Strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2019

13 kwietnia 2019 na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 o godz. 11.00 odbyło się strzelanie do Kura o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2019. Tak się złożyło, że tego dnia Siostra Halina i Brat Andzej Surowieccy obchodzili 45-tą rocznicę ślubu. W imieniu całego Stowarzyszenia Prezes Kazimierz Gołąbek z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, szafirowych godów, złożył Drogim Jubilatom serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy. Po odśpiewaniu "Sto lat" trzynastu członków Bractwa przystąpiło do strzelania do Kura. Strzelanie rozpoczął ustępujący Król A.D. 2018 Grzegorz Pieper. W dziewiątej kolejce po sto ósmym strzale Kura strącił Brat Zbigniew Lemiech, który tym samym został sto trzydziestym Królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie A.D.2019. Pierwszym Rycerzem został Viceprezes Brat Piotr Karbowski a drugim Rycerzem Brat Janusz Naczk. Po złożeniu gratulacji od Sióstr i Braci Kurkowych oraz zaproszonych gości rozpoczęto biesiadę, którą przygotowali Szanowni Jubilaci.

Wiwat Król!!!  Wiwat. Wiwat Wiwat.