Podsumowanie VI Grand Prix KBS Wejherowo 08.12.2022r.

Uczestnicy strzelań przybyli na strzelnicę do OSW nr 2 w Wejherowie na podsumowanie VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Po krótkim przywitaniu wszystkich przybyłych Prezes KBS Wejherowo wręczył imienną statuetkę Kura Tomaszowi Ciesielskiemu, który zwyciężył w IX turnieju oraz zaprosił wszystkich przybyłych do poczęstunku, który przygotowali Joanna i Mariusz Dyderscy. Zaplanowano również w ten dzień strzelanie do Kura, który to po strąceniu zostanie przymocowany do tarczy. Kura z żerdzi strąciła Ludmiła Gołąbek, obecnie miłościwie nam panujący Król KBS Wejherowo i Król Okręgu Pomorskiego, drugie miejsce zajęła Renata Słupczyńska a trzecie miejsce Małgorzata Trepkowska. Następnie przystąpiono do wręczenia nagród za VI Grand Prix. Zwycięzcy w kategorii Goście otrzymali szklane statuetki z wygrawerowanym imiennym medalem. Zwycięzcy w kategorii Siostry i Bracia otrzymali imienne medale, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Wyniki VI Grand Prix KBS Wejherowo:

w kategorii Goście

1. Tomasz Ciesielski

2. Kamil Pieper

3. Mariusz Dyderski

w kategorii Siostry i Bracia

1. Mirosław Weisbrot

2. Wojciech Recław

3. Grzegorz Pieper

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Tak jak pisaliśmy już wcześniej, 12 stycznia 2023r. o godz. 18.00 w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie rozpocznie się VII edycja Grand Prix KBS Wejherowo. Będzie miała miejsce zmiana w kategoriach, a mianowicie pierwszą kategorię będą stanowić Goście Panie razem z Siostrami z KBS Wejherowo, drugą kategorię będą stanowić Goście Panowie razem z Braćmi Kurkowymi. Serdecznie zapraszamy do integracji i wspólnej zabawy poprzez doskonalenie umiejętności strzeleckich.