u Renaty, sympatyczki Bractwa Kurkowego. Pogoda była wspaniała a humory dopisały wszystkim uczestnikom kuligu. Mam nadzieję, że resztę dopowiedzą kilka dołączonych zdjęć .

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VIII oraz I turniej V Grand Prix

21 stycznia odbył się ósmy konkurs IV Grand Prix KBS Wejherowo, który z powodu pandemii był wielokrotnie przekładany, odbył się również pierwszy konkurs V Grand Prix KBS Wejherowo. Wszystkich uczestników konkursu przywitał Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas życząc samych celnych strzałów oraz wręczył pamiątkową tarczę za VII turniej IV Grand Prix, którą wystrzelał sympatyk bractwa Andrzej Kalkowski.
Zwycięzcami ósmego turnieju IV Grand Prix i jednocześnie pierwszego turnieju V Grand Prix zostali w kategorii Bracia i Siostry - Brat Grzegorz Pieper, w kategorii goście Panowie - Tomasz Ciesielski a w kategorii goście Panie - Małgorzata Trepkowska.
Złoty strzał ósmego konkursu IV Grand Prix wystrzelał Król A.D.2020 Brat Paweł Hinz, natomiast pierwszego konkursu V Grand Prix KBS Wejherowo - Brat Wojciech Recław. W trakcie zawodów można było posilić się poczęstunkiem, który przygotowali Brat Mirosław Weisbrot oraz Brat Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską.
Konkurs odbył się pod rygorem sanitarnym.

galeria zdjęć...

Dzień Patronalny Św. Sebastiana

20 styczeń jest dniem patronalnym Bractw Kurkowych i tego dnia odbywa się Intronizacja Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. W tym roku z powodu pandemii, uroczystość Intronizacji Króla Okręgu Pomorskiego została przeniesiona na 24 kwietnia. Podczas turnieju o "Miecz Jakuba Wejhera", który odbył się 12 września 2020 r. nowym Królem Okręgu Pomorskiego został Brat Piotr Karbowski a ustępującym Królem Okręgu Pomorskiego jest Siostra Ludmiła Gołąbek, oboje z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.
Tego dnia w Kościele Parafialnym w Orlu pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, odbyła się uroczysta msza św. dziękczynna pod przewodnictwem proboszcza parafii Henryka Hildebrandta z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla członków Bractwa i ich rodzin.

galeria zdjęć...

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie składa wszystkim Członkom Bractwa oraz sympatykom Bractwa najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i zdrowia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Zaś zbliżający się Nowy Rok 2021 niech pozwoli Państwu urzeczywistniać plany i odnosić sukcesy na niwie zawodowej i prywatnej.

Król Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Ludmila Gołąbek składa życzenia wszystkim Siostrom i Braciom, aby na nadchodzące radosne Święta i zbliżający się Nowy Rok, Chrystusa siła niepojęta rozjaśniła każdy życia mrok.

galeria zdjęć...

Brat Honorowy Roman Grzywacz

Z wielką przykrością informujemy, że dnia 26.11.2020 r. zmarł nasz dobry Kolega, Brat Honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie oraz jeden z założycieli naszego ruchu brackiego i wiceprezes pierwszego po prawie półwiecznej przerwie Zarządu Bractwa w latach 1993-1997.

śp. Roman Grzywacz.

Zarząd oraz członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie sładają rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

Delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wzięła udział w ceremoni pogrzebowej, która odbyła się 2 grudnia 2020 r. o godz. 11.30. w kościele p.w. św. Leona w Wejherowie i odprowadziła śp. Romana na miejsce wiecznego spoczynku.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Toruniu

W niedzielę 4 października 2020r. odbył się ostatni w tym sezonie turniej strzelecki w Okręgu Pomorskim Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu zorganizowało turniej strzelecki o Srebrną Jaszczurkę oraz o przechodnią buławę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie godnie reprezentował Rycerz Króla Polski Brat Zbigniew Lemiech, który zajął I miejsce w strzelaniu z pistoletu sportowego zdobywając 50/50pkt., oraz Brat Wojciech Recław.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Czarnem

3 października 2020r. na strzelnicy Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnem, na "Sarniaku" odbyły się obchody XV – lecia reaktywacji Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w  Czarnem połączone z  intronizacją Króla A.D. 2020 r. oraz Turniej Strzelecki „o Buławę Hetmana St. Koniecpolskiego”. Po uroczystej mszy św. oraz intronizacji Króla nastąpiła zbiórka i uroczyste otwarcie strzelań. Nasze Bractwo reprezentowała bardzo liczna dziewięcioosobowa grupa w składzie: Król Okręgu Pomorskiego Siostra Ludmiła Gołąbek z mężem Bratem Kazimierzem Gołąbek, Prezes Tomasz Klas, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Jubileuszowj XV-lecia reaktywacji SBK w Czarnem oraz II miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla SBK w Czarnem Bronisława Ławeckiego i III miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej. Pierwszy Rycerz Króla Polski Brat Zbigniew Lemiech, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Nadleśniczego Romualda Zblewskiego. Brat Wojciech Recław, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego. Strzelmistrz Dariusz Krasiński, który otrzymał  pamiątkową replikę Buławy Hetmana St. Koniecpolskiego na pamiątkę jego wygrania w poprzednim roku oraz Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot i dwie Panie, Agnieszka Krasińska i Maria Klas. Kura zestrzelił Stefan Ziojła z KBS Wolin, Pierwszym Marszałkiem został Andrzej Gwizdała a Drugim Paweł Kowalak, obaj z SBK w Czarnem.

galeria zdjęć...

III turniej strzelecki o Miecz św. Michała Archanioła w Skarszewach

Drugiego dnia w ogrodach Dworu Bajbuza odbył sie trzeci turniej strzelecki o Miecz św. Michała Archanioła. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowała bardzo liczna dziewięcioosobowa ekipa. Król Okręgu Pomorskiego Ludmiła Gołąbek, Prezes Honorowy Kazimierz Gołąbek, Strzelmistrz Dariusz Krasiński, Brat Grzegorz Pieper, który zestrzelił Kura i tym samym zdobył główną nagrodę oraz zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Okregu Pomorskiego i III miejsce w strzelaniu do Tarczy Sponsora, Brat Tomasz Klas, który został II Rycerzem w strzelaniu do Kura, Brat Wojciech Recław, który zdobył II miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla, Brat Zbigniew Lemiech, który odebrał pamiątkową replikę miecza św. Michała Archanioła na pamiątkę jego wygrania w poprzednim roku oraz Agnieszka Krasińska, która zajęła I miejsce w strzelaniu do Tarczy Pań i Maria Klas, która zajęła II miejsce, również w strzelaniu do Tarczy Pań.

galeria zdjęć...

Intronizacja II Króla Skarszewskiego Bractwa Kurkowego

26 września 2020r. odbyła sie Intronizacja Drugiego Króla Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela połączona z odnowieniem ślubów w 15-tą rocznicę zawarcia związku małżenskiego oraz Bal Królewski w Dworze Bajbuza w Garczynie. Po uroczystej mszy św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła, orszak Królewski wraz z Siostrami i Braćmi oraz z pocztami sztandarowymi Kurkowych Bractw Strzeleckich i pozostałymi Gośćmi przemaszerowali zabytkowymi ulicami miasta na skarszewski rynek. Po przywitaniu Gości nastąpiła Intronizacja Króla A.D.2020 Arkadiusza Muller, następnie wszyscy zaproszeni Goście przenieśli się do Dworu Bajbusa, gdzie polonezem rozpoczęto Bal Królewski.

galeria zdjęć...

Strzelanie Memoriałowe w Starogardzie Gdańskim

19 września 2020 r. Odbyły się IX Strzelanie Memoriałowe za zmarłych Braci KBS Starogard Gdański o Kielich przechodni ufundowany przez Króla 2013/2014 Mariana Banieckiego „RADOSNEGO”. Strzelanie wpisuje się w oficjalne obchody 25 lecia reaktywowania Okręgu Pomorskiego ZKBS RP w 100 lecie powrotu Pomorza do Polski. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali Bracia Kazimierz Gołąbek, Paweł Hinz, Tomasz Klas, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Wójta, Mirosław Weisbrot, któty zajął II miejsce w strzelaniu do tarczy ZUOK Czarny Las oraz Zbigniew Lemiech, który zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Przewodniczącej Rady Miasta Anny Benert oraz III miejsce w strzelaniu do tarczy ZUOK Czarny Las, Wojciech Recław, który zajął III miejsce w Tarczy Szabla Ludwikówka, Dariusz Krasiński i kandydatki na Siostry, Małgorzata Trepkowska z Agnieszką Krasińską oraz sympatyk Bractwa Miłosz Gdanietz. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie w składzie Tomasz Klas, Mirosław Weisbrot i Zbigniew Lemiech zajęli II miejsce w strzelaniu o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego. Kura strącił Arkady Grabski z SBK Skarszewy, I Rycerzem został Bogdan Bonk z  KBS Starogard Gd, II Rycerzem został Andrzej Przewłocki z KBS Kościerzyna. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VII

16 września 2020r. odbył się siódmy turniej IV Grand Prix KBS Wejherowo. Zwycięzki złoty strzał oddał sympatyk Bractwa Andrzej Kalkowski. Tabelki z wynikami w zakładce "Wyniki Grand Prix".

galeria zdjęć...

XXV turniej strzelecki o "Miecz Jakuba Wejhera" w Wejherowie

12 września 2020 roku na strzelnicy Stowarzyszenia Strzeleckiego Walther w Bieszkowicach odbyły się doroczne strzelania o Miecz Jakuba Wejhera a także o tytuł Króla Kurkowego Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. XXV Królem Okręgu Pomorskiego został Piotr Karbowski z KBS Wejherowo, I Rycerzem został Tadeusz Cysewski z KBS Brusy oraz II Rycerzem Dariusz Krasiński z KBS Wejherowo. Uroczysta intronizacja odbędzie się w dniu patrona Bractw Kurkowych 20 stycznia 2021 roku w Skarszewach. Główną Nagrodę wystrzelał Arkadiusz Müller z SBK Skarszewy I Rycerzem została Siostra HalinaSurowiecka z KBS Wejherowo, II Rycerzem został Kazimierz Krefta SBK Skarszewy. Bardzo bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego turnieju. Dziękujemy Prezesowi Stowarzyszenia Strzeleckiego Walter Panu Krzysztofowi Kwaśnik za udostepnienie nam strzelnicy oraz za fachowe i bezpieczne przeprowadzenie strzelań. Dziękujemy za objęcie Patronatem Honorowym tego wydarzenia Staroście Powiatu Wejherowskiego - Pani Gabrieli Lisius oraz Prezydentowi Miasta Wejherowo - Panu Krzysztofowi Hildebrandt. Dziękujemy Wójtowi Gminy Wejherowo Panu Henrykowi Skwarło za przybycie i wręczenie nagród dla zwycięzców. Dziękujemy Pani Dyrektor OSW nr2 w Wejherowie Pani Ewelinie Lulińskiej Kuklik za zaangażowanie w przygotowanie pięknych obrazów na nagrody w Tarczy Charytatywnej. Dziękujemy Radnemu Gminy Wejherowo Panu Romanowi Stanisławczyk oraz Bratu Dariuszowi Krasińskiemu Wakat DK za ufundowanie nagród do Tarczy Sponsora. Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Orla za przygotowanie smacznego jedzenia oraz Vice-prezesowi Andrzejowi Surowieckiemu za pyszną karkówkę, kiełbaskę i kaszankę z grilla. Dziękujemy wszystkim Siostrom i Braciom oraz sympatykom naszego Bractwa, którzy swoim przybyciem uświetnili nasz turniej, byli z nami i obdarzyli ciepłym uśmiechem. Dziękujemy bardzo za liczny udział w turnieju oraz za wspaniałą atmosferę. Wyniki prezentujemy poniżej
Tarcza Starosty Gabrieli Lisius
1. Cieślik Krzysztof – KBS Tarnowo Podgórne
2. Tyda Krzysztof – KBS Starogard
3. Śliwiński Łukasz – KBS Gdynia
Tarcza Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
1. Piotr Czapiewski – KBS Tczew
2. Krzysztof Tyda – KBS Starogard
3. Tomasz Klas – KBS Wejherowo
Tarcza Wójta Henryka Skwarło
1 Krzysztof Tyda – KBS Starogard
2 Czyżewski Jarosław – Starogard Gdański
3 Paweł Hinz – KBS Wejherowo
Tarcza Prezesa KBS Wejherowo Tomasza Klas
1. Sambor Aldona – KBS Kościerzyna
2. Śliwiński Łukasz – KBS Gdynia
3. Kazimierz Laskowski – KBS Starogard
Tarcza Sponsora Dariusza Krasińskiego Wakat DK
1. Cieślik Krzysztof – KBS Tarnowo Podgórne
2. Wieteska Benedykt – KBS Szczecinek
3. Szabelski Zbigniew – KBS Tarnowo Podgórne
Tarcza Sponsora Radnego Gminy Wejherowo Romana Stanisławczyk
1. Müller Arkadiusz – SBK Skarszewy
2. Tyda Krzysztof – KBS Starogard Gdański
3. Krefta Kazimierz – KBS Skarszewy
Tarcza Bracka
1. Laskowski Kazimierz – KBS Starogard Gdański
2. Łabuda Adam – KBS Kościerzyna
3. Sambor Aldona – KBS Kościerzyna
Tarcza Charytatywna dla OSW nr2 w Wejherowie
1. Czapiewski Piotr – KBS Tczew
2. Łabuda Adam – KBS Kościerzyna
2. Zbigniew Lemiech – KBS Wejherowo
Tarcza Okręgu Pomorskiego ZKBS RP
1. Cieślik Krzysztof – KBS Tarnowo Podgórne
2. Czapiewski Piotr – KBS Tczew
3. Sambor-Sochaczewska Aldona – KBS Kościerzyna
Strzelanie do Kura o Miecz Jakuba Wejhera
1. Muller Arkadiusz – SBK Skarszewy
2. Surowiecka Halina – KBS Wejherowo
3. Krefta Kazimierz – SBK Skarszewy
Strzelanie do Kura o Tytuł XXV Króla Okręgu Pomorskiego
1. Karbowski Piotr – KBS Wejherowo
2. Cysewski Tadeusz – KBS Brusy
3. Krasiński Dariusz – KBS Wejherowo

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tarnowie Podgórnym

6 września 2020r. w Tarnowie Podgórnym odbyło sie Strzelanie Żniwne na które wybrał się Król Okręgu Pomorskiego Siostra Ludmiła Gołąbek z wejherowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wraz z małżonkiem Bratem Prezesem Honorowym Kazimierzem Gołąbek. Siostra Ludmiła zajęła I miejsce w strzelaniu do Tarczy Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, Brat Kazimierz zajął III miejsce w strzelaniu do Kura.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Szczecinku

5 września Szczecineckie Bractwo Kurkowe zorganizowało strzelanie o Topór Warcisława. Przybyły Bractwa z Łobżenicy, Kościerzyny, Starogardu Gdańskiego, Skarszew, Tczewa, Czarnego, Wolina i Szczecinka oraz z Wejherowa, Brat Kazimierz Gołąbek - Prezes Honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z małżonką Siostrą Ludmilą Gołąbek - Królem Okręgu Pomorskiego. Turniej rozpoczął się w rzęsistym deszczu. Pomimo tego czuć było ducha walki i rywalizacji.

galeria zdjęć...

Raut Prezesa KBS Wejherowo

4 września 2020r. w Hotelu Czardasz w Luzinie miał się odbyć Raut Królewski zorganizowany przez Króla A.D.2020. Pawła Hinz oraz I Rycerza Tomasz Klas i II Rycerza Grzegorza Pieper. Niestety z przyczyn rodzinnych Para Królewska nie mogła uczestniczyć w Raucie. Po krótkiej naradzie Zarządu, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie postanowił ufundować przygotowany już poczęstunek i zamienić  Raut Królewski na Raut Prezesa.

galeria zdjęć...

Uroczystości patriotyczne w Białej

4 września 2020r. spotkaliśmy się w Białej aby uczcić pamięć poległych oficerów i żołnierzy  I Morskiego Pułku Strzelców. Zaproszeni goście złożyli kwiaty przy grobach poległych. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Honorowy Kazimierz Gołąbek i Vice-prezes Andrzej Surowiecki oraz Król KBS Wejherowo A.D.2020 Paweł Hinz. Wszyscy zebrani mieli okazję uczestniczyć we mszy świętej koncelebrowanej przez księdza prałata Reszkę i dziekana Daniela Nowaka a także skosztować grochówki, którą przygotowali kucharze ze szkoły w Bolszewie. Ton uroczystości nadała młodzież ze szkoły z Gowina, która przedstawiła program artystyczny dotyczący II wojny światowej. Honorową wartę trzymali harcerze. Wójt Gminy Wejherowo w swoim przemówieniu nawiązał do osoby świętej pamięci kapitana Aleksandra Pawelca, który walczył w 1939 roku w obronie Wejherowa i Oksywia. Zgromadzeni goście mogli także podziwiać mobilną wystawę wojenną.

galeria zdjęć...

Dożynki Gminy Wejherowo i 70-lecie Parafii w Bolszewie

30 sierpnia, obchodzone było 70 lecie Parafii w Bolszewie. Uroczystą mszę prowadził biskup Zbigniew Zieliński, wygłosił także homilię. We wspólnej modlitwie wzięli udział między innymi duchowieństwo, przedstawiciele samorządowi, parafianie.
Po uroczystej mszy usłyszeliśmy kilka słów w przemówieniu od Wójta Gminy Wejherowo, który wspomniał w swoich słowach o historii parafii w Bolszewie. Wójt również zwrócił się w swoim przemówieniu do rolników, dziękując im za ich ciężką pracę. Uroczystość połączona była z Gminnymi dożynkami, które obchodzono w ArtParku. Oprócz wielu atrakcji dla dorosłych i dzieci można było także postrzelać pod okiem Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tczewie

22 sierpnia 2020 odbył się turniej strzelecki z okazji XXIV–lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie. Uroczyste strzelanie w tym roku odbyło się, z uwagi na pandemię, na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. Po uroczystym otwarciu i przywitaniu wszystkich gości przez Prezesa Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Lecha Magnuszewskiego oraz Prezesa Bractwa Lecha Trzcińskiego przystąpiono do strzeleń. Na naszą uroczystość przybyły Bractwa Kurkowe ze Starogardu Gdańskiego, Torunia, Gdyni, Szczecinka, Kościerzyny, Skarszew, Tarnowa Podgórnego, Solca Kujawskiego oraz z Wejherowa. Nasze Bractwo reprezentował Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas, Król KBS Wejherowo Brat Paweł Hinz, Brat Zbigniew Lemiech, który zajął III miejce w strzelaniu do Tarczy Króla KBS Tczew Piotra Czapiewskiego, Brat Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką kandydatką na Siostrę, która zajęła II miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty Powiatu Tczewskiego oraz Brat Wojciech Recław z kandydatką na Siostrę Małgorzatą Trepkowską i sympatyk Bractwa Miłosz Gdanietz.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Brusach

8 sierpnia 2020r. na pieknie położonej na obrzeżach Brus strzelnicy, w słonecznym i skwarnym dniu odbyło się strzelanie o Kulę Armatnią Założycieli KBS Brusy. Na zawody przybyły Siostry i Bracia z Okręgu Pomorskiego, Bydgoskiego oraz KBS we Włoszakowicach z Okręgu Leszczyńskiego. Strzelanie poprzedziła proklamacja nowego Króla KBS Brusy. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali: Strzelmistrz Brat Dariusz Krasiński, Brat Zbigniew Lemiech, Brat Wojciech Recław oraz kandydatka na Siostrę, Agnieszka Krasińska. Rywalizacja była bardzo zacięta, w niektórych konkurencjach nawet 10-tka nie dawała szans aby stanąć na podium. Jednak w tak zaciętej rywalizacji nasi Bracia nie wrócili do domu z pustymi rękami. Brat Dariusz Krasiński zdobył III miejsce w strzelaniu do Kura o Kulę Armatnią Założycieli KBS Brusy, a Brat Wojciech Recław zdobył II miejsce w strzelaniu o Tarczę Króla KBS Brusy Tadeusza Cysewskiego "Żelaznego". Należy również w tym miejscu wspomnieć, że drużyna KBS Wejherowo w składzie Brat Zbigniew Lemiech i Brat Wojciech Recław zdobyła I miejsce w Grand Prix Okręgu Pomorskiego, co znacznie podniosło nas w klasyfikacji drużynowej. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, można było częstować się do woli pysznymi potrawami, nie brakowało też napojów orzeźwiających, a do tego przygrywała kapela muzyczna, przy której można było potańczyć.

galeria zdjęć...

Wyjazd integracyjny do Helu

Ostatnio czas wolny stał się dobrem luksusowym, o które pieczołowicie dbamy. Wśród codziennych obowiązków, trudne wydaje się znalezienie chwili dla siebie, a co dopiero dla przyjaciół. Warto jednak wiedzieć, że czas spędzony z najbliższymi pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, potęguje poczucie szczęścia i ułatwia zachowanie równowagi. Dlatego tak ważne jest podtrzymywanie i pielęgnowanie ww. relacji. W sobotę 25 lipca 2020r. członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wraz z rodzinami wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Helu. Dwudziesto czteroosobowa grupa zwiedziła Helski Kompleks Muzealny w skład którego wchodzi Muzeum Helu, Pracownia konserwatorska, Muzeum Obrony Wybrzeża, Wieża kierowania ogniem oraz Bateria im. Heliodora Laskowskiego - czterodziałowa bateria artylerii nadbrzeżnej kalibru 152,4 mm, nazywana też „baterią cyplową”. W trakcie zwiedzania można było skosztować żołnierskiej grochówki prosto z wojskowego kotła.

galeria zdjęć...

Turniej Strzelecki w Kościerzynie

W niedzielę 12 lipca 2020 r. w Kościerzynie odbyło się strzelanie o Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna. Na przepięknie położonej wśród lasów strzelnicy, nieopodal Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" i restauracji "Pod Kurem", siostry i bracia z Kościerzyny przeprowadzili zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali: Prezes Tomasz Klas z małżonką Marią, Sekretarz Mirosław Weisbrot, Król A.D.2020 Paweł Hinc oraz Brat Zbigniew Lemiech i Brat Wojciech Recław z Małgosią, kandydatką na Siostrę KBS Wejherowo. Główną nagrodę, Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna, po zestrzeleniu kura, zdobył Andrzej Gwizdała z SBK Czarne, drugie miejsce zajął nasz Brat Wojciech Recław natomiast trzecie miejsce zajął Tadeusz Polniak z KBS Gdynia. Brat Zbigniew Lemiech został odznaczony medalem dla najaktywniejszego strzelca turnieju. Gratulujemy zwycięzcom i organizatorom tak wspaniałej imprezy. Nie były to jednak wszystkie atrakcje, jakie zgotowali organizatorzy. Gratisowy stół biesiadny, suto zaopatrzony w różnorodne przysmaki na ciepło i na zimno, na słodko i na ostro z kuchni kaszubskiej i nie tylko.

galeria zdjęć...

Strzelanie o Tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2020

Tego samego dnia po strzelaniu o Strzałę Św. Sebastiana, Viceprezes Brat Andrzej Surowiecki przygotował pyszną kaszankę, kiełbaskę i karkówkę z grila. Po nabraniu sił przystąpiono do strzelania o Tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2020. Strzelanie rozpoczął ustępujący Król KBS Wejherowo A.D.2019 Brat Zbigniew Lemiech. W siódmej kolejce Kura z żerdzi strącił Brat Paweł Hinz który tym samym został sto trzydziestym pierwszym Królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2020. Pierwszym Rycerzem został Prezes KBS Wejherowo Brat Tomasz Klas, natomiast Drugim Rycerzem Skarbnik Bractwa Brat Grzegorz Pieper. Po złożeniu gratulacji od Sióstr i Braci Kurkowych oraz osób towarzyszących przystąpiono do wręczania odznaczeń dla zwycięzców. Insygnia królewskie zostały przekazane nowej Parze Królewskiej przez Króla Kurkowego A.D.2019 Brata Zbigniewa Lemiech. Zanim poraz trzeci tego dnia usiedliśmy wspólnie do stołu Prezes Zarządu wręczył Bratu Witoldowi Bojek okolicznościową statuetkę za uświetnianie śpiewem spotkań brackich.

Wiwat Król!!!  Wiwat Wiwat Wiwat.

galeria zdjęć...

Turniej o Złotą Strzałę Św. Sebastiana

28 czerwca w niedzielę o godz 14.00 po długiej ponad czteromiesięcznej przerwie na strzelnicy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym miało miejsce uroczyste spotkanie na które przybyli członkowie Bractwa z osobami towarzyszącymi. Po krótkim przemówieniu, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wręczył Królowi Okręgu Pomorskiego Siostrze Ludmile Gołąbek okolicznościową statuetkę za organizację corocznych Brackich Bali. Po słodkim poczęstunku przystąpiono do strzelania o Złotą Strzałę Św. Sebastiana. W dziewiątej kolejce Kura strącił, a tym samym złotą strzałę zdobył Brat Skarbnik Grzegorz Pieper. Srebrną strzałę zdobyła Siostra Halina Surowiecka a brązową Brat Strzelmistrz Dariusz Krasiński.

galeria zdjęć...

Komunikat Zarządu KBS Wejherowo

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii w naszym kraju, Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie w trosce o zdrowie Sióstr i Braci oraz zaproszonych Gości, przesuwa planowaną na 23 maja 2020r. realizację Turnieju "O Miecz Jakuba Wejhera", oraz strzelanie o Tytuł Króla Okręgu Pomorskiego na 12 września 2020r.

 

Strzelanie o Strzałę Św. Sebastiana odbędzie sie w sobotę 27 czerwca 2020 r. na strzelnicy pneumatycznej. Następnie po krótkiej przerwie odbędzie się strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2020.

 

Spotkania IV edycji Grand Prix KBS Wejherowo, które nie odbyły się w marcu, kwietniu oraz w maju, będą kontynuowane we wrześniu, październiku i listopadzie. Spotkanie towarzyskie, które było planowane na czerwiec odbędzie się w grudniu.

Od stycznia 2021r. rozpoczniemy V edycję Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

 

Od 27 maja 2020r. jest otwarty nowy rachunek bankowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

Bank Pekao o numerze 90 1240 5383 1111 0010 9875 7168

Stary numer konta ważny będzie do 30 czerwca 2020 r.

galeria zdjęć...

Uczczenie 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej 08.05.2020r.

Dokładnie 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Pomimo okrągłej rocznicy świętowanie Narodowego Dnia Zwycięstwa przebiegało w wyjątkowo skromnej oprawie. Zabrakło uroczystych apeli, czy występów artystycznych. Najważniejsze jednak, że nie zabrakło pamięci. Po wysłuchaniu krótkiego przemówienia Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich w Łężycach. Kwiaty złożyło również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, reprezentowane przez prezesa Tomasza Klas, wiceprezesa Andrzeja Surowieckiego i skarbnika Grzegorza Pieper.

galeria zdjęć...

Kurkowe Bractwo Strzeleckie wspiera wejherowski szpital. 27.04.2020 r.

Kto dzieli się z innymi choć sam posiada niewiele, jakby sercem własnym się dzielił. Nie ma bowiem nic cenniejszego jak pomoc udzielona potrzebującym. Pomoc niewymuszona, płynąca z wewnętrznej potrzeby, z potrzeby serca. To świadoma decyzja o tym, że część swoich dochodów, czasu i energii poświęcamy na to, żeby wesprzeć tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Jako Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie pragnę z całego serca podziękować za wsparcie wszystkim Siostrom i Braciom z wejherowskiego Bractwa. Szczególne podziękowania kieruję do Ludmiły i Kazimierza Gołąbek, Andrzeja i Haliny Surowieckich, Mirosława Weisbrot, Grzegorza Pieper, Henryka Kaźmierskiego, Wojciecha Recław, Czesława Kordel, Małgorzaty Trepkowskiej oraz do sympatyków Bractwa, do Tomasza Ciesielskiego oraz do Julii i Patrycji Trepkowskich.

Dzięki zaangażowaniu tych osób udało nam się zakupić 20 litrów płynu dezynfekującego oraz dwie pompy infuzyjne nowej generacji wyposażone we wbudowany system Wi-Fi, zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego. Urządzenie bardziej intuicyjne niż kiedykolwiek, wzbogacone o nowe jednostki, leki uszeregowane w porządku alfabetycznym – wszystko po to, by w skuteczny i bezproblemowy sposób mogły być prowadzone praktyki kliniczne.

Płyn dezynfekujący oraz jedna z pomp infuzyjnych trafiła na Oddział Kardiologii, natomiast druga pompa infuzyjna trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oficjalnego przekazania na ręce Dyrektora od spraw technicznych Pana Stanisława Cirockiego oraz Zastępcy Ordynatora Oddziału Kardiologii Pani dr n.med. Janiny Toboła-Karaś dokonał Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Tomasz Klas wraz ze Skarbnikiem Bractwa Grzegorzem Pieper i Królem Okręgu Pomorskiego Ludmiłą Gołąbek.

galeria zdjęć...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie składa wszystkim Członkom Bractwa oraz sympatykom Bractwa najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia i wielu głębokich przeżyć w rodzinnym gronie. Zmartwychwstanie Jezusa nadaje sens naszemu życiu, nie traćmy przeto nadziei, bo we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. Niech Zmartwychwstały Jezus przemienia naszą codzienność, przynosi pokój, napełnia radością, wlewa nadzieję i pokazuje na nowo, że Miłość zwycięża wszystko.

 

Król Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Ludmila Gołąbek życzy wszystkim Siostrom i Braciom zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją, rodzinnym ciepłem i życzliwością. 

galeria zdjęć...

Komunikat Zarządu KBS Wejherowo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie odwołuje wszystkie turnieje i spotkania towarzyskie do końca marca 2020 r. Odwołany jest też Bal w Kościerzynie i obchody święta Św. Józefa oraz XII Memoriał gen. Prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Pozdrawiam i przedstawiam pismo do Sióstr i Braci Kurkowych od Prezesa Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Wojciecha Larskiego.

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju, Wojt Gminy Wejherowo w trosce o zdrowie mieszkańców i zaproszonych Gości, przesuwa realizację wydarzeń związanych z Dniami Piaśnickimi na okres późniejszy. Jednocześnie informuję, że zainteresowani mają możliwość złożenia kwiatów przy Pomniku Ofiar Piaśnicy z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej, wraz z przedstawicielami Gminy Wejherowo w dniu 4 kwietnia 2020 r. o godzinie 9.00.

galeria zdjęć...

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorskiego

Do starogardzkiego ratusza zjechali przedstawiciele bractw Okręgu Pomorskiego by wziąć udział w obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentował Prezes Tomasz Klas oraz Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech i Skarbnik Bractwa Grzegorz Pieper. Obrady otworzył i prowadził Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski. W swoim przemówieniu podziękował bractwom i ich zarządom za dobrą współpracę w minionym roku. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium Zarządowi omawiano sprawy związane z organizacją wystawy „Kurkowe Bractwa Strzeleckie na Pomorzu wczoraj i dziś”, która ma być otwarta w ramach obchodów „25-lecia Reaktywowania Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, w 100-lecie powrotu Pomorza do Polski” oraz omawiano przygotowywane wydawnictwo mające obrazować działalność bractw kurkowych na Pomorzu.

galeria zdjęć...

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest corocznie 1 marca. Poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Hołd żołnierzom niezłomnym oddali również mieszkańcy Wejherowa. Powiatowe obchody odbyły się w piątek, 28 lutego. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym i mszą św. w kościele pw. Chrystusa Króla i Bł. Siostry Alicji Kotowskiej. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów w przemarszu udali się na plac Ofiar Piaśnicy pod Bramę Piaśnicką. Pod Bramą Piaśnicką miał miejsce apel pamięci wygłoszony przez ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, udzielenie błogosławieństwa przez dziekana dekanatu Wejherowo ks. prałata Daniela Nowaka i złożenie kwiatów przez władze samorządowe, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, przedstawicieli służb mundurowych, oraz uczniów i innych uczestników uroczystości.

galeria zdjęć...

363 rocznica śmierci Jakuba Wejhera 23.02.2020 r.

W niedzielę 23 lutego 2020 r. w Wejherowie uroczyście obchodzono 363. rocznicę śmierci założyciela naszego miasta. Uroczystość przyciągnęła na plac Jakuba Wejhera wielu gości i mieszkańców. Obchody rozpoczęły się tradycyjnym złożeniem kwiatów przez delegacje w krypcie klasztoru OO. Franciszkanów na trumnie założyciela miasta. Po uroczystej mszy świętej z udziałem pocztów sztandarowych m.in. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wszyscy przemaszerowali na plac Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewano uroczyście Hymn Polski i Kaszubski. Witając zgromadzonych prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka podkreślił, że coroczne obchody śmierci Jakuba Wejhera są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu miasta, podczas których kultywowana jest jego pamięć. Po przemówieniach delegacje władz miasta, powiatu, okolicznych oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i innych środowisk złożyły kwiaty przed pomnikiem założyciela miasta. Uroczystość zwieńczył wystrzał armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i salwa z muszkietów Chorągwi Jakuba Wejhera i Pułku Czarnieckiego.

galeria zdjęć...

Bal SBK w Czarnem - 22.02.2020 r.

22 lutego 2020 r. w Czarnem odbył się Bal Królewsko Marszałkowski dla Sióstr i Braci Kurkowych oraz zwolenników Bractwa. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie godnie reprezentował Król Okręgu Pomorskiego Ludmiła Gołąbek wraz z Rycerzem Kazimierzem Gołąbek oraz Strzelmistrz Bractwa Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VI

19 lutego w środę tuż przed tłustym czwartkiem odbył się szósty turniej IV Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Poczęstunek przygotował Brat Paweł Hinz, nie zabrakło również pączków. Najlepszy złoty strzał, trzeci raz z rzędu, oddał Brat Skarbnik Grzegorz Pieper. Gratulujemy. Następne spotkanie 18 marca. Tabelki z wynikami w zakładce " Wyniki Grand Prix"

galeria zdjęć...

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 15.02.2020 r.

15 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Przewodniczącym zebrania został Prezes Kazimierz Gołąbek, który w imieniu Zarządu oraz całego Bractwa wręczył pamiątkowe statuetki za długoletnią prace na rzecz KBS. Otrzymał je Brat Henryk Kaźmierski i nieobecny ze względu na stan zdrowia Brat Andrzej Baranowski. Prezes Kazimierz Gołąbek oraz V-ce Prezes Piotr Karbowski zdecydowali się nie kandydować. W wyniku głosowania nowym Prezesem został Brat Tomasz Klas. W skład Zarządu weszli Bracia Andrzej Surowiecki - viceprezes, Miroslaw Weisbrot - sekretarz, Grzegorz Pieper - skarbnik oraz Dariusz Krasiński - strzelmistrz. Kazimierz Gołąbek został mianowany Honorowym Prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

galeria zdjęć...

100-lecie Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

W Pucku odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Tego aktu, 10 lutego 1920 roku, dokonał generał Józef Haller, wrzucając flizowaną złotą obrączkę w wody Zatoki Puckiej, co było jednocześnie symbolem złączenia Kaszub i Pomorza z Rzeczpospolitą. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.30 od wjazdu na pucki dworzec historycznego pociągu, poprowadzonego przez zabytkowy polski parowóz, który nieco ponad dwie godziny wcześniej wyruszył z Dworca Głównego w Gdańsku. Po jego przyjeździe rozpoczęła się rekonstrukcja zdarzeń. Na puckim dworcu powitany został gen. Józef Haller i inni goście. Wraz ze sztandarami i miejscową ludnością przeszli na Stary Rynek i dalej do miejsca faktycznych zaślubin Polski z morzem w bazie Morskiego Dywizjonu Lotniczego gdzie odtworzone zostały wydarzenia sprzed stu lat.

galeria zdjęć...

XXVI Bal Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

1 lutego 2020 r. na sali w Hotelu "Astor" w Jastrzębiej Górze odbył się XXVI Bal Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Bal stał się stałym elementem kalendarza wydarzeń naszego Bractwa. Magnesem przyciągającym na bal są Siostry i Bracia Kurkowi, prezentujący się wyjątkowo elegancko w galowych mundurach oraz w kontuszach. Tegoroczny bal był wyjątkowy, gdyż był to bal XXIV Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiły Gołąbek, która jako pierwsza kobieta w XXV letniej historii Okręgu Pomorskiego oraz innych okręgów w Polsce zdobyła ten tytuł. Podczas balu do tańca przygrywał znakomity zespół muzyczny, a przez cały wieczór nie brakowało atrakcji i niespodzianek. Jedną z nich był konkurs z nagrodami. Bal trwał do białego rana, a wychodzący w szampańskich humorach jego uczestnicy zadeklarowali swój udział w następnym balu.

Drugiego dnia po śniadaniu oraz po mszy świętej, którą odprawił Kapelan Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie odbyły się strzelania do tarcz o piękne rzeźbione tarcze oraz nagrody. 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

galeria zdjęć...

Dzień Patronalny Św. Sebastiana w Brusach

Dnia 20 stycznia 2020 r. w Brusach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Patronalnego Św. Sebastiana i intronizacja XXIV Króla Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Brctw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach koncelebrowaną przez ks. prałata Zdzisława Wyrwickiego. Na koniec mszy świętej odśpiewano Hymn Strzelców, po czym głos zabrał Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski, który dokonał intronizacji Króla Okręgu Pomorskiego poprzez uroczyste odczytanie aktu proklamacji. Następnie przekazał insygnia władzy królewskiej oraz odebrał uroczyste ślubowanie. Po zakończeniu mszy świętej Król Okręgu Pomorskiego Ludmiła Gołąbek w asyście Sióstr i Braci oraz pocztów sztandarowych i orkiestry przeszli ulicami Miasta do Celestatu, siedziby KBS Brusy. W Celestacie nastąpiło podsumowanie Grand Prix Okręgu Pomorskiego, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zdobyło IV miejsce w kategorii drużynowej. W imieniu naszego Bractwa nagrodę odebrał Sekretarz Tomasz Klas oraz Strzelmistrz Dariusz Krasiński. Uroczystości te oficjalnie otworzyły obchody 25-lecia Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w 100-lecie powrotu Pomorza do Polski.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej V

15 stycznia 2020 r. Podczas piątego spotkania IV Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego naljepszy złoty strzał oddał Brat Grzegorz Pieper. Zwycięzca poprzedniego turnieju również Brat Grzegorz odebrał z rąk Prezesa grawerowaną pamiątkę. Następny turniej 19 lutego 2020r.

galeria zdjęć...

Jubileusz 370 rocznicy miasta Wejherowo 13.01.2020r.

Obchody rozpoczęły się spotkaniem przedstawicieli władz miasta, powiatu i stowarzyszeń w krypcie klasztornej rodu Wejherów i Przebendowskich oraz złożeniem kwiatów na trumnie Jakuba Wejhera. Następnie w kościele pw. św. Anny została odprawiona uroczysta Msza św., którą w asyście kapłanów poprowadził o. Joel Stanisław Kokott – gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, z orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi, przemaszerowali na plac Jakuba Wejhera, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydent Miasta Wejherowo Krzysztof Hildebrandt.

Przed pomnikiem Jakuba Wejhera liczne delegacje m.in. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Rodzina Piasnicka, Rady Kombatantów,  służb mundurowych, szkół i harcerzy złożyły kwiaty. Wśród  osób składających kwiaty byli. m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała, posłowie Marek Biernacki i Kazimierz Plocke, przedstawiciele władz miasta z Krzysztofem Hildebrandtem na czele, starosta wejherowski Gabriela Lisius, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt, wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, zastępca wójta Gminy Wejherowo Maciej Milewski i inni. Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia Pułk Czarnieckiego w historycznych mundurach uświetnili uroczystość oddając salut armatni oraz kilka salw z rusznic i muszkietów, za co uczestnicy uroczystości nagrodzili ich brawami.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IV

18 grudnia 2019 r. Podczas czwartego spotkania IV Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego naljepszy złoty strzał oddał skarbnik Bractwa Brat Grzegorz Pieper. Sympatyk Bractwa, zwycięzca poprzedniego turnieju Miłosz Gdanietz odebrał z rąk Prezesa grawerowaną pamiątkę. Następny turniej 15 stycznia 2020r. Serdecznie zapraszamy.

galeria zdjęć...

Spotkanie opłatkowe

W sobotę wieczorem 7 grudnia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie spotkało się w Sali Bankietowej Biały Dworek w Bolszewie na uroczystej wigilii. Wieczór wigilijny w polskiej tradycji jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem w roku, obchodzonym na pamiątkę Narodzin Jezusa. Wigilia dla każdego z nas jest czasem odrodzenia, pojednania i nadziei. W imieniu Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wszystkich przybyłych powitał Sekretarz Bractwa Tomasz Klas. Następnie nadszedł bardzo ważny moment dla dwóch naszych kandydatów. Paweł Hinz i Wojciech Recław złożyli ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnie życzeń świąteczno – noworocznych wszyscy zasiedli do stołu do wspólnego poczęstunku. Sekretarz KBS Wejherowo jeszcze raz powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości oraz złożył życzenia dużo zdrowia, szczęścia i radości z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Szczególne podziękowania skierował do Małgosi, która udostępniła nam salę bankietową oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wigilii. Sympatyk Bractwa Prezes MZK Wejherowo Czesław Kordel oraz Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przygotowali dla wszystkich prezenty.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki "O Szablę płk. Kazimierza Mastalerza" w Chojnicach.

16.11.2019 roku zakończono sezon strzelań w Okręgu Pomorskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W Chojnicach odbył się Turniej o Szablę płk. Mastalerza. Strzelano do pięciu tarcz oraz do Kura, jedna konkurencja była tylko dla Pań. Odbyła się też ostatnia konkurencja z cyklu Grand Prix Okręgu Pomorskiego 2019. Ostatecznie Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa zajęło IV miejsce drużynowo a indywidualnie najlepszym okazał się Brat Mirosław Weisbrot, zajmując VII miejsce. Oprócz tego Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej oraz odebrał na własność replikę szabli ułańskiej płk Kazimierza Mastalerza, ponieważ w zeszłym roku zestrzelił kura. Sympatyk Bractwa Miłosz Gdanietz zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Sponsora.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej III

12 listopada 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie IV Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Najlepszy złoty strzał oddał sympatyk Bractwa Miłosz Gdanietz. Podczas ogłoszenia wyników zwycięzca drugiego turnieju Brat Tomasz Klas otrzymał grawerowaną imienną pamiątkę. W imieniu organizatorów następnego turnieju i poczęstunku serdecznie zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w środę 18 grudnia 2019 r.

galeria zdjęć...

11.11.2019 r. barwne i radosne Święto Niepodległości w stolicy powiatu.

Do wspólnego zdjęcia w południe na Placu Jakuba Wejhera ustawiły się setki osób. Wcześniej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, a po wykonaniu zdjęcia i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski wszyscy udali się w biało-czerwonym korowodzie ulicami miasta do Parku Majkowskiego. Tam na zebranych czekały dodatkowe atrakcje: grochówka wojskowa, możliwość obejrzenia z bliska zabytkowych pojazdów wojskowych i strażackich oraz... śpiewniki. Te ostanie były potrzebne, ponieważ w parku zorganizowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

galeria zdjęć...

Marsz Niepodległości Gminy Wejherowo 10.11.2019 r.

Około godziny 11:00 z Gminnego Placu Pamięci w Bolszewie, gdzie odśpiewano wspólnie Hymn Państwowy, wyruszył Marsz Niepodległości, który zakończył się w Art Parku. Tam przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo i wtórowaniu scholi "Dzieci Kalasancjusza" śpiewano pieśni patriotyczne. Koło Gospodyń Wiejskich z Orla zadbało o to, by nikt z przybyłych nie wyszedł głodny. Można było również posmakować tradycyjnej żołnierskiej grochówki. Przemarsz otworzyli motocykliści oraz zabytkowe pojazdy. Uczestniczyli w nim także rowerzyści, przedstawiciele władz, dorośli jak i dzieci. Nie zabrakło też Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa.

galeria zdjęć...

Jubileusz 85-lecia Gminy Wejherowo

Podczas uroczystości, która odbywała się w nowej auli Szkoły Podstawowej w Bolszewie, wójt Henryk Skwarło wygłosił przemówienie przedstawiające plon dokonań gminy. Jak powiedział wójt złożyła się na to, zwłaszcza w ostanich latach, budowa wielu nowych dróg i sieci kanalizacyjnej, a także rozbudowa szkół. Wójt przytoczył dane, które dowodzą, że gmina pozyskała na ten cel dużo środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Henryk. Wyświetlony został również film obrazujący przemiany jakie zaszły w miejscowościach gminy Wejherowo. Wójt wręczył grupie pracowników Urzędu Gminy złote, sebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Tradycyjną Statuetkę Gryfa Kaszubskiego otrzymał Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie, którą odebrał w imieniu Oddziału Prezes Zarządu ks. kan. Stanisław Bach. Gratulacje na ręce wójta Henryka Skwarło z okazji jubileuszu gminy złożyli m.in. poseł Kazimierz Plocke, wicestarosta Jacek Thiel oraz samorządowcy wszystkich miast i gmin powiatu wejherowskiego, a także zaprzyjaźnieni z Gminą Wejherowo przedstawiciele Gminy Inowrocław. Zastępcy prezydenta miasta Wejherowo - Arkadiusz Kraszkiewicz i Beata Rutkiewicz - wręczyli wójtowi Hanerykowi Skwarło miniatuirkę Statuteki Jakuba Wejhera przyznaną Urzędowi Gminy przez Prezydenta Miasta Wejherowo. W częsci artystycznej wystpiła kapela kaszubska "Zbierańcy" oraz uczniowie szkół gminy. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Kazimierz Gołąbek.

 

galeria zdjęć...

Obchody Święta Niepodległości w wejherowskiej „piątce”

Powiatowo-miejskie obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zainaugurowała uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Program artystyczny przygotowali uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5, orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie oraz uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha w Wejherowie i Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości przypadającego11 listopada, to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Tego dnia czcimy bohaterstwo i męstwo naszych przodków zjednoczonych wspólną myślą i wspólnym dziełem, zobowiązani jesteśmy oddać im należny hołd – powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Przez 123 lata Polacy nie mając swojego państwa, przetrwali jako naród. Język, zwyczaje, tradycja, historia i miłość do Ojczyzny, były pielęgnowane w polskich domach i dawały siłę na odrodzenie. Wejherowo dłużej czekało na swoją wolność. Traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku, ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku w Paryżu, przyznał ziemie powiatu wejherowskiego Polsce. Przypieczętowaniem wolności naszego miasta był symboliczny akt Zaślubin Polski z morzem, którego 100. rocznicę będziemy obchodzili 10 lutego 2020 roku. Beata Dampc, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie podkreśliła, że jesteśmy narodem, który w sposób szczególny powinien kultywować pamięć o poległych i czerpać z doświadczeń poprzednich pokoleń. To część naszej kultury i naszej historii, o którą musimy wspólnie dbać. Korzystając z zaproszenia na uroczystą akademię przybyli członkowie z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie w składzie - Siostra Halina Surowiecka z mężem Bratem  Andrzejem Surowieckim oraz Brat Józef Bukowy.

.

galeria zdjęć...

Raut Królewsko Rycerski

W dniu 25.10.2019 r. w Hotelu Czardasz w Luzinie na zaproszenie Króla Kurkowego A.D. 2019 KBS Wejherowo Zbigniewa Lemiech oraz Rycerzy Piotra Karbowskiego i Janusza Naczk w miłej atmosferze odbył się Raut Królewski. Na spotkanie przybył Brat Adam Łabuda z małżonką Bożeną z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie. Podczas wspólnej kolacji Brat Józef Bukowy w okolicznościowym przemówieniu złożył gratulacje dla Króla i Rycerzy.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej II

16 października 2019r. odbył się drugi turniej IV Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Zgodnie z zapowiedzią zwycięzca poprzedniego turnieju - Tomasz Ciesielski - otrzymał imienną grawerowaną pamiątkę. Tego dnia najlepszy złoty strzał oddał Brat Tomasz Klas, który zaprosił wszystkich na następne spotkanie, tym razem we wtorek 12 listopada 2019r.

galeria zdjęć...

80 rocznica mordu w Lasach Piaśnickich

W niedzielę, 6 października odbyły się uroczystości upamiętniające poległych w Lasach Piaśnickich w 80 rocznicę  zbrodni. Ofiarą ludobójstwa dokonanego przez Niemców w latach 1939-1940 padło od 12 tys. do 14 tys. ludzi. W gronie ofiar znaleźli się liczni przedstawiciele pomorskiej inteligencji. W Piaśnicy został zamordowany także pierwszy Wójt Gminy Wejherowo major Edward Łakomy. Uroczystości rozpoczęto Nabożeństwem Oczekiwania, wciągnięciem flagi państwowej oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który powitał wszystkich przybyłych do piaśnickich lasów, dziękując za obecność będącą wyrazem potrzeby serca, kultywowania pamięci i świadczenia o prawdzie historycznej. Hołd pomordowanym oddano apelem poległych, salwą honorową i wypuszczeniem gołębi pokoju. Po ceremoni wojskowej rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Po mszy świętej zgromadzone delegacje złożyły wieńce i kwiaty u stóp ołtarza. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentował Sekretarz Bractwa Tomasz Klas oraz  Siostra Halina i Brat Andrzej Surowieccy.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Skarszewach 29.09.2019 r.

29 września 2019 roku w Strzeleckim Bractwie Kurkowym w Skarszewach, odbył się II Turniej Strzelecki o Miecz Św. Michała Archanioła. W pierwszą rocznicę reaktywacj i na intronizację Pierwszego Króla Kurkowego zjechali się przedstawiciele bractw z Brus, Gdyni, Kościerzyny, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Wejherowa. Następnie na strzelnicy odbyły się zawody strzeleckie. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentował Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech, który strącając kura z żerdzi wygrał główną nagrodę turnieju - Miecz  Św. Michała Archanioła i zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej oraz Brat Grzegorz Pieper, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Reaktywowania Bractwa Skarszewskiego i Brat Mirosław Weisbrot oraz kandydat na Brata Wojciech Recław z Małgorzatą.

galeria zdjęć...

IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej I

W środę 18 września o 18.oo. na strzelnicy pneumatycznej rozpoczął się I turniej IV Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Organizacją pysznego poczęstunku zajął się Strzelmistrz Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką. Zwycięzcą turnieju został sympatyk Bractwa Tomasz Ciesielski. Gratulujemy i zapraszamy 16 października na II turniej, na którym to zwycięzca pierwszego turnieju otrzyma nagrodę z wygrawerownym imieniem i nazwiskiem.

galeria zdjęć...

Uroczystości w Białej 06.09.2019 r.

1 września wspominaliśmy tragiczne wydarzenia z 1939 roku, gdy wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny zaatakowały nasz kraj. Kilka dni po corocznych uroczystościach na Westerplatte, lokalna społeczność spotkała się w Białej by oddać hołd poległym żołnierzom 1 Morskiego Pułku Strzelców, którzy zginęli w obronie Wejherowa i pobliskich miejscowości. W trakcie ceremonii wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło przybliżył wszystkim przybyłym tragedię tamtych dni. Organizator uroczystości w swoim wystąpieniu wspomniał też o konieczności przeciwstawiana się wszelkim działaniom wojennym, jednocześnie apelując o nieustającą pamięć o tamtych wydarzeniach. Hołd poprzez złożenie wiązanek pod pomnikiem oddali m.in. przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, przedstawiciele władz, instytucji oraz stowarzyszeń czczących pamięć poległych żołnierzy, a także delegacje służb mundurowych i placówek oświatowych. W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, kwiaty pod pomnikiem złożył zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. Ceremonię uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gowinie oraz akompaniament Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Uroczystość zakończyła msza polowa. Po odprawionej Eucharystii wszystkich tradycyjnie poczęstowano żołnierską grochówką. W okolicach Białej zginęło 15 żołnierzy, natomiast w mogile spoczywa 28 bohaterów poległych w okolicach Wejherowa.

galeria zdjęć...

VI Strzelania Memoriałowe w Starogardzie Gdańskim

31 sierpnia 2019 roku odbyły się VI Strzelana Memoriałowe upamiętniające zmarłych Braci. Spotkane otworzył prezes Brat Zbigniew Bona witając wszystkich przybyłych gości i Bractwa. Po wspólnej modlitwie za zmarłych Braci rozpoczęły się strzelania. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentował Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech, który zajął II miejsce w strzelaniu do tarczy o Szablę Ludwikówkę, Brat Grzegorz Pieper, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego oraz Brat Tomasz Klas i kandydat na Brata Wojciech Recław, który zdobył pierwsze trofeum na zawodach brackich zajmując II miejsce w strzelaniu do Tarczy Star Wik. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Dożynki Gminy Wejherowo 25.08.2019 r.

Dożynki gminy Wejherowo odbyły się w Górze. Po tradycyjnej mszy świętej wyruszył korowód dożynkowy. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa rozpoczęło Święto Plonów oddając honorowy wystrzał z armaty. Po części oficjalnej dla zebranych zagrała Kapela Kaszubska oraz Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo. Został także rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wieniec. W czasie dożynek Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa zorganizowało turniej strzelecki, dla trzech najlepszych uczestników przygotowano dyplomy oraz nagrody. Organizacją turnieju zajęli się Bracia Tomasz Klas i Grzegorz Pieper z synem Kamilem oraz Brat Andrzej Surowiecki z małżonką Siostrą Haliną.

galeria zdjęć...

Dożynki Gminy Luzino 25.08.2019 r.

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się Dożynki Gminne. O godzinie 13.30 odprawiona została msza święta dziękczynna w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie. Po mszy świętej spod kościoła wyruszył barwny korowód dożynkowy składający się z bryczek konnych, maszyn rolniczych oraz zabytkowych pojazdów i motocykli. Podczas Dożynek Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa zorganizowało turniej strzelecki, trzem najlepszym uczestnikom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Na zakończenie turnieju i na wiwat dla zwycięzców wystrzelono z armaty. Organizacją turnieju zajął się Strzelmistrz Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką, Brat Mirosław Weisbrot i Brat Andrzej Surowiecki oraz kandydat na Brata Wojciech Recław

galeria zdjęć...

Walne Plachandry Kociewskie 25.08.2019 r.

Całodniowe wydarzenie odbyło się w najstarszym w Polsce Arboretum we Wirtach, w powiecie starogardzkim, które obchodzi w tym roku 150-lecie istnienia. Zlot mieszkańców Kociewia rozpoczęła Msza św. polowa nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim. Po Mszy św. uczestnicy przeszli na plac centralny arboretum, gdzie czekał na nich cykl konkursów i zabaw oraz stoiska prezentujące lokalnych artystów. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze sztandarem reprezentował Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą oraz Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech. Po oficjalnym otwarciu Drugich Walnych Plachandrów Kociewskich odbył się Turniej Bractw Kurkowych.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tczewie 24.08.2019 r.

24 sierpnia 2019 odbył się turniej strzelecki z okazji XXIII-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie. W uroczystości wzięli udział między innymi Bractwa  ze Starogardu Gdańskiego, Wejherowa, Torunia, Gdyni, Szczecinka, Kościerzyny, Wrześni, Mosiny, Tarnowa Podgórnego, Więcborka, Nakła, Sępólna Krajańskiego, Grodu Przemysława oraz Solca Kujawskiego. Po uroczystym przywitaniu wszystkich gości przez Prezesa Bractwa Lecha Trzcińskiego nastąpiło otwarcie zawodów strzeleckich. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą, Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla Piotra Czapiewskiego i III miejsce w strzelaniu do Tarczy Prezesa Lecha Trzcińskiego oraz Brat Tomasz Klas i Brat Mirosław Weisbrot, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Brusach

10 sierpnia 2019 roku w Brusach odbyło się strzelanie o Kulę Armatnią oraz intronizacja Króla Kurkowego 2019 roku. Na uroczystości zjechały się Bractwa z Okręgu Pomorskiego i Bydgoskiego oraz Bractwo z Włoszakowic. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowała bardzo liczna ośmioosobowa grupa i dwie osoby towarzyszące. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie dla przykładu w Tarczy Króla było sześć dziesiątek i tylko centralna dawała miejsce na podium. Z naszego Bractwa Siostra Ludmiła Gołąbek zdobyła trzecie miejsce w Tarczy Brackiej. Kura zestrzelił Brat Ryszard Dudek z KBS Włoszakowice, pierwszym Rycerzem został Mariusz Adamczyk z Czarnego a drugim Rycerzem została Siostra Beata Zamęska z KBS Włoszakowice. Żywa muzyka i śpiewy nadały spotkaniu towarzyski charakter. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować organizatorom za stworzenie miłego klimatu i za bardzo gościnne przyjęcie.

galeria zdjęć...

Festyn Sołecko Parafialny w Orlu

20 lipca 2019 r na placu przy remizie OSP Orle odbył się coroczny Festyn Sołecko Parafialny. W programie był występ chóru Redzianie oraz zespołu muzycznego Krzyśki. Atrakcjami festynu było malowanie twarzy, dmuchany zamek, kurs pierwszej pomocy, oraz Turniej Ulic, w którym były liczne konkursy dla dzieci z rodzicami. Celem imprezy było zachęcenie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom festynu wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju. Oblężona też była loteria fantowa w której każdy los wygrywał. Organizatorzy przygotowali kawiarenkę z kawą i ciastem domowej roboty oraz kiełbaskę z grila, bigos, grochówkę, popkorn i watę cukrową. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie wystrzałem z armaty wiwatowej ogłosiło otwarcie Festynu oraz przygotowało punt strzelecki na którym odbył turniej. Trzech najlepszych uczestników otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Strzelanie było też jedną z konkurencji Turnieju Ulic.

galeria zdjęć...

Piknik Rodzinny połączony z akcją charytatywną

Piłkarze dziesięciu amatorskich drużyn z Wejherowa, Redy i Luzina po raz dziewiąty rywalizowali w Turnieju piłkarskim im. Michała Mazura, który rozegrano na boisku Szkoły Podstawowej nr 8. Turniejowi towarzyszył Piknik Rodzinny połączony z akcją charytatywną zorganizowany przez KS Chopina. Wsparcia organizatorom turnieju i pikniku udzieliło w sumie 30 podmiotów gospodarczych i osób prywatnych oraz Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które przygotowało punk strzelecki. Upominki dla uczestników turnieju ufundował Strzelmistrz Dariusz Krasiński - hurtownia biurowa Wakat DK. Warto podkreślić, że pamięć Michała Mazura uczczono minutą ciszy. Zaś przed meczem finałowym Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie oddało salut armatni.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Kościerzynie 07.07.2019 r.

07 lipca 2019 roku odbył się Turniej Strzelecki o Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna oraz XI rocznicy reaktywacji Bractwa. Na tegoroczne wydarzenie przybyły Bractwa z całej Polski. Turniej cieszył się sporym zainteresowaniem, i jak co roku udział w nim mógł wziąć każdy zainteresowany. Wejherowskie Bractwo Kurkowe reprezentował Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą, Król KBS Wejherowo A.D.2019 Zbigniew Lemiech oraz Bracia Tomasz Klas i Mirosław Weisbrot. Na strzelców czekała broń pneumatyczna, z której strzelano z odległość 10m. Poziom był bardzo wysoki. W niektórych konkurencjach dopiero wynik 29 punktów na 30 dawał miejsce w finale. W finałach złoty strzał w dziesiątkę nie gwarantował miejsca na podium. W strzelaniach finałowych Brat Tomasz Klas zajął pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy MPI KOS-EKO, natomiast Brat Zbigniew Lemiech zajął dwa trzecie miejsca w strzelaniu do Tarczy Króla oraz do Tarczy Charytatywnej.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tucholi 06.07.2019 r.

W sobotę 6 lipca 2019 r w Tucholi odbył się Turniej Królewski o XV Miecze Grunwaldzkie. Wejherowskie Bractwo reprezentowł Prezes Kazimierz Gołąbek, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Mieczy Grunwaldzkich oraz małżonka Siostra Ludmił Gołąbek, która zajęła II miejsce w strzelaniu do Tarczy Bractwa i IV miejsce strzelaniu do Tarczy Burmistrza Tucholi.

galeria zdjęć...

Uroczysta Msza Święta 25.06.2019 r.

Siostry i Bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wzięli udział w  uroczystej Mszy Świętej. Ojciec Daniel Szustak, gwardian i proboszcz parafii pw. św. Anny a zarazem kapelan Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, zgodnie z zarządzeniem przenosi się do parafii Świętej Trójcy w Osiecznej. Podczas wspólnej Mszy Św. modliliśmy się też za Braci, którzy odeszli na Wieczny Spoczynek, czyli za Fidelisa Dobosz i za Stanisława Pieroszczuk. W naszym imieniu Siostra Ludmiła Gołąbek podziękowała za zaangażowanie i pracę włożoną na rzecz Bractwa oraz zapewniła, że odwiedzimy nową parafię kapelana wejherowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

galeria zdjęć...

Turniej w Toruniu w ramach Zjazdu Delegatów ZKBS RP

W niedzielę 23 czerwca 2019 r. w Toruniu w ramach dwudniowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP odbyły się strzelania kongresowe. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie godnie reprezentował Król KBS Wejherowo Zbigniew Lemiech zdobywając I miejsce w strzelaniu do Tarczy Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i II miejsce w strzelaniu o Klejnot Strzelmistrza Zjednoczenia KBS RP.  W strzelaniu do Kura tuż przed Bratem Zbigniewem zestrzelił go Waldek Śmiejkowski z KBS Gdynia co dało mu III miejsce i tytuł Drugiego Rycerza. Po zakończeniu strzelań odbyła się msza, uroczysty przemarsz ulicami Torunia na Starówkę przy wspaniałym, marszowym akompaniamencie orkiestry wojskowej. Po dotarciu na Starówkę odbyła się intronizacja nowego Króla KBS Toruń i pasowanie jego dwóch Rycerzy, a następnie wręczono nagrody dla zwycięzców poszczególnych strzelań.

galeria zdjęć...

Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Toruniu.

W Toruniu w dniach 22-23 czerwca 2019 r. odbył się Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowli Prezes Kazimierz Gołąbek oraz Sekretarz Tomasz Klas. Prezes Zarządu Zjednoczenia, po przywitaniu gości i rozpoczęciu Zjazdu zaproponował delegatom wybór przewodniczącego obrad wysuwając kandydaturę Zdzisława Grzelki. Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Zdzisława Grzelki na przewodniczącego. Wybrano także pozostałe, przewidziane w statucie Zjednoczenia oraz Regulaminie Zjazdu jego organy. Największą uwagę zebranych przykuło sprawozdanie prezesa Zarządu Zjednoczenia Krzysztofa Larskiego z działalności w okresie od 21 kwietnia 2018do 22 czerwca 2019. Szczegółowe sprawozdanie spisane na 10 stronach zostało przyjęte oklaskami. W sprawozdaniu dokładnie wyjaśniona została sytuacja prawna, w jakiej znalazło się Zjednoczenie. Przypomniał, że w dniu 19 czerwca 2019 przed Sądem Okręgowym w Poznaniu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie odmowy wpisu do KRS obecnego Zarządu Zjednoczenia  Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Decyzją Sądu okręgowego sprawa została odroczona  do 3 lipca 2019 kiedy to zostanie opublikowany wyrok Sądu. Przyjęto również sprawozdania skarbnika Zjednoczenia Tadeusza Żychlewicza i Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Piotra M. Mikosza oraz Sądu Brackiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegacji jednogłośnie uchwalili absolutorium dla prezesa Krzysztofa Larskiego i całego Zarządu. Zjazd dokonał także wyboru delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP na członków plenum EGS. Jak wiadomo, kadencja poprzednich delegatów dobiegła końca, naszemu Zjednoczeniu przysługują trzy mandaty. Zjazd zdecydował, że będą nas w EGS reprezentować: Mariusz Thomas z Chełmna, Józef Jarosz z Torunia i Krzysztof Larski z Kcyni. W Zarządzie EGS jeszcze przez dwa lata (do końca kadencji) pracują również nasi przedstawiciele Andrzej Wegner, który pełni funkcję wiceprezydenta EGS oraz Paweł Przychodniach, który jest szefem Regionu V EGS. Podczas Zjazdu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Toruniu rozegrano zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia. Tytuł wywalczył Oskar Karkosz z Rawicza, I Rycerzem została Jagoda Pawlak z Piechcina, a II Rycerzem Julia Tanaś z Pleszewa.

galeria zdjęć...

90-lecie utworzenia Bractwa Kurkowego w Gdyni oraz XV-lecie reaktywacji Bractwa.

22 czerwca 2019 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni obchodziło 90-lecie powstania oraz 15-lecie reaktywacji. Z tej okazji w Bazylice Mniejszej odbyła się uroczysta Msza Św. oraz intronizacja 25-go Króla Kurkowego w Gdyni. Po mszy odbył się przemarsz pod Pomnik Polski Morskiej i składanie wieńców. Druga część uroczystości odbyła się na Parkurze Strzeleckim przy II LO w Gdyni, gdzie zawodnicy mogli spróbować swoich sił w strzelaniu o 6 tarcz i strzelaniu o Bursztyn Bałtyku. Wejherowskie Bractwo reprezentowali: Ludmiła Gołąbek - I miejsce w Tarczy Pań, Grzegorz Pieper - II miejsce w Tarczy Brackiej, Dariusz Krasiński - III miejsce w Tarczy Okręgu Pomorskiego, Zbigniew Lemiech - III miejsce w Tarczy Prezydenta Gdyni oraz Agnieszka Krasińska i Mirosław Weisbrot.

galeria zdjęć...

Spotkanie integracyjne Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Dzięki uprzejmości Haliny i Andrzeja Surowieckich, 20 czerwca 2019 r. w Salinku miało miejsce spotkanie integracyjne Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. W czasie spotkania zorganizowano poczęstunek. Były tańce, ognisko, ciasta domowej roboty, pyszny żurek oraz gril.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki dla szkół średnich Powiatu Wejherowskiego 17.06.2019r.

Przy współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie i Powiatowym Zespołem Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało na strzelnicy w Elektryku turniej strzelecki dla szkół średnich Powiatu Wejherowskiego. Do turnieju zgłosiły się trzy szkoły z których udział wzięło 25 uczestników. Organizatorzy przygotowali poczęstunek i nagrody dla pięciu najlepszych strzelców w kategori indywidualnej oraz statuetki z Kurem dla trzech szkół w kategori drużynowej. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobny upominek związany z naszym Stowarzyszeniem. Zwycięzca turnieju Tomasz Hintz wystrzałem z armaty wiwatowej ogłosił zakończenie turnieju.

               Kategoria indywidualna

1. Tomasz Hintz - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

2. Sandra Rogala - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

3. Łukasz Dawidowski - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

4. Ewelina Barra - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

5. Aleksandra Myszke - Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

 

              Kategoria drużynowa

1. Powiatowy Zespłó Szkół nr 2 w Wejherowie

2. Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

3. I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie

galeria zdjęć...

III Turniej Sołectw w ramach VIII Dni Gminy Wejherowo

16 czerwca podczas obchodów Dni Gminy Wejherowo zorganizowano Turniej Sołectw. W bardzo miłej, ale i naznaczonej rywalizacją atmosferze, mieszkańcy miejscowości z gminy Wejherowo m.in. wbijali gwoździe i przeciągali linę. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie przygotowało również punkt strzelecki jako jedną z konurencji. Wystrzał armatni w wykonaniu Strzelmistrza Bractwa Dariusza Krasińskiego zakończył turniej. 

galeria zdjęć...

XXIII Krajowy Turniej Strzelecki o Złoty i Srebrne Pierścienie Świętej Katarzyny w Starogardzie Gdańskim 15.06.2019 r.

Podczas XXIII Krajowego Turnieju o Złoty i Srebrne Pierścienie Świętej Katarzyny w Starogardzie Gdańskim udanie zaprezentowali się strzelcy z naszego Bractwa. Siostra Ludmiła Gołąbek strącając Kura została Królem Okręgu Pomorskiego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Pierwszym rycerzem została Renata Czapiewska z KBS Tczew natomiast drugim rycerzem został Prezes KBS Wejherowo Kazimierz Gołąbek. Intronizacja nowego Króla odbędzie się podczas Dnia Patronalnego Świętego Sebastiana 20 stycznia 2020 r. w Brusach. Gratulujemy.
Oczywiście to nie wszystkie sukcesy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Siostra Ludmiła Gołąbek zdobyła srebrny pierścień Św. Katarzyny i zajęła III miejsce w strzelaniu o tytuł Mistrza Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Bracia Zbigniew Lemiech, Mirosław Weisbrot i Tomasz Klas zdobyli II miejsce w strzelaniu o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Brat Tomasz Klas zdobył I miejsce w strzelaniu do Tarczy Przewodniczącej Rady Miasta Anny Benert oraz III miejsce w strzelaniu do Tarczy STARKOM sp.z o.o. Brat Zbigniew Lemiech został odznaczony brązowym medalem zjednoczenia  za zasługi dla rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich oraz zdobył III miejsce w strzelaniu do Tarczy Przewodniczącej Rady Miasta.
Gratulujemy sukcesów.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej towarzyski

12 czerwca w środę odbył się turniej towarzyski na zakończenie III edycji Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 2018/2019. Piekniejsze połowy naszego Bractwa przygotowały pyszny poczęstunek.  Wszyscy uczestnicy rywalizacji strzeleckiej otrzymali dyplomy oraz drobny upominek. Najlepsi spośród członków Bractwa otrzymali okolicznościowe medale. Wręczono również nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii Pań i Panów. Aby zwiekszyć atrakcyjność turnieju Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego postanowił aby w turnieju towarzyskim wszyscy uczestnicy strzelali do Kura. Pieknie rzeźbioną tarczę z Kurem po emocjonującej walce zdobył Sekretarz Bractwa Tomasz Klas, drugie miejsce zdobył Strzelmistrz Dariusz Krasiński a trzecie Brat Mirosław Weisbrot, który tego dnia obchodził urodziny. Zaśpiewano tradycyjne "sto lat" i podzielono się tortem. Prazes Kazimierz Gołąbek podziękował uczestnikom za udział w turnieju i zaprosił wszystkich na czwartą edycje Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, które rozpocznie się od wrzesnia 2019 r.

galeria zdjęć...

IV Turniej o Szablę Gen. Józefa Wybickiego w Będominie 08.06.2019 r.

W sobotę 8 czerwca 2019 r. w niezwykłej scenerii barokowego dworku w Będominie odbył się IV Turniej Strzelecki o Szablę Gen. Józefa Wybickiego, objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Na zaproszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie odpowiedziały bractwa z Okręgu Pomorskiego. Przyjechały bractwa z Brus, Gdyni, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Skarszew oraz bardzo liczna dwunastoosobowa ekipa z Wejherowa. Gości przywitał prezes Kościerskiego Bractwa i po wprowadzeniu sztandaru brackiego, odśpiewano kolejno hymn Polski i hymn Bracki. Swoją obecnością zaszczycił również ks. prałat Marian Szczepiński -opiekun duchowy i  kapelan bractwa, który pobłogosławił uczestników i odprawił krótką modlitwę. Zaproszonymi gośćmi, a zarówno gospodarzami obiektu  byli również Małgorzata Gańska - Kustosz Muzeum w Będominie i Przemysław Rey -Kurator Muzeum w Będominie. Gospodarze zaprosili wszystkich gości i uczestników na poczęstunek, który promował kuchnię kaszubską i polską. Wszyscy mogli nieodpłatnie zwiedzać Muzeum Hymnu Narodowego. Brat Zbigniew Lemiech zdobył I miejsce w strzelaniu do Tarczy Burmistrza Kościerzyny, sympatyk naszego Bractwa Tomasz Ciesielski zdobył II miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla KBS Kościerzyna oraz  III miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty Powiatu Koscierskiego. Brat Mirosław Weisbrot zdobył I miejsce w strzelaniu do Tarczy Muzeum Hymnu Narodowego, w tej samej tarczy Brat Dariusz Krasiński zdobył III miejsce. Na pamiątkę zdobycia III Szabli Generała Józefa Wybickiego, Brat Mirosław Weisbrot otrzymał pięknie grawerowaną szablę kościuszkowską.

galeria zdjęć...

Dzień Dziecka w Art Parku w Bolszewie

Dzień Dziecka 2019 w Gminie Wejherowo. Zabawy, ciekawe propozycje na spędzenie czasu z dziećmi na placu zabaw w Art Parku w Bolszewie. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie przygotowało punkt strzelecki dla najmłodszych. Dzieci strzelały do tarcz oraz do baloników, za udział każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Celem tej zabawy było propagowanie strzelectwa jako alternatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu, propagowanie tradycji strzelectwa, promocja Stowarzyszenia oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.

galeria zdjęć...

Turniej o Szablę ppłk. Bohdana Sołtysa we Włocławku.

25 maja 2019 r. odbył się we Włocławku turniej strzelecki o Szablę ppłk Bohdana Sołtysa, ostatniego dowódcy włocławskiego 14 pułku piechoty. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentował Król KBS Wejherowo 2019 Zbigniew Lemiech, który zdobył drugie miejsce w strzelaniu o Szablę ppłk. Bohdana Sołtysa, Grzegorz Pieper, który zdobył pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego oraz Dariusz Krasiński z małżonką i Józef Bukowy. Dodatkową atrakcją była możliwość strzelania do tarczy z łuku.

galeria zdjęć...

Obchody Dnia Jakuba Wejhera 25.05.2019 r.

Dzień Jakuba, jak każdego roku, był okazją  do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji Wejherowa w różnych dziedzinach życia. Gwiazdą wieczoru był uwielbiany zespół Blue Cafe. Uroczystą galę z okazji Dnia Jakuba otworzył salut armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie a następnie Hejnał Miasta Wejherowa odegrany przez trębaczy.

galeria zdjęć...

Medal Róży dla Ludmiły i Kazimierza Gołąbek

Ludmiła i Kazimierz Gołąbek z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie zostali wyróżnieni przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandt Medalem Róży, który w jego imieniu wręczył Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta. Uroczystość wręczenia Medalu Róży odbyła się podczas Turnieju Strzeleckiego „O miecz Jakuba Wejhera”. Medal Róży, został przyznany Państwu Gołąbek w uznaniu zasług za wieloletnią oraz profesjonalną działalność na rzecz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz kultywowanie bogatych tradycji Bractwa.

- Państwo Ludmiła i Kazimierz Gołąbkowie z sukcesem podejmują się organizacji wielu zawodów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz  aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym Miasta – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Niech Państwa działalność przynosi satysfakcję i zadowolenie z podejmowanych działań dotyczących promocji miasta w kraju i zagranicą.

- Dziękujemy za to prestiżowe wyróżnienie i zapewniamy, że będziemy dalej godnie promować nasze miasto  – powiedziała Ludmiła Gołąbek.

galeria zdjęć...

XXIV turniej strzelecki o "Miecz Jakuba Wejhera" w Wejherowie

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 18 maja 2019 r. zorganizowało turniej strzelecki "O Miecz Jakuba Wejhera". Wydarzenie to przyciągnęło Siostry i Braci nie tylko z Okręgu Pomorskiego ale i z innych stron naszego kraju. Po odśpiewaniu hymnu brackiego Prezes KBS Wejherowo Kazimierz Gołąbek wraz z Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło przywitał zaproszonych gości, sympatyków naszego stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnione Bractwa m.in. z Kościerzyny, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, Skarszew, Czarnego, Szczecinka, Tczewa, Brus, Sępólna Krajeńskiego oraz Tucholi. Następnie odbyła się intronizacja Króla Kurkowego KBS Wejherowo A.D.2019. Zbigniewa Lemiech. Sekretarz Bractwa Tomasz Klas wręczył pamiątkowe medale dla najlepszych strzelców KBS Wejherowo w związku z zakończeniem trzeciej edycji Grand Prix, pierwsze miejsce zdobył Brat Grzegorz Pieper, drugie miejsce Brat Mirosław Weisbrot i trzecie miejsce - tegoroczny Król Zbigniew Lemiech. Prezes Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Lech Magnuszewski wręczył Siostrze Ludmile Gołąbek i Bratu Tomaszowi Klas brązowe medale zjednoczenia  za zasługi dla rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich. Strzelmistrz KBS Wejherowo Dariusz Krasiński przywitał wszystkich zawodników, przedstawił regulamin zawodów, określił warunki poszczególnych strzelań oraz życzył powodzenia w turnieju. Przybyłych uczestników ugościła doskonała kuchnia przygotowana na świeżym powietrzu. Turniej cieszył się sporym zainteresowaniem, i jak co roku udział w nim mógł wziąć każdy zainteresowany. Na strzelców czekała broń pneumatyczna, z której strzelano z odległości 10m. Po zakończeniu eliminacji przystąpiono do strzelania do Kura o Miecz Jakuba Wejhera. Celnym strzałem Kura strącił Brat Mirosław Weisbrot z KBS Wejherowo, drugie miejsce zajął Krzysztof Tyda ze Starogardu Gdańskiego a trzecie miejsce – Adam Łabuda z Kościerzyny. Ludmiła i Kazimierz Gołąbek z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie zostali wyróżnieni przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandt Medalem Róży, który w jego imieniu wręczył zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. Krótki reportaż z turnieju "O Miecz Jakuba Wejhera" na stronie - https://www.youtube.com/watch?v=oXuurtKZStk

 

Strzelanie do Kura o Miecz Jakuba Wejhera
1. Mirosław Weisbrot – KBS Wejherowo
2. Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański
3. Adam Łabuda – KBS Kościerzyna

 

Tarcza Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius
1. Zbigniew Lemiech – KBS Wejherowo
2. Stanisław Suda – KBS Tczew
3. Zbigniew Bona – KBS Starogard Gdański


Tarcza Prezydenta Miasta Wejherowo Krzysztofa Hildebrandt
1. Aldona Sambor-Sochaczewska – KBS Kościerzyna
2. Piotr Czapiewski – KBS Tczew
3. Krzysztof Tyda – Starogard Gdański

 

Tarcza Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło
1. Michał Widak – KBS Gdynia
2. Paula Śliwińska – KBS Gdynia
3. Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

 

Tarcza Króla KBS Wejherowo Zbigniewa Lemiech
1. Łukasz Śliwiński – KBS Gdynia
2. Piotr Czapiewski – KBS Tczew
3. Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

 

Tarcza Sponsora Strzelmistrza Dariusza Krasińskiego Wakat DK
1. Piotr Czapiewski – KBS Tczew
2. Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański
3. Stanisław Suda – KBS Tczew


Tarcza Okręgu Pomorskiego ZKBS RP
1. Stanisław Suda – KBS Tczew
2. Grzegorz Pieper – KBS Wejherowo
3. Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański


Grand Prix indywidualnie
1. Piotr Czapiewski - KBS Tczew
2. Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna
3. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna


Grand Prix drużynowe
1. KBS Tczew
2. KBS Kościerzyna
3. KBS Starogard Gdański

 

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IX

Dziewiąty turniej III Grand Prix KBS Wejherowo odbyło się w poniedziałek 13 maja 2019 r. Rzeżbioną tarczę z Jakubem Wejherem zdobył  sympatyk Bractwa - Tomasz Ciesielski. Było to ostatnie punktowane spotkanie tej edycji. Tabele z wynikami w zakładce "Wyniki Grand Prix". Zapraszamy na turniej towarzyski i wręczenie nagród w środę 12 czerwca 2019 r. o godz. 18.oo na strzelnicy pneumatycznej.

galeria zdjęć...

Uroczystości na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich w Łężycach

8 maja w Gminie Wejherowo obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. Obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej odbyły się na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich w Łężycach. Na uroczystość przybyli: poseł na sejm Kazimierz Plocke, członkowie Związków Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej, a także przedstawiciele władz samorządowych, radni i sołtysi z terenu gminy Wejherowo, służby mundurowe i uczniowie placówek oświatowych oraz przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie w składzie: viceprezes Piotr Karbowski, skarbnik Grzegorz Pieper oraz członek zarządu Andrzej Surowiecki. Wszyscy oddali hołd poległym w II wojnie światowej. Po wysłuchaniu przemówienia Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Podniosły charakter uroczystości nadał występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się tradycyjnie na żołnierską grochówkę.

galeria zdjęć...

Turniej o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Czarnem

27 kwietnia 2019 roku w Czarnem zainaugurowano sezon strzelecki 2019 w Okręgu Pomorskim. Wejherowskie Bractwo Kurkowe reprezentowali Bracia Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką, Tomasz Klas, Mirosław Weisbrot oraz kandydaci Paweł Hinz i Wojciech Recław. Na strzelnicy zameldowali się Bracia prawie z wszystkich Bractw Okręgu. Odbyło się również strzelanie Grand Prix Okręgu Pomorskiego w strzelaniu indywidualnym jak i drużynowym. W pierwszym turnieju trzy pierwsze miejsca zajęli Bracia, którzy wystrzelali 26 punktów na 30 możliwych, jednym z nich był nasz Brat Mirosław Weisbrot oraz Łukasz Śliwiński z KBS Gdynia i Piotr Czapiewski z KBS Tczew. Główną nagrodę czyli Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego zdobył Strzelmistrz Brat Dariusz Krasiński. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, niosących ze sobą odrodzenie duchowe, nadzieję i radość Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie składa wszystkim sympatykom Bractwa najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia i wielu głębokich przeżyć w rodzinnym gronie. Niech Zmartwychwstanie Pańskie da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Okregu Pomorskiego ZKBS RP. 

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiejnocy życzą Bracia Kurkowi ze Starogardu Gdańskiego.

W imieniu wszystkich odwiedzających naszą stronę bardzo dziękujemy za życzenia.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VIII

17 kwietnia odbył się ósmy turniej Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Trzeci raz w III edycji najlepszy złoty strzał oddał Brat Mirosław Weisbrot. Gratulujemy i zapraszamy na dziewiąte spotkanie w środę 8 maja 2019 r.

Tabelki z wynikami w zakładce " Wyniki Grand Prix".

galeria zdjęć...

Strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2019

13 kwietnia 2019 na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 o godz. 11.00 odbyło się strzelanie do Kura o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2019. Tak się złożyło, że tego dnia Siostra Halina i Brat Andzej Surowieccy obchodzili 45-tą rocznicę ślubu. W imieniu całego Stowarzyszenia Prezes Kazimierz Gołąbek z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, szafirowych godów, złożył Drogim Jubilatom serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy. Po odśpiewaniu "Sto lat" trzynastu członków Bractwa przystąpiło do strzelania do Kura. Strzelanie rozpoczął ustępujący Król A.D. 2018 Grzegorz Pieper. W dziewiątej kolejce po sto ósmym strzale Kura strącił Brat Zbigniew Lemiech, który tym samym został sto trzydziestym Królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2019. Pierwszym Rycerzem został Viceprezes Brat Piotr Karbowski a drugim Rycerzem Brat Janusz Naczk. Po złożeniu gratulacji od Sióstr i Braci Kurkowych oraz zaproszonych gości rozpoczęto biesiadę, którą przygotowali Szanowni Jubilaci.

Wiwat Król!!!  Wiwat. Wiwat Wiwat.

galeria zdjęć...

VII Dni Piaśnickie

6 kwietnia przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa oraz władze samorządowe, radni, kapłani, kombatanci, rzemieślnicy, służby mundurowe i młodzież. Wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło podkreślił, że Miesiąc Pamięci Narodowej stanowi okazję do oddania czci i kultywowania pamięci o Polakach, którzy zginęli w imię wolności naszej Ojczyzny. Modlitwę podczas uroczystości poprowadził ks. dziekan Daniel Nowak, a młodzież ze szkoły w Bolszewie przedstawiła montaż słowo-muzyczny. Podniosłą częścią uroczystości był Apel Pamięci i salwa honorowa w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa złożyła przed pomnikiem kwiaty.

galeria zdjęć...

Dotacja na "Turniej strzelecki dla młodzieży ponadgimnazjalnej"

28 marca 2019 r. Prezes Kazimierz Gołąbek podpisał umowę między Powiatwm Wejherowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Wejherowie a Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie o przekazanie środków finansowych w wysokości 2100 zł. na realizację zadania publicznego pod tytułem " Turniej strzelecki dla młodzieży ponadgimnazjalnej - Dbamy o Niepodległą"

Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie bardzo dziękuje za wsparcie tego projektu.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VII

20 marca 2019r. odbyło się siódme spotkanie III edycji Grand Prix KBS Wejherowo. Najlepszy złoty strzał oddał Sekretarz Bractwa - Tomasz Klas. Zapraszamy 17 kwietnia na ósmy turniej z tego cyklu.

galeria zdjęć...

Obchody święta Św. Józefa

19 marca Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie uczcił dzień swojego patrona, Świętego Józefa. Jak co roku nie zabrakło przemarszu ulicami miasta oraz złożenia kwiatów przed obeliskiem Jana Pawła II. Wśród uczestników obecne było m.in. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa. Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy św. odprawionej w intencji środowiska rzemieślniczego a następnie w spotkaniu braci rzemieślniczej, które odbyło się w sali „Atlantic”.

galeria zdjęć...

Turniej o Złotą Strzałę Św. Sebastiana

Po śniadaniu odbyło się strzelanie do Kura o złotą strzałę Św. Sebastiana w którym brało udział 14 członków KBS Wejherowo.W piątej kolejce Kura strącił, a tym samym złotą strzałę zdobył po raz trzeci z rzędu Brat Strzelmistrz Dariusz Krasiński. Srebrną strzałę zdobył Brat Józef Bukowy a brązową Siostra Ludmiła Gołąbek.

galeria zdjęć...

Uroczyste Śniadanie

9 marca w sobotę o godz 11.00 na strzelnicy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym miało miejsce uroczyste śniadanie na rozpoczęcie sezonu 2019 r. na które przybyli członkowie Bractwa z osobami towarzyszącymi oraz kandydaci. Jak co roku nasz wieloletni sympatyk, a teraz i kandydat na Brata Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Czesław Kordel przygotował dla wszystkich upominki. Dużą niespodziankę zrobił nam Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który zaszczycił nas swoją obecnością. "Cieszę się, że jesteście Państwo bardzo aktywni. Uczestniczycie w wielu działaniach, co widać po wyeksponowanych osiągnięciach, a ponadto znakomicie promujecie miasto Wejherowo. Jesteście bardzo ważną częścią aktywnej społeczności w naszym mieście. Z okazji 25. lecia reaktywowania bractwa wyróżniam Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie miniaturą Statuetki Jakuba Wejhera"  powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczając statuetkę Kazimierzowi Gołąbkowi, prezesowi wejherowskiego bractwa. Podziękował też braciom za doroczne uczestnictwo w obchodach śmierci założyciela miasta i innych uroczystościach w Wejherowie.

galeria zdjęć...

Królewski Bal Stulecia w Ciechanowcu

2 marca w Ciechanowcu odbył się Ogólnopolski Królewski Bal Stulecia, organizowany przez Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe w Ciechanowcu, pod honorowym patronatem ks. bp Tadeusza Pikusa, ks. bp Janusza Stepnowskiego, Wojewody Podlaskiego, Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Artura Kosickiego. Na balu w Sali Bankietowej ,,Szczęsny" w Ciechanowcu zgromadziły się władze wojewódzkie i lokalne, a także reprezentanci wojska polskiego oraz przedstawiciele bractw kurkowych z całego kraju, również z Wejherowa. Nasze Bractwo reprezentowli Ludmiła i Kazimierz Gołąbek. Wszystkich gości serdecznie powitał br. Tomasz Miliszkiewicz - Szanowni waszmościowie, szlachetne białogłowy! W dniu dzisiejszym bractwo kurkowe z Ciechanowca, kultywując tradycję i zwyczaje starodawnych bractw kurkowych i za pozwoleniem Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP odbywa Ogólnopolski Bal Królewski w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Za aprobatą i przyzwoleniem szanownych braci, niech ta okoliczność stanie się obyczajem i żyjącą tradycją. Za oknami sali bankietowej wystrzelono trzy salwy armatnie na szczęście wszystkich zgromadzonych, chwałę roku, w którym odbywa się bal oraz ku pamięci patrona bractwa, Marszałka Kazimierza Pułaskiego, jako hołd dla wszystkich walczących za niepodległą Polskę. Członkowie bractwa oraz zaproszeni goście uroczyście otworzyli bal wspólnym polonezem. 

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VI - śledzik

27 lutego 2019r. miało miejsce szóste spotkanie III edycji Grand Prix KBS Wejherowo pod hasłem "śledzik".  Na strzelnicę pneumatyczną do Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Wejherowie przybyli Siostry i Bracia Kurkowi oraz sympatycy. Najlepszy złoty strzał oddał sympatyk Bractwa - Tomasz Ciesielski.

galeria zdjęć...

363 rocznica śmierci Jakuba Wejhera 26.02.2019 r.

Tradycyjne obchody jak zawsze rozpoczęły się złożeniem kwiatów w krypcie kościoła klasztornego na trumnie Jakuba Wejhera, a następnie udziałem we Mszy świętej w kościele pw. św. Anny. Po nabożeństwie z udziałem pocztów sztandarowych m.in. z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wszyscy przemaszerowali na plac Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewano uroczyście Hymn Państwowy i  Hymn Kaszubski. Witając zgromadzonych prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka podkreślił, że doroczne obchody śmierci Jakuba Wejhera są zawsze ważnym wydarzeniem w życiu miasta, gdzie wspólnie z władzami miasta, powiatu i przedstawicielami różnych środowisk, oddawany jest hołd założycielowi grodu Wejhera i kultywowana jest jego pamięć. Po przemówieniach delegacje władz miasta i powiatu, okolicznych oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz z innych środowisk złożyły kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera. Uroczystość uświetnił wystrzał armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i salwa z muszkietów Chorągwi Jakuba Wejhera i Pułku Czarnieckiego. KBS Wejherowo reprezentowali Ludmiła i Kazimierz Gołąbek, Halina i Andrzej Surowieccy, Tomasz Klas, Dariusz Krasiński i Mirfosław Weisbrot, któremu dziękujemy za fantastyczne zdjęcia.

galeria zdjęć...

Zaślubiny Polski z Morzem 10.02.2019 r.

99 lat temu doszło do symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w niedzielę 10 lutego w Pucku. 11 listopada 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość, rozpoczęły się walki o granice, a także o dostęp do Bałtyku. Po długich bojach otrzymaliśmy wtedy zaledwie 140 km Wybrzeża. Nad przyznaną Polsce częścią wybrzeża Bałtyku było tylko jedno miasto, w zasadzie miasteczko, ale z bogatymi tradycjami – był to Puck. W Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Dokonał ich generał Józef Haller. Pierścień, którym zaślubiny zostały dokonane był platynową obrączką. Dwie takie obrączki dostał od Polonii gdańskiej gen. Haller na dworcu i jedną z nich wrzucił na znak zaślubin z morzem 10 lutego 1920 r. To symboliczne wydarzenie było impulsem do budowy portów i rozwoju Marynarki Wojennej. W ciągu zaledwie kilkunastu lat zbudowano najnowocześniejszy w Europie port morski w Gdyni. Powojenne pamiętniki mówią, że generał Haller wrzucając pierścień do Bałtyku miał wypowiedzieć prorocze słowa – obyśmy go odnaleźli w przyszłości w Szczecinie. Hołd generałowi Hallerowi oraz Kaszubom – strażnikom polskiego Wybrzeża oddali również Bracia z  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Piotr Karbowski, Zbigniew Lemiech oraz Mirosław Weisbrot.

galeria zdjęć...

XXV Bal Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

W sobotę 26 stycznia 2019 r. w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze odbył się XXV Bal Wejherowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego pod patronatem Zarządu Okręgu Pomorskiego Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Orkiestra Dęta OSP Sławoszyno grając marsza wprowadziła Parę Królewską KBS Wejherowo Mariolę i Grzegorza Pieper oraz barwny korowód na salę balową. Hymn Państwowy, biało-czerwone stroje, flagi narodowe i pieśni patriotyczne, to wszystko sprawiło, że Bal nawiązywał do 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Atrakcją wieczoru były piękne tancerki z Olsztyna, które wykonały cztery pokazy taneczne miedzy innymi  kankana i sambę brazylijską. Drugiego dnia wystrzałem z armaty wiwatowej rozpoczęto strzelanie o wspaniałe nagrody i tarcze balowe.

galeria zdjęć...

Obchody Dnia Patronalnego Św. Sebastiana 20.01.2019.

Zarząd Okręgu Pomorskiego ZKBS RP i Zarząd Chojnickiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego jak co roku 20 stycznia zorganizowały w Krojantach uroczystość związaną z obchodami Dnia Patronalnego Św. Sebastiana, podczas którego odbyła się Intronizacja Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna. Ślubowanie od Króla Okręgu Pomorskiego Brata Kazimierza Dawickiego przyjął Prezes Okręgu Pomorskiego Brat Lech Magnuszewski. Uroczystość odbyła się w obecności delegacji wszystkich Bractw Okręgu Pomorskiego oraz zacnych gości w tym władz samorządowych powiatu i Miasta Chojnice. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali Kazimierz Gołąbek, Piotr Karbowski, Tomasz Klas, Zbigniew Lemiech i Mirosław Weisbrot.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej V

W środę 16 stycznia 2019 r. na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie odbyło się piąte spotkanie III edycji Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. W turnieju wzięło udział 23 osoby. Nagrodę w postaci tarczy za najlepszy złoty strzał odebrał sympatyk Bractwa - Mirosław Koszałka. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, pyszna zupa grzybowa i ciasta domowej roboty oraz sprawna obsługa były dodatkowymi atutami imprezy. Zapraszamy 27 lutego na szóste spotkanie.

Tabele z wynikami w zakładce "Wyniki Grand Prix"

galeria zdjęć...

Bal Królewski w Brusach - 12 styczeń 2019 r.

Czerwona róża dla każdej damy z rąk Króla Grzegorza Rzemieślnika w geście powitalnym w progach chojnickiego Gościńca. Tak para królewska - Król Grzegorz z Królową Mirosławą witali wszystkich przybywających gości na coroczny już XXI Bal Królewski, który wyprawiany jest w pierwszą sobotę po święcie Trzech Króli. Bardzo uroczysta kolęda z modlitwą i błogosławieństwo Kapelana Bractwa ks. Zdzisława Wirwickiego, toast za pomyślność i uczta. Para królewska przygotowała niespodziankę dla gości - piękny taniec orientalnych tancerek i pokaz iluzjonisty. Losowanie upominków prowadzone przez Brata Bernarda, męski chór z pieśniami brackimi dopełniły całą uroczystość zgodnie z tradycją. Tradycją jest, że na bale KBS Brusy przybywają goście z zaprzyjaźnionych bractw z Chojnic, Czarnego, Tucholi i Ujścia. Wejherowskie Bractwo Kurkowe godnie reprezentowł Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Ludmiłą.

galeria zdjęć...

Świąteczne życzenia

W imieniu Zarządu Okręgu Pomorskiego ZKBS RP składamy serdeczne życzenia z okazji nadchodzących św. Bożego Narodzenia dla wszystkich Bractw, Sióstr i Braci Okręgu Pomorskiego oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019.

 

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzy Zarząd i Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

galeria zdjęć...

Jasełka w OSW nr 2 w Wejherowie - 18.12.2018 r.

Prawdziwa magia świąt Bożego Narodzenia, piękne jasełka i Wigilia w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Zapach wigilijnych potraw, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie ze znakomitymi gośćmi. Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali Państwo Gołąbek.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IV

W środę 12 grudnia 2018 r. odbył się czwarty turniej III Grand Prix KBS Wejherowo. Najlepszy złoty strzał oddał Brat Mirosław Weisbrot, który tym samym zdobył drugą tarczę w tej edycji Grand Prix. Brat Tomasz Klas trafił minimalnie gorszą dziesiątke zdobywając drugie miejsce i nagrodę pocieszenia. Nagrodę otrzymała również Siostra Halina Surowiecka za najlepszy złoty strzał wśród kobiet. Szczególne podziękowania dla Króla Grzegorza Pieper za przygotowanie poczęstunku oraz sędziom za sprawne i obiektywne przeprowadzenie zawodów. Prezes Kazimierz Gołąbek po odczytaniu wyników i wręczeniu nagród życzył wszystkim zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. W imieniu Brata Tomasza Klas, który organizuje piąte spotkanie zapraszam w środę 16 stycznia.

Wyniki w zakładce " Wyniki Grand Prix"

galeria zdjęć...

Spotkanie wigilijne - 8 grudzień 2018 r.

Zbliża się magiczny czas Bożego Narodzenia, czas radości i spotkań w gronie rodzinnym. Kolacja wigilijna Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, która miała miejsce w hotelu Czardasz w Luzinie, była okazją do wspólnego biesiadowania, złożenia sobie życzeń, podziękowań i podsumowania roku. Spotkanie pozwoliło nam na chwilę wytchnienia w tym szczególnym czasie. Prezes KBS Wejherowo Kazimierz Gołąbek podczas przemówienia złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Przewodniczący Rady Miasta i zarazem Brat Honorowy Bogdan Tokłowicz złożył życzenia w imieniu swoim i Prezydenta miasta Wejherowo. Uczestnicy spotkania tradycyjnie połamali się opłatkiem. Jak co roku sympatyk Bractwa, Prezes MZK Wejherowo Czesław Kordel  i Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przygotowali dla wszystkich prezenty.

galeria zdjęć...

Dzień Seniora w Kniewie

6 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kniewie spotkali się najstarsi mieszkańcy Kniewa i Zamostnego, by wspólnie spędzić wieczór w przedświątecznej już atmosferze. Przybyłych, przywitała Pani sołtys Krystyna Klawikowska, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia i zaprosiła do wspólnej zabawy. Do życzeń przyłączył się Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który wraz z Panią sołtys uhonorował najstarszych uczestników spotkania bukietami kwiatów. Swoją obecnością zaszczycili seniorów również ks. kanonik Jerzy Osowicki, radni Edmund Bianga, Roman Stanisławczyk, sołtys Warszkowa Dorota Formella, a także przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa. O muzyczny akcent tego wieczoru zatroszczył się radny Roman Stanisławczyk, dzięki któremu przybyli goście mogli posłuchać i potańczyć przy dźwiękach zespołu „Ale Babki” z Władysławowa.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Chojnicach 17 listopad 2018

Turniej strzelecki jest najważniejszym wydarzeniem, organizowanym przez KBS w Chojnicach, który kończy się uroczystym balem królewsko-marszałkowskim. Na strzelnicy brackiej zjawili się najzdolniejsi strzelcy z całego okręgu pomorskiego m.in. z Brus, Gdyni, Czarnego, Kościerzyny, Skarszew, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Wejherowa, a także bracia z różnych zakątków Polski. Wejherowo reprezentowane było przez prezesa Kazimierza Gołąbek, siostrę Ludmiłę Gołąbek i brata Zbigniewa Lemiech. Rozegrano pięć konkurencji strzeleckich do tarcz sportowych oraz strzelanie do kura. Ogromny sukces odniósł Brat Zbigniew Lemiech, który zajął pierwsze miejsce w strzelaniu o Tarczę Szkoły, trzecie miejsce w strzelaniu o Tarczę Króla oraz strącając kura z żerdzi zdobył główną nagrodę turnieju - szablę dowódcy 18 Pułku Ułanów Pomorskich płk dypl. Kazimierza Mastalerza. Wręczenia nagrody dokonał prezes KBS w Chojnicach dr Tomasz Winiecki, w asyście Króla Kurkowego Krzysztofa Wegnera, podczas uroczystej gali na początku balu.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej III

14 listopada odbył się trzeci turniej III edycji Grand Prix KBS Wejherowo. Piękną rzeźbioną tarczę, która nawiązywała do 100-lecia Odzyskania Niepodległości zdobyła Magda Augustis. Agnieszka Krasińska za najlepszy wynik spośród Pań otrzymała drewnianą sowę wykonaną przez Brata Andrzeja. Gratulujemy i zapraszamy w środę12 grudnia. Czwarte spotkanie organizuje Król A.D.2018 Grzegorz Pieper.

Tabela wyników w zakładce " Wyniki Grand Prix".

galeria zdjęć...

Obchody Dnia Niepodległości w Wejherowie

11 listopada w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez wejherowskie ulice przeszła biało-czerwona parada.Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie licznie wzięło udział w tym wydarzeniu. Po uroczystym przemarszu, w Parku Miejskim odbyło się wspólne świętowanie. Nie zabrakło też ciepłego posiłku oraz licznych atrakcji.

galeria zdjęć...

100 lecie Odzyskania Niepodległości - Gmina Wejherowo

11 listopada to dla wszystkich Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym roku w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w celebrację tego wydarzenia włączyły się wszystkie gminy i miasta w kraju. Swoją cegiełkę dołożyli także mieszkańcy gminy Wejherowo, którzy marszem uczcili niepodległość.W paradzie udział wzięli radni i sołtysi gminy Wejherowo, dyrektorzy szkół, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista, reprezentacje OSP, 81 Kaszubska Drużyna Harcerzy "Kaszeba", a także młodzież szkolna i mieszkańcy gminy. W marszu, który w tym roku odbył się w Bolszewie, nie zabrakło także wójta gminy Wejherowo.

galeria zdjęć...

Święto Niepodległości w wejherowskiej "piątce" 09.11.2018r.

Powiatowo-miejskie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zainaugurowała uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie pod batutą Tomasza Winczewskiego. Jak powiedział prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, jubileusz 100 – lecia odzyskania niepodległości pobudza nas do wdzięczności wszystkim pokoleniom Polaków, którzy nie tracili ducha w czasie zaborów i wywalczyli Polsce niepodległość, kierowani wielką miłością do Ojczyzny oraz przywiązania do tradycji narodowych i wiary katolickiej. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentowali Król A.D. 2018 Grzegorz Pieper oraz Halina i Andrzej Surowieccy.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej II

W środę 17 października o 18.oo. na strzelnicy pneumatycznej rozpoczął się II turniej III Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Zawody otworzył Prezes Kazimierz Gołąbek. Zwycięzcą turnieju został Brat Tomasz Klas, gratulujemy i dziękujemy za poczęstunek przygotowany przez Siostrę Ludmiłę i Strzelmistrzowi za sprawne przeprowadzenie zawodów. Zapraszamy 14 listopada na III turniej.

galeria zdjęć...

XX-lecie Powiatu Wejherowskiego

Dwudziestą rocznicę działalności Powiatu Wejherowskiego świętowano uroczyście 11 października br. w Filharmonii Kaszubskiej. Była to okazja do wspomnień i podziękowań. Z okazji 20-lecia Prezydent Miasta Wejherowa odznaczył Medalem Róży starostę wejherowskiego - Gabrielę Lisius. Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt Medal Róży został przyznany Pani Gabrieli Lisius w uznaniu zasług za wieloletnie zarządzanie Powiatem Wejherowskim i dynamiczny jego rozwój, a także za harmonijną i efektywną współpracę z władzami samorządowymi Miasta Wejherowa.

W trakcie uroczystości wręczono wiele wyróżnień. Pamiątkowe statuetki otrzymali radni powiatu pełniący w trakcie minionego 20-lecia funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu oraz radni, którzy pełnili te funkcje przez 5 kadencji. Kolejno na scenę zaproszeni byli również radni powiatu minionych kadencji. Wszyscy z rąk starosty Gabrieli Lisius otrzymali medale pamiątkowe oraz albumy "Powiat Wejherowski".

Starosta Gabriela Lisius podziękowała za współpracę z Powiatem parlamentarzystom i samorządowcom, zarówno tym ze szczebla wojewódzkiego, jak i gminnego. Wśród wyróżnionych Medalem Powiatu za współpracę był również Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz. Podziękowania otrzymali także przedstawiciele służb mundurowych oraz księża współpracujący ze Starostwem Powiatowym. Natomiast ks. prałat Tadeusz Reszka został odznaczony Złotym Medalem za dbałość o zabytki. Organizacje pozarządowe również otrzymały albumy z okazji Jubileuszu Dwudziestolecia. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Brat Tomasz Klas.

galeria zdjęć...

Uroczystości w Piaśnicy 07.10.2018

W pierwszą niedzielę października w Sanktuarium Piaśnickim odbyła się uroczystość patriotyczna ku czci tysiąca osób, na których wykonano pierwsze masowe egzekucje podczas II wojny światowej. Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, oratorium upamiętniające tragiczne wydarzenia w Lasach Piaśnicy oraz poświęcenie masowych grobów ofiar to główne punkty programu uroczystości, która trwała od godzin przedpołudniowych. W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Kcyni

2 października 2018 r. w mieście Kcynia odbyły się zawody strzeleckie dwóch Bractw: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kcyni oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Solcu Kujawskim. Po uroczystym otwarciu, odśpiewaniu Hymnu Brackiego nastąpiło otwarcie zawodów strzeleckich. Do Kcyni przyjechali również Bracia z Okręgu Pomorskiego z Wejherowa, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny i Tczewa. Wszystkie Bractwa z Okręgu Pomorskiego wyjechały z „Tarczą”. Wejherowskie Bractwo Kurkowe reprezentował Brat Zbigniew Lemiech, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Profesora Jana Czochralskiego i III miejsce w Tarczy Punktowej.

galeria zdjęć...

Ceremonia inauguracji reaktywacji Bractwa Kurkowego w Skarszewach

29 września 2018 r. w Skarszewach odbyła się inauguracja reaktywowanego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele pw. Św. Michała Archanioła, gdzie Proboszcz a jednocześnie Kapelan Skarszewskiego Bractwa poświęcił sztandar oraz błogosławił zebranym pocztom sztandarowym i Braciom Kurkowym. Następnie w towarzystwie orkiestry poczty sztandarowe i goście przeszli ulicami miasta do zamku gdzie odbyła się dalsza część inauguracji. Powitano zebranych Braci i gości. Delegacje samorządów i przedstawiciele Bractw złożyły życzenia Skarszewskiemu Bractwu a symbolicznego wbijania gwoździa w imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa dokonała Siostra Ludmiła Gołąbek wraz z Braćmi Tomaszem Klas i Zbigniewem Lemiech. Z zamku Bracia i zaproszeni goście przemaszerowali do ogrodu przy plebanii gdzie odbył się I Turniej strzelecki w którym uczestniczyło również KBS Wejherowo w składzie Brat Tomasz Klas - III miejsce w strzelaniu o Tarczę Burmistrza Skarszew, Brat Andrzej Surowiecki z żoną Siostrą Haliną oraz Siostra Ludmiła Gołąbek i Brat Zbigniew Lemiech - III miejsce w strzelaniu o Tarczę Sponsora i III miejsce w strzelaniu o Tarczę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

galeria zdjęć...

III Grand Prix KBS Wejherowo - turniej I

19 września na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie o godz. 18.oo. odbył się I turniej III Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Organizacją pysznego poczęstunku zajął się Strzelmistrz Dariusz Krasiński. Pięknie rzeźbioną tarczę wywalczył Mirosław Weisbrot po dogrywce z Romanem Grzywacz.

Zapraszamy 17 października na II turniej.

galeria zdjęć...

Dożynki Powiatowo Gminne

Tegoroczne dożynki powiatowo-gminne odbyły się 16 września w bolszewskim ArtParku. Jak zwykle nie zabrakło wielu atrakcji, w tym m.in. występów zespołów i orkiestr regionalnych, a także po raz pierwszy na Pomorzu - konkursu "Speed Carvingu", czyli szybkiego rzeźbienia w drewnie. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało turniej strzelecki z pieknymi nagrodami dla zwycięzców. Organizacją turnieju zajęła się bardzo silna 11-osobowa grupa w składzie: Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Ludmiłą, Król A.D. 2018. Grzegorz Pieper z małżonką Mariolą, Strzelmistrz Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką i córką Karoliną, Brat Andrzej Surowiecki z małżonką Haliną oraz Sekretarz Tomasz Klas i Brat Mirosław Weisbrot.

galeria zdjęć...

Sto Salw na Stulecie Odzyskania Niepodległości

W sobotę 15 września w Ostrowie Wielkopolskim na terenie ośrodka Piaski-Szczygliczka, odbyły się centralne obchody stulecia odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego pod nazwą "Sto Salw na Stulecie Odzyskania Niepodległości". Organizatorem tych uroczystości było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem prezesa Brata Piotra Sitarza, a patronat nad tym wydarzeniem obiął Prezydent RP Andrzej Duda. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową za Ojczyznę, którą odprawił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. Wziął w niej udział prezes Zjednoczenia KBS RP Brat Krzysztof Larski, poprzedni prezes Brat Adam Gołębowski, obecni i poprzedni członkowie Zarządu KBS RP, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta. Po nabożeństwie odbył się program artystyczny, składający się z odśpiewania pieśni patriotycznych przez chór "Lira", koncert Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej pod kierunkiem Mariana Sikorskiego, a także prezentacji grub rekonstrukcyjnych z okresu międzywojennego. W między czasie goście mogli skorzystać z bufetu, aby się posilić.
Następnie odbyła się uroczysta intronizacja Króla Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Brat Piotr Sitarz z Ostrowa Wielkopolskiego, po trzyletniej kadencji przekazał łańcuch królewski i miecz swojemu następcy Bratu Zbigniewowi Madejowi z Sępólna Krajeńskiego. Zgodnie z ceremoniałem, nowy król przyjął insygnia królewskie (łańcuch i miecz), złożył przyrzeczenie na sztandar i wzniósł toast. Wraz z Królem Zjednoczenia KBS RP, insygnia na trzyletni okres w postaci łańcucha Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP otrzymał Brat Zbigniew Lemiech z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.
Na obchody do Ostrowa Wielkopolskiego wraz z wszelkiego rodzaju artylerią czarnoprochową zjechały delegacje bractw kurkowych z całej Polski. Reprezentantem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie był Brat Zbigniew Lemiech. 
Bractwa kurkowe od 850 lat są stowarzyszeniem obronnym. Ze względu na różnice wiekowe i koloryt tych organizacji, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego jak i zaproszeni goście mogli podziwiać cały wachlarz kobiecych strojów z różnych epok, piękne szlacheckie kontusze, pasy, kołpaki i broń białą, jak i najróżniejsze formy mundurów brackich.
Najliczniej reprezentowane bractwa jak przykładowo z Krakowa, Tarnowa Podgórnego, Nysy, Raciborza czy będące gospodarzem Ostrowskie, zaprezentowały nawet po kilka różnych jednostek ogniowych. Na plaży ustawiono prawie setkę wszelkiego rodzaju armat, kolubryn, wężownic, rusznic, hakownic, wielolufowych organek, folgerzy, falkonetów, hufnic, bombard, wiwatówek i moździerzy. W punkcie kulminacyjnym obchodów, odbyła się wielka kanonada z całej tej dowiezionej i ustawionej na plaży przy ośrodku artylerii czarnoprochowej. Odgłosy i efekty wystrzałów, na żywo, robiły olbrzymie wrażenie na całej zgromadzonej przed plażą publiczności, a kanonada słyszalna była aż po drugiej strony miasta. Tego typu pokaz artylerii brackiej odbył się po raz pierwszy w Wielkopolsce, a w sumie był to 9 tak wielki pokaz w Polsce. Pierwszy odbył się w Częstochowie z okazji 350-lecia Obrony Jasnej Góry. 
Część z zaproszonych gości otrzymała pamiątkowe, biało-czerwone flagi z dedykacją od Prezydenta RP.
Obchody zakończyły się ogólnodostępnym biesiadowaniem i tańcami przy muzyce granej na żywo przez miejscowego muzykanta.

 

galeria zdjęć...

V Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski

9 września 2018 r. ruszył V Międzynarodowy plener malarsko-rzeżbiarski w Dworku Rajska Góra w Górze. Kurkowe Bractwo Strzeleckie było jednym ze sponsorów. Wiedząc o tym, że artysta rzeźbiarz nigdy nie widział Brata Andrzeja to podobieństwo jest bardzo duże. Czyż nie?

galeria zdjęć...

Uroczystości w Białej 7 wrzesień 2018 r.

Jak co roku, upamiętniono miejsce walki i spoczynku żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców w Białej. Apelem pamięci i salwą honorową oddano hołd poległym za Ojczyznę w pierwszych dniach II wojny światowej. W hołdzie poległym delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowała Siostra Halina Surowiecka oraz Bracia Kazimierz Gołąbek, Tomasz Klas, Grzegorz Pieper i Andrzej Surowiecki. Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie i akompaniament Gminnej Orkiestry Dętej. Na zakończenie wszystkich zebranych zaproszono na żołnierską grochówkę.

galeria zdjęć...

Dożynki Gminy Luzino

26 sierpnia 2018 r. odbyły się Dożynki Gminy Luzino, które rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w podziękowaniu za zebrane plony. Zgodnie z wieloletnią tradycją, barwny korowód dożynkowy przejechał ulicami Luzina. Podczas Dożynek na placu przy ul. Olimpijskiej zostały wręczone dyplomy i nagrody trzem najlepszym uczestnikom, którzy wzięli udział w turnieju strzeleckim zorganizowanym przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa w składzie - Król A.D.2018 Grzegorz Pieper, Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą, Strzelmistrz Dariusz Krasiński z małżonką oraz Bracia Tomasz Klas i Mirosław Weisbrot.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tczewie 25 sierpień 2018 r.

25 sierpnia 2018 odbył się turniej strzelecki z okazji XXII-lecia reaktywacji Bractwa Kurkowego w Tczewie. Po uroczystym otwarciu  i przywitaniu wszystkich gości oraz Bractw ze Starogardu Gdańskiego, Torunia, Lidzbarka, Gdyni, Szczecinka, Żnina, Kościerzyny, Wrześni, Piechcina, Mosiny, Tarnowa Podgórnego oraz Mieściska. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa reprezentowali Bracia Piotr Karbowski, Tomasz Klas z małżonką, Dariusz Krasiński z małżonką, Mirosław Weisbrot oraz Siostra Ludmiła Gołąbek.

galeria zdjęć...

Leudal - XIX Europejski Zjazd Strzelców Historycznych 2018

17-19 sierpień 2018 r. W tych dniach Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa godnie reprezentowało swój region na XIX Europejskim Spotkaniu Historycznych Strzelców  w Holandii a dokładnie we wsi Neer w gminie Leudal. Z Wejherowa pojechała grupa 18 osób. Europejskie Spotkania Historycznych Strzelców to coś więcej niż wspaniały turniej strzelecki. Co trzy lata odbywa się  wielkie spotkanie braci strzeleckiej z różnych europejskich krajów, których łączy wspólna idea i tradycja. Towarzyszą temu parady i przeglądy doboszy, orkiestr, chorągwiarzy a także tradycyjne strzelania. To wszystko odbywa się w szczególnej atmosferze wzajemnej przyjaźni i braterstwa. Z Polski wyjechało łącznie około 700 braci oczywiście w towarzystwie swych Pań. Wszyscy królowie z poszczególnych bractw brali udział w strzelaniu o tytuł Europejskiego Króla Strzelców. Wejherowskie Bractwo Kurkowe reprezentował tegoroczny Król Grzegorz Pieper. W niedzielę w katedrze znajdującej się w Horn odbyła się uroczysta Msza św. skierowana do Polonii, którą w asyście odprawił Ojciec Gwardian Brat Daniel Szustak. Na zakończenie Zjazdu po uliczkach Neer przeszła barwna parada. Organizatorem XX Europejskiego Spotkania Historycznych Strzelców w dniach 20-22 sierpnia 2021 r. jest miasto Deinze w Belgi

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Sępólnie Krajeńskim.

12 sierpnia 2018 roku z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego odbyły się zawody strzeleckie Bractw Kurkowych. Wejherowskie Bractwo Kurkowe reprezentował Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Brusach 11 sierpień 2018r.

Po dwóch latach spotkaliśmy się na turnieju w Brusach. Na Strzelnicę Bracką przybyły Bractwa z Okręgu Pomorskiego oraz z Bydgoskiego wraz z obecnie panującym Królem ZKBS RP Zbigniewem Madejem. Poziom turnieju był bardzo wysoki. Nasze Bractwo reprezentował Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą, która zajęła drugie miejsce w strzelaniu do Tarczy Dwudziestolecia KBS Brusy.

galeria zdjęć...

Raut Królewski w Warszkowie 21 lipiec 2018 r.

Król A.D. 2018 Grzegorz Pieper oraz I Rycerz Mirosław Weisbrot i II Rycerz Ludmiła Gołąbek zorganizowali w Warszkowie przy ul. Piaśnickiej 18c Raut Królewski.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Kościerzynie 08 lipiec 2018 r.

W niedzielę 8.lipca 2018 r. w Kościerzynie odbyło się strzelanie o Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna. Na przepięknie położonej wśród lasów strzelnicy, nieopodal Centrum Kultury Kaszubskiej "Strzelnica" i restauracji "Pod Kurem", siostry i bracia z Kościerzyny przeprowadzili zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali: Brat Tomasz Klas, któy zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty Kościerskiego, małżonka Maria - I miejsce w strzelaniu dla Pań. Brat Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką - II miejsce w strzelaniu dla Pań. Mirosław Weisbrot - II miejsce w strzelaniu do Tarczy Kapelana Bractwa oraz Brat Zbigniew Lemiech i kandydat na Brata Paweł Hinc. Główną nagrodę, Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna, po zestrzeleniu kura, zdobyła siostra Renata Czapiewska z KBS Tczew. Wszyscy strzelcy, którzy zajęli miejsca od 1 do 4, otrzymali wspaniałe, pamiątkowe dyplomy. Gratulacje dla zwycięzców i organizatorów tak wspaniałej imprezy. Nie były to jednak wszystkie atrakcje, jakie zgotowali organizatorzy. Gratisowy stół biesiadny, suto zaopatrzony w różnorodne przysmaki na ciepło i na zimno, na słodko i na ostro z kuchni kaszubskiej i nie tylko.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Lidzbarku 30 czerwiec 2018 r.

W Lidzbarku 30 czerwca 2018 roku odbyły się strzelania o Złoty Róg Jednorożca. KBS w Wejherowie reprezentował Brat Zbigniew Lemiech, który wywalczył pierwsze miejsce z pistoletu szybkiego, trzecie miejsce w Tarczy Brackiej i trzecie miejsce w Tarczy Okręgu Pomorskiego. Kura z żerdzi strącił Brat Zbigniew Lemiech I Rycerzem została Siostra Aldona Sambor Sochaczewska KBS Kościerzyna II Rycerzem został Kazimierz Laskowski KBS Starogard Gdański.

galeria zdjęć...

Obchody XXV-lecia reaktywacji, bal i turniej strzelecki w Starogardzie Gdańskim

W dniach od 15 do 17 czerwca 2018 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim obchodziło srebrny jubileusz reaktywacji. Po uroczystej mszy św. która odbyła się w Kościele Farnym Św. Mateusza pod przewodnictwem Księdza Dziekana Józefa Picka, nastąpił przemarsz paradny do Starogardzkiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się akademia z okazji 25-lecia reaktywowania Bractwa. Bardzo barwnie historię Bractwa przedstawił Prezes KBS w Starogardzie Lech Magnuszewski. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło wręczenie odznaczeń i pamiątek, oraz część artystyczna. Piątkowy wieczór zakończył się wytwornym balem w którym wejherowskie Bractwo bardzo licznie uczestniczyło. W sobotę odbyły się strzelania na Strzelnicy KBS w Starogardzie gdzie Siostra Ludmiła Gołąbek wystrzelała drugie miejsce w Tarczy Prezydenta Miasta Starogard.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej towarzyski

13 czerwca 2018 r. odbył się turniej towarzyski kończący II Grand Prix KBS Wejherowo 2017/18.Wszyscy uczestnicy rywalizacji strzeleckiej otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe kubki. Najlepsi spośród członków Bractwa otrzymali okolicznościowe medale. Wręczono również nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii Pań i Panów. Najlepszy złoty strzał oddał Brat Tomasz Klas. Paweł Hinz otrzymał drewnianą sowę wykonaną przez Brata Andrzeja za najlepszy wynik w tym dniu.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Gdyni 9 czerwiec 2018 r.

Tradycyjnie w dniu 09-06-2018 roku w Hucie Górnej odbył się Turniej Strzelecki o Bursztyn Bałtyku zorganizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni. Brat Zbigniew Lemiech zdobył II miejsce w Tarczy Gdyni i II miejsce w Tarczy Charytatywnej Wójta Gminy Przywidz.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Będominie

W dniu 02 czerwca 2018 roku w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, odbyły się trzecie strzelania zorganizowane przez KBS w Kościerzynie o Szablę Gen. Józefa Wybickiego. Turniej został objęty HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI Andrzeja Dudy. Po otwarciu, uroczystym odśpiewaniu wszystkich zwrotek Hymnu oraz hymnu Brackiego przystąpiono do strzelań. Nasze Bractwo bardzo licznie uczestniczyło w tym wydarzeniu. Brat Mirosław Weisbrot zestrzelił Kura, rycerzami zostali Bracia Piotr Karbowski i Dariusz Krasiński, który zdobył również II miejsce w Tarczy 100-lecia odzyskania niepodległości. Brat Zbigniew Lemiech zajął I miejsce w Tarczy Sponsora, II miejsce w Tarczy Fundacyjnej i II miejsce w Tarczy Burmistrza Miasta Kościerzyna. Maria Klas - I miejsce i Siostra Ludmiła Gołąbek - II miejsce w Tarczy Pań oraz Agnieszka Krasińska i Bracia Tomasz Klas i Kazimierz Gołąbek. 

galeria zdjęć...

XXV rocznica reaktywacji oraz XXIII turniej strzelecki o "Miecz Jakuba Wejhera"

26 maja 2018 r. wejherowscy Bracia Kurkowi obchodzili uroczyście 25. lecie reaktywowania działalności swojej organizacji, której początki sięgają 1836 roku. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, to znani przedsiębiorcy, rzemieślnicy, handlowcy i samorządowcy, których jednoczy patriotyzm oraz szacunek do tradycji i obronności kraju. Delegacje kilkunastu Bractw Kurkowych z całego Pomorza spotkały się na placu Jakuba Wejhera przed ratuszem, aby oddać hołd założycielowi miasta złożeniem kwiatów u stóp jego pomnika. Ulicami miasta przeszli do kościoła pw. Św. Leona, a po mszy św. do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gdzie odbywał się Turniej Strzelecki „O Miecz Jakuba Wejhera”. W imieniu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta gratulacje i życzenia z okazji 25-lecia reaktywacji działalności Kurkowego Bractwa przekazał Michał Jeliński, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Toruniu

20 maja 2018 r. w strzelaniu o Buławę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu udział wzięli Prezes Brat Kazimierz Gołąbek z małżonką Siostrą Ludmiłą.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IX - finał

16.05.2018 r. odbył się IX turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Zwycięzcą tarczy został Brat Mirosław Weisbrot. Tym samym zakończyliśmy spotkania, które były punktowane. Następne spotkanie - turniej towarzyski - w środę 13 czerwca 2018 r.

galeria zdjęć...

XV Kongres Zjednoczenia KBS RP w Jarocinie

W dniach 21 i 22 kwietnia bieżącego roku w Jarocinie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem było dokonanie oceny dotychczasowej działalności Zjednoczenia, wyboru Zarządu i organów władz Zjednoczenia na najbliższą trzyletnią kadencję oraz ustalenia strategii działania w tym czasie.

     Gospodarzem kongresu było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, które obchodzi jubileusz 270-lecia powstania i 20-lecia reaktywacji działalności. Kongres rozpoczął się uroczystą mszą świętą. Po mszy wszyscy uczestnicy kongresu, bez mała pół tysiąca braci i sióstr oraz osób im towarzyszących, udało się w paradnym szyku na przemarsz ulicami miasta. Rytm marszowy "pod nogę" wygrywała towarzysząca defiladzie młodzieżowa orkiestra dęta. Ogromne wrażenie na mieszkańcach Jarocina zrobiła cała plejada umundurowań brackich i kontuszy oraz niezliczona ilość pocztów sztandarowych, nie tylko bractw strzeleckich, ale i organizacji będących ich sympatykami np. lokalnej drużyny harcerstwa RP czy pododdziałów Wojska Polskiego i Policji. Następnie delegaci udali się do pałacu w Słupi, gdzie w pięknych wnętrzach pałacowych odbyła się kongresowa część merytoryczna. Nadmienić trzeba iż właścicielem pałacu w Słupi jest brat Jan Klauza. Aktualnie do Zjednoczenia KBS RP należą 124 bractwa, skupiające 3156 członków. Reprezentowało ich 208 delegatów. Delegatem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wybrany został brat Zbigniew Lemiech. Spotkanie rozpoczęło się Hymnem Bractw Kurkowych z udziałem jednego z polskich tenorów i orkiestry "Capela Zamku Rydzyńskiego", która wystąpiła także później, dając kameralny koncert m. in. na historycznych instrumentach.

     Kongres rozpoczął się przemową i powitaniem Delegatów przez Prezesa KBS Jarocin brata Piotra Matuszaka, a następnie przez brata Adama Gołembowskiego - Prezesa Zarządu Zjednoczenia KBS RP. Przemawiali także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i przedstawiciele organizacji współpracujących z bractwami kurkowymi. Ze szczególnym zainteresowaniem Delegatów i uczestników, spotkał się list księcia Luisa Charlesa de Merde - Prezesa EGS-u (z niem. Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen - Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców), który odczytał wszystkim Delegatom brat Andrzej Wegner z KBS Tuchola - Wiceprezes EGS-u. Przed statutowym rozpoczęciem debat wręczone zostały odznaczenia dla wybitnych działaczy ruchu brackiego w kraju. Następnie wykonano wszystkim delegatom i gościom pamiątkowe zdjęcie. Będące gospodarzem bractwo jarocińskie zadbało o udział patronackich stoisk i prezentację przez nie swoich wyrobów, w tym pięknych pasów kontuszowych i niezbędników brackich. Była też możliwość zwiedzenia jedynego w kraju Muzeum Brackiego, którego właścicielem i kustoszem jest brat Jan Klauza. Następnie delegaci rozpoczęli część merytoryczną Zjazdu. Powołano przewodniczącego zebrania, stosowne komisje oraz zespoły problemowe. Przedstawiono sprawozdania ustępującego Zarządu Zjednoczenia KBS RP: Prezesa Zjednoczenia brata Adama Gołembowskiego, Skarbnika Zjednoczenia brata Tadeusza Żychlewicza oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. W kolejnej części kongresu wybrano na nowego Prezesa Zarządu Zjednoczenia brata Krzysztofa Larskiego z KBS Kcynia, będącego także prezesem Okręgu Bydgoskiego KBS RP. Poprzedni prezes brat Adam Gołębowski pogratulował zwycięstwa nowemu prezesowi, a Delegaci podziękowali ustępującym braciom funkcyjnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Delegaci następnie wybrali nowy Zarząd Zjednoczenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy. Miejscami burzliwe i emocjonujące obrady zakończyły się po godzinie 1.00 w nocy w niedzielę. Dla ochłodzenia emocji i możliwości spotkań towarzyskich część delegatów udała się na kongresowy raut bracki w pałacu w Witaszycach należącego do brata Tomasza Klauzy. 

     W drugim dniu odbyły się kongresowy turniej strzelecki m.in. o Tytuł Króla Zjednoczenia i Mistrza Zjednoczenia oraz o wiele tarcz okolicznościowych. I tutaj ogromny sukces osiągnął reprezentant KBS Wejherowo brat Zbigniew Lemiech. Zmagając się z ponad setką elitarnych strzelców z całej Polski, żarem lejącym się w tym dniu z nieba oraz pełnym słońcem, które przekłamywało widzenie tarcz, wystrzelał tytuł Pierwszego Wicemistrza Zjednoczenia KBS RP na rok 2018 oraz Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP na lata 2018-2021. Niewiarygodny niefart oraz w sumie 4 milimetry sprawiły, że nie został i Mistrzem i Królem Zjednoczenia KBS RP jednocześnie, co prawdopodobnie nie miało nigdy wcześniej miejsca. Mimo to zdobywając jednocześnie tytuły Pierwszego Wicemistrza Zjednoczenia i Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia osiągnął niebywały i bezprecedensowy w historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie sukces. I aby wszem i wobec wiadomym było kto tytuł Pierwszego Rycerza Króla dzierży, będzie miał honor przez trzy kolejne lata nosić wspaniały srebrny łańcuch, który godność tego tytułu oznacza. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VIII

18 kwiecień 2018 r. Podczas VIII turnieju II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie najlepszy złoty strzał oddał Brat Tomasz Klas.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Czarnem 14 kwiecień 2018 r.

14 kwietnia 2018 r. Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem zorganizowało XIII-ty Turniej Strzelecki o Buławę Hetmana Koniecpolskiego. Zawody odbywały się na strzelnicy brackiej. W turnieju między innymi udział wzięło Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa w składzie: Prezes Kazimierz Gołąbek z małżonką Królem Siostrą Ludmiłą, , Brat Tomasz Klas z małżonką, Brat Dariusz Krasiński z małżonką, Brat Zbigniew Lemiech i Brat Mirosław Weisbrot.  W strzelaniu o Buławę Hetmana Kura zestrzeliła Joanna Wiese z KBS Wolin, pierwszym rycerzem został Lech Trzciński  z KBS Tczew a drugim rycerzem nasz Król Siostra Ludmiła Gołąbek. Drugie miejsce w strzelaniu o Tarczę Sponsora zajął Brat Zbigniew Lemiech. Panie uraczyły wszystkich gości suto zastawionymi stołami i pysznymi wypiekami własnej roboty. 

galeria zdjęć...

Strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D. 2018

W drugim strzelaniu o Tytuł Króla KBS Wejherowo zestrzelenia Kura dostąpił również Brat Grzegorz Pieper, pierwszym Rycerzem został Brat Mirosław Weisbrot, drugim Rycerzem został ustępujący Król Siostra Ludmiła Gołąbek. Wiwat Król !!! Wiwat, Wiwat, Wiwat.

galeria zdjęć...

Strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego XXV-lecia reaktywacji KBS Wejherowo - 7 kwiecień 2018 r.

Po uroczystościach w Piaśnicy Siostry i Bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie spotkali się na strzelnicy pneumatycznej na Królewskich Zawodach Strzeleckich. Odbyły się dwie konkurencję.W pierwszym strzelaniu o Tytuł Króla Jubileuszowego XXV-lecia reaktywacji KBS Wejherowo Kura zestrzelił Brat Grzegorz Pieper. 

galeria zdjęć...

Miesiąc Pamięci Narodowej w Piaśnicy

W sobotę 7 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 rozpoczęła się przy Pomniku Piaśnickim uroczystość z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej upamiętniająca ofiary zbrodni hitlerowskiej popełnionej w czasie II wojny światowej na przełomie lat 1939/1940.

galeria zdjęć...

Życzenia Wielkanocne

Zarząd Okręgu Pomorskiego ZKBS RP w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi składa wszystkim Braciom i Bractwom wszystkiego co najlepsze oraz radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącego się życia.

 

Niech czas Wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i niech wszystkie życzenia okażą się do spełnienia. Aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości i abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności. Niech symbol Boskiego Odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Życzenia Wielkanocne wszystkim odwiedzającym naszą stronę składa Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Wesołych Świąt !

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki o Strzałę Św. Sebastiana

Po śniadaniu Bractwo  Kurkowe i zaproszeni Goście przenieśli się na strzelnicę, gdzie odbył się turniej strzelecki o Strzałę Św. Sebastiana. W szóstej kolejce - tak samo jak rok temu - Brat Darek Krasiński strącił kura i tym samym drugi raz z rzędu został zdobywcą złotej strzały, Srebrną strzałę zdobył Brat Henryk Kaźmierski a brązową Brat Witek Bojek.

galeria zdjęć...

Uroczyste śniadanie na otwarcie sezonu 2018

24.03.2018 roku rozpoczęliśmy sezon strzelecki 2018. Uroczyste śniadanie odbyło się tradycyjnie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Udział wzięli sympatycy Bractwa – Państwo Halina i Czesław Kordel oraz członkowie Bractwa z osobami towarzyszącymi.

galeria zdjęć...

Dotacje z Urzędu Miasta

22 marca 2018 r. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas spotkania w ratuszu podpisał i przekazał umowę na dotacje dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

galeria zdjęć...

Obchody święta Św. Józefa - 19 marzec 2018 r.

Po zbiórce przed Domem Rzemiosła uformował się pochód złożony z gości, pocztów sztandarowych, władz samorządowych, przedstawicieli lokalnych i okolicznych firm rzemieślniczych, usługowych i kupieckich oraz nauczycieli i młodzieży Niepublicznej Szkoły Rzemiosł.  Pochód przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerował na Skwer im. Jana Pawła II, gdzie delegacje organizacji rzemieślniczych i kupieckich, z Wejherowa i okolicznych miast, złożyły kwiaty pod obeliskiem poświęconym pamięci Papieża Polaka. Wśród uczestników obecne było m.in. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa. Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy św. odprawionej w intencji środowiska rzemieślniczego a następnie w spotkaniu braci rzemieślniczej, które odbyło się w sali „Atlantic”.

galeria zdjęć...

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Pomorskiego ZKBS RP

17 marca 2018 roku w Starogardzie Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Przedmiotem obrad były miedzy innymi wybory nowych władz Okręgu Pomorskiego. Delegaci z KBS Tuchola zgłosili kandydaturę Brata Lecha Magnuszewskiego na stanowisko Prezesa Okręgu Pomorskiego. Głosami delegatów na tej kandydaturze listę kandydatów zamknięto. W wyniku tajnego głosowania na 23 delegatów uprawnionych do głosowania, za kandydaturą głosowało 23 delegatów. Walne zebranie wybrało nowe władze Okręgu Pomorskiego: Lech Magnuszewski - Prezes Zarządu, Stefan Skwierawski - Wiceprezes, Józef Jarosz – Wiceprezes, Aldona Sambor – Sochaczewska – Skarbnik, Ireneusz Czerniawski – Strzelmistrz,  Piotr Czapiewski – Sekretarz,  Ireneusz Szafrański – Marszałek.                                                                             

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VII

 14.03.2018 r. odbył się VII turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Zwycięzcą został Brat Mirosław Weisbrot. Nastepne spotkanie 18 kwietnia. Zapraszamy.

galeria zdjęć...

Obchody 361 rocznicy śmierci Jakuba Wejhera

W niedzielę 25 lutego 2018 r. o godz. 12:00 odbyła się msza święta w kościele św. Anny za zmarłego Jakuba Wejhera i jego rodzinę z udziałem władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli ZKP i pocztów sztandarowych. Po przejściu pocztów i delegacji na rynek, nastąpiło przywitanie gości przez prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przemówienie prezydenta Wejherowa i wystrzał z armaty przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa.  Uroczystości zakończono składaniem kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejhera.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VI - śledzik

13.02.2018 r. na strzelnicy pneumatycznej przy okazji VI turnieju II Grand Prix KBS Wejherowo zakończyliśmy czas karnawału przy muzyce i zastawionym stole. Nie zabrakło też śledzi przygotowanych przez Brata Mirka, organizatora poczęstunku. Złoty strzał w dziesiątkę oddał nasz wieloletni sympatyk Piotr Krot.

galeria zdjęć...

Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku

10.02.2018 r. świętowano 98 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Podczas uroczystości w porcie rybackim nie zabrakło odwołań do historii i wycieczek w przyszłość. W obchodach tej rocznicy udział wzięło Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa.

galeria zdjęć...

XXIV Bal Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - dzień drugi

W niedzielę po śniadaniu odbył się turniej strzelecki o tarcze balowe w kategorii Goście Panie, Goście Panowie, tarcza Bracka i tarcza Bractwa Rycerskiego Św. Jerzego.

galeria zdjęć...

XXIV Bal Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Po raz XXIV, 20 stycznia 2018 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa zorganizowało bal dla swoich braci oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Łącznie podczas balu spotkało się około 300 osób, a do tańca przygrywał im m.in. zespół Boney M. Bal przygotowywany przez wejherowskie bractwo należy do najbardziej prestiżowych zabaw w naszym okręgu. Nie zabrakło Bractwa Rycerzy Św. Jerzego i przedstawicieli Kurkowych Bractw Strzeleckich z Gdyni, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Torunia, Brus i Kościerzyny. Drugiego dnia odbyło się strzelanie do tarcz balowych.

galeria zdjęć...

Dzień patronalny Św. Sebastiana w Tczewie

20.01.2018 r. w dniu świętego Sebastiana w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie odbyły się uroczystości związane z patronatem Bractw św. Sebastiana oraz intronizacja Króla Okręgu Pomorskiego Jarosława Czyżewskiego z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. Wejherowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie reprezentowali V-ce Prezes Brat  Piotr Karbowski, Sekretarz Brat Tomasz Klas i Brat Zbigniew Lemiech.

                                             

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej V

17 stycznia 2018 r. na strzelnicy odbył się V turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Pięknie rzeźbioną tarczę wystrzelił Brat Honorowy Roman Grzywacz.

galeria zdjęć...

Spotkanie Noworoczne

Stało się to już tradycją, że na początku stycznia Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji - Kazimierz Plocke - organizuje dla swoich przyjaciół noworoczne spotkanie. 3 stycznia 2018 r do Zamku w Krokowej przybyli najbliżsi, którzy pracują z ministrem, rodzina oraz włodarze gmin i miast powiatu. W spotkaniu udział wzięli Król KBS Wejherowo Siostra Ludmiła Gołąbek i Prezes Brat Kazimierz Gołąbek.

galeria zdjęć...

Jasełka w OSW nr 2 w Wejherowie

Wieloletnią tradycją naszego Ośrodka jest wspólne świętowanie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na te niezwykłe chwile wspólnej Wigilii, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń czekaliśmy i w tym roku. 20 grudnia 2017 r. w  magiczny klimat wprowadzili nas młodzi aktorzy odgrywając piękną pastorałkę „Kolęda jednej nocy”. Przeżyliśmy na nowo, opowiedzianą językiem gestów, biblijną historię przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. W czasie przedstawienia nie zabrakło też kolęd w wykonaniu dzieci. Zaangażowanie artystów, ich pasja i piękna gra sprawiły, że „Kolęda...” pozostanie w naszych sercach nie tylko przez jedną noc...

galeria zdjęć...

Spotkanie wigilijne 16.12.2017 r.

Wigilia i Boże Narodzenie to jedne z ważniejszych dni w roku. To czas, w którym spotykamy się z rodziną, przyjaciółmi, dzielimy się opłatkiem i życzymy sobie wszystkiego, co najlepsze. Jak co roku, w tym właśnie okresie odbywa się także spotkanie opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa w Hotelu Czardasz w Luzinie.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IV - mikołajki

W środę 13 grudnia 2017 r. w Wejherowie na naszej strzelnicy odbył się IV turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Złoty strzał oddał sympatyk Bractwa Kamil Pieper. Mikołajkową pięknie rzeźbioną tarczę wręczył Prezes Brat Kazimierz Gołąbek. Podczas spotkania nie zabrakło również śpiewania kolęd.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Toruniu

19.11.2017 r. w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Toruniu odbył się turniej strzelecki  „Strzelanie Niepodległościowe”. Zawody zorganizowano na strzelnicy brackiej w Forcie VI im. Jaremy Wiśniowieckiego. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu uczestników, głównie z Torunia oraz siostry i bracia z Kościerzyny, Tczewa, Solca Kujawskiego i Wejherowa. Wejherowskie Bractwo reprezentował Brat Zbigniew Lemiech. Reprezentant Wejherowa zakwalifikował się do wszystkich finałów, by ostatecznie zająć pierwsze miejsce w strzelaniu z pistoletu sportowego 5,6 mm na dystansie 25 metrów z wynikiem 47/50 punktów.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Chojnicach

Dnia 18.11.2017 odbył się Turniej strzelecki z okazji Święta Niepodległości o szablę Dowódcy 18 Pułku Ułanów Pomorskich płk dypl. Kazimierza  Mastalerza. Szablę zdobył Brat Bernard Słony z  KBS Chojnice. W trakcie turnieju odbyło się spotkanie w Zarządzie Okręgu Pomorskiego, którego tematem było domknięcie planu imprez na 2018 rok.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej III

W środę 15 listopada 2017 r. w Wejherowie na naszej strzelnicy odbył się III turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Złoty strzał oddał Piotr Czapiewski z zaprzyjaźnionego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

11 listopada - Święto Niepodległości w Gminie Wejherowo

Na mieszkańców czeka między innymi: debata młodzieżowa, wspólny przemarsz, msza święta, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz wojskowa grochówka.

Czytaj więcej na: http://www.nadmorski24.pl/kalendarium/opis/15350-gminne-obchody-swieta-niepodleglosci-gmina-wejherowo.html
Na mieszkańców czeka między innymi: debata młodzieżowa, wspólny przemarsz, msza święta, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz wojskowa grochówka.

Czytaj więcej na: http://www.nadmorski24.pl/kalendarium/opis/15350-gminne-obchody-swieta-niepodleglosci-gmina-wejherowo.html
Obchody Święta Niepodległości w gminie Wejherowo – na mieszkańców czekały między innymi: debata młodzieżowa, wspólny przemarsz, śpiewanie pieśni patriotycznych, msza święta oraz wojskowa grochówka. Galerię zdjęć można zobaczyć

Czytaj więcej na: http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/33844-tak-obchodzono-swieto-niepodleglosci-w-regionie.html nnnmb

Wspólny przemarsz z Bolszewa do Orla, śpiewanie pieśni patriotycznych, msza św. w kościele parafialnym w Orlu oraz wojskowa grochówka, to wszystko dla uczestników obchodów Święta Niepodległości. Kurkowe Bractwo Strzeleckie licznie uczestniczyło w tym wydarzeniu. Po wystrzale z armaty świętowanie Odzyskania Niepodległości Bracia Kurkowi przenieśli do domu jednego z nich.

galeria zdjęć...

11 listopada - Święto Niepodległości w Wejherowie

Celebrowanie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzono w Wejherowie nie tylko uroczyście, ale także radośnie. Była biało-czerwona parada, pamiątkowe zdjęcie na wejherowskim rynku, wspólne świętowanie w Parku Miejskim oraz Maraton Pieśni Patriotycznej w wejherowskim muzeum. Organizatorami wydarzenia byli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej II

W środę 18 października 2017 r. w Wejherowie na naszej strzelnicy odbył się II turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Złoty strzał oddał nasz skarbnik Brat Grzegorz Pieper . Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Raut Królewski w Restauracji Relax

15 października 2017 r. w restauracji Relax odbył się Raut Królewski sponsorowany przez Króla KBS Wejherowo Ludmiłę Gołąbek, I Rycerza Halinę Surowiecką i  II Rycerza Tomasza Klas. Krótkiego przywitania z życzeniami dokonał Prezes KBS Wejherowo Kazimierz Gołąbek. Uroczysty obiad odbył się w miłej i brackiej atmosferze.

galeria zdjęć...

76 rocznica pamięci pomordowanych w Lesie Piaśnickim

1 października odbyła się uroczysta 76 rocznica pamięci pomordowanych w lesie Piasnickim. Liczny udział władz samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i kampanii wojskowej z licznym udziałem społeczności lokalnej jak i gości.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Kcyni

30 września 2017 w sobotę w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Kcyni, odbył się turniej strzelecki "Strzelanie Jesienne". KBS Wejherowo reprezentował Brat Zbigniew Lemiech choć KBS Kcynia nie leży w Pomorskim lecz Bydgoskim Okręgu Zrzeszenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Do Kcyni zjechali strzelcy z bractw w Książu Wielkopolskim, Nakle, Tczewie, Kościerzynie, Piechcinie, Solcu Kujawskim, Jutrosinie, Sępólnie Krajeńskim, Łobżenicy, Więcborku, Muszynie-Puszczykowie, Żninie, Wejherowie i Kcyni. Strzelania eliminacyjne odbywały sie do zapadek, a finały do tarcz.

galeria zdjęć...

Otwarcie hali sportowej w OSW nr 2 w Wejherowie - 29 wrzesień

Po 96 latach doczekali się nowej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Zajęcia sportowe dla uczniów OSW nr 2 w Wejherowie w końcu prowadzone będą w odpowiednich warunkach. Uroczystego otwarcia dokonali uczniowie szkoły a Kurkowe Bractwo Strzeleckie uświetniło to wystrzałem z armaty. Kwiaty dla Pani dyrektor wręczył Król A.D.2017. Siostra Ludmiła Gołąbek oraz Bracia Jacek Gołąbek, Piotr Karbowski, Tomasz Klas i Grzegorz Pieper 

 

 

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Chełmnie

23 września 2017 r. odbył się Turniej z okazji obchodów 590-lecia powstania Bractwa Kurkowego w Chełmnie. Wejherowskie Bractwo Kurkowe godnie reprezentował Brat Zbigniew Lemiech.

galeria zdjęć...

II Grand Prix KBS Wejherowo - turniej I

W środę 13 września 2017 r. w Wejherowie na naszej strzelnicy odbył się I turniej II Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Złoty strzał oddał nasz strzelmistrz Brat Dariusz Krasiński. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Kwiaty pod pomnikiem poległych

8 września jak co roku Gmina Wejherowo ściąga lokalnych działaczy, wojsko, przedstawicieli różnych środowisk i rodziny weteranów do Białej. Uroczystości upamiętniają walki 1-go Morskiego Pułku Strzelców podczas Kampanii Wrześniowej w 1939 roku. Kwiaty pod pomnikami poległych złożyły delegacje, między innymi Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa, które reprezentowała Siostra Halina Surowiecka z mężem Bratem Andrzejem i Bratem Tomaszem Klas.

 

galeria zdjęć...

Dożynki Gminne w Kąpinie

27 sierpnia 2017 r. odbyły się dożynki gminy Wejherowo tym razem w Kąpinie. Rozpoczęły się mszą świętą na placu, a potem była część artystyczna. Niestety, pogody starczyło tylko na część religijną - po zakończeniu mszy rozpętała się burza. Dożynki kontynuowano, ale frekwencja była mniejsza.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Tczewie

26 sierpnia odbył się turniej strzelecki z okazji XXI-lecia reaktywacji Bractwa Kurkowego. Po uroczystym otwarciu przywitaniu wszystkich gości oraz Bractw ze Starogardu Gdańskiego, Mieściska, Torunia, Brus, Lidzbarka, Chełmna, Gdyni, Szczecinka, Żnina, Kościerzyny, Wrześni, Piechcina oraz Wejherowa zaczęły się strzelania.

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Lidzbarku

Dnia 24 czerwca 2017 roku w Lidzbarku, odbył się turniej strzelecki „O Złoty Róg Jednorożca”. KBS Wejherowo reprezentował Brat Zbigniew Lemiech. Cały turniej przebiegał w miłej, kameralnej atmosferze, przy suto zastawionych stołach i przy dobrej pogodzie. Brat Zbigniew zakwalifikował się do wszystkich finałów a następnie wygrał strzelanie finałowe w głównej turniejowej Tarczy Jednorożca, otrzymując oprócz wspaniałej tarczy, także przechodnią rzeźbę głowy jednorożca ze złotym rogiem. Wygrał też strzelanie finałowe do Tarczy Królewskiej a w strzelaniu szybkim z pistoletu zajął drugie miejsce. Dodatkowo Brat Zbigniew Lemiech, na pamiątkę ubiegłorocznego zwycięstwa przechodniego Złotego Pierścienia Św. Wojciecha, otrzymał na własność jago wierną kopię wykonaną w srebrze. Gratulujemy.

galeria zdjęć...

Piknik z Tytanami

Po raz ósmy odbył się rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany wspólnie przez klub piłki ręcznej „Tytani” Wejherowo oraz nauczycieli i uczniów szkoły. Celem głównym festynu była dobra zabawa dla dzieci i ich rodziców oraz promocja piłki ręcznej. W godzinach od 12.00 do 16.00 na boisku rozgrywane były konkursy i gry sprawnościowe (z nagrodami), wokół boiska rozstawione były zjeżdżalnie i trampoliny, był pokaz straży pożarnej. Można było postrzelać wraz z Kurkowym Bractwem Strzeleckim z Wejherowa, które reprezentowali Król Siostra Ludmiła Gołąbek i Bracia Dariusz Krasiński, Grzegorz Pieper, Tomasz Klas, Mirosław Weisbrot i Prezes Brat Kazimierz Gołąbek

galeria zdjęć...

Turniej strzelecki w Gdyni

Dnia 17.06.17 odbył się Turniej strzelecki o "Bursztyn  Bałtyku" w  KBS Gdynia dokąd pojechaliśmy bardzo liczną  grupą. Kur spadł po strzale  Dariusza  Krasińskiego,  I Rycerzem został Mirosław Weisbrot, a drugim  Rycerzem Piotr  Karbowski - przywieżliśmy trzy puchary.

galeria zdjęć...

Przegląd Artylerii Czarnoprochowej

Prezes Brat Kazimierz Gołąbek i Strzelmistrz Brat Dariusz Krasiński z małżonką wybrali się 16.06.2017r. na "III Włocławski Przegląd Artylerii Czarnoprochowej"