Regulamin VII Grand Prix


Regulamin VIII GRAND PRIX
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie
Sezon strzelecki 2024 r.


1)   Organizatorem "VIII Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie" jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie.

2)   Zawody organizowane są w dwóch kategoriach:
        a)   Goście Kobiety i Siostry Kurkowe
        b)   Goście Mężczyźni i Bracia Kurkowi

3)   Zawody rozgrywane są na krytej strzelnicy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie przy ulicy Sobieskiego.

4)   Każdorazowo przed zawodami, po zapoznaniu się z regulaminem i warunkami bezpieczeństwa zawodów, uczestnicy wpisują się na listę udziału w swojej kategorii. Lista zawiera imię i nazwisko startującego, jego podpis jako potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz wynik punktów uzyskanych w strzelaniu.

5)   Zawodnicy rozgrywają zawody na dwóch automatycznych osiach z broni długiej pneumatycznej w pozycji stojącej. Startujący oddaje dwa strzały próbne na osi rozpoczynającej oraz trzy strzały punktowane przez sędziego. W drugiej turze zawodów po zmianie osi oddaje trzy strzały punktowane przez sędziego. Te wyniki po zsumowaniu są zapisane do listy z tabelą wyników turnieju VIII Grand Prix. Po zakończeniu dwóch tur zawodów, uczestnik bierze udział w strzelaniu do tarczy z broni brackiej wyznaczonej do turnieju oddając jeden tak zwany "złoty strzał".
W strzelaniu o "złoty strzał" nie ma podziału na kategorie. Zwycięzcą zostaje ten, który z pośród wszystkch strzeli najbliżej środka tarczy

6)   Skład sędziowski:
        - sędzia główny - Dariusz Krasiński
        - sędzia punktowy - Grzegorz Pieper
        - sędzia punktowy - Tomasz Klas
Strzelanie do tarczy o "złoty strzał" będzie się odbywało na każdym z dziewięciu zawodów. Każdorazowo zwycięzca otrzyma rzeźbioną tarczę nawiązujacą do ważnego wydażenia danego miesiąca.

7)   VIII Grand Prix rozgrywane będzie raz w miesiącu (w czwartki) od stycznia do listopada, oprócz lipca i sierpnia (9 turniejów).

8)   Do klasyfikacji końcowej zaliczonych zostanie siedem najlepszych wyników. W każdej kategorii trzech najlepszych zawodników zostanie wyróżnionych i nagrodzonych podczas uroczystości zakończenia VIII Grand Prix.

9)   Dar dla Bractwa w każdym turnieju wynosi 30 zł. (trzydzieści zł.) od każdego uczestnika, a zebrane środku przeznaczone będą tylko i wyłącznie na wydatki związane z VIII Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.

10) Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich jego uczestników.

11) Każdy uczestnik w strzelaniu brackim powinien występować z elementem wskazującym na jego przynależność do Bractwa.

12) Wyniki turnieju wraz z datą kolejnego strzelania zamieszczone zostaną na brackiej stronie internetowej - kurkowe.com.pl - nie później niż trzy dni po zakończeniu każdego turnieju.

13) Regulamin VIII Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie został zatwierdzony 04.12.2023 r. na zebraniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.
 
 
        Strzelmistrz
Brat Dariusz Krasiński