Obchody 361 rocznicy śmierci Jakuba Wejhera

W niedzielę 25 lutego 2018 r. o godz. 12:00 odbyła się msza święta w kościele św. Anny za zmarłego Jakuba Wejhera i jego rodzinę z udziałem władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli ZKP i pocztów sztandarowych. Po przejściu pocztów i delegacji na rynek, nastąpiło przywitanie gości przez prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przemówienie prezydenta Wejherowa i wystrzał z armaty przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Wejherowa.  Uroczystości zakończono składaniem kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejhera.