Regulamin V Grand Prix


Regulamin V GRAND PRIX
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie
Sezon strzelecki 2021 r.1)    Organizatorem V GRAND PRIX Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie" jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie.

2)    Zawody organizowane są w trzech kategoriach:
a)    Bracka
b)    Goście Kobiety
c)    Goście Mężczyźni

3)    Zawody rozgrywane są na krytej strzelnicy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie przy ulicy Sobieskiego.

4)    Każdorazowo przed zawodami, po zapoznaniu się z regulaminem i warunkami bezpieczeństwa zawodów, uczestnicy wpisują się na listę udziału w swojej kategorii. Lista zawiera imię i nazwisko startującego, jego podpis jako potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz wynik punktów uzyskanych w strzelaniu.

5)    Zawodnicy rozgrywają zawody na dwóch automatycznych osiach z broni długiej pneumatycznej w pozycji stojącej. Startujący oddaje dwa strzały próbne na osi rozpoczynającej oraz trzy strzały punktowane przez sędziego. W drugiej turze zawodów po zmianie osi oddaje trzy strzały punktowane przez sędziego. Te wyniki po zsumowaniu są zapisane do listy z tabelą wyników turnieju V GRAND PRIX. Po zakończeniu dwóch tur zawodów, uczestnik bierze udział w turnieju „ZŁOTY STRZAŁ” oddając jeden strzał z  broni brackiej wyznaczonej do turnieju.
W turnieju „ZŁOTY STRZAŁ” nie ma podziału na kategorie. Zwycięzcą zostaje ten, który z pośród wszystkich uczestników uzyska najlepszy wynik. W przypadku identycznych wyników sędzia główny decyduje o dogrywce.

6)    Skład sędziowski:
- sędzia główny - Dariusz Krasiński
- sędzia punktowy - Grzegorz Pieper
- sędzia punktowy - Tomasz Klas
Turniej „ZŁOTY STRZAŁ” będzie się odbywał na każdych dziewięciu zawodach. Każdorazowo zwycięzca otrzyma tarczę ozdobną  V GRAND PRIX danego miesiąca.

7)    V GRAND PRIX rozgrywane będzie raz w miesiącu (w czwartki) od stycznia do listopada, oprócz lipca i sierpnia (9 turniejów).

8)    Do klasyfikacji końcowej zaliczonych zostanie siedem najlepszych startów. W każdej kategorii trzech najlepszych zawodników zostanie wyróżnionych i nagrodzonych podczas uroczystości zakończenia V GRAND PRIX.

9)    Dar dla Bractwa w każdym turnieju wynosi 20 zł. (dwadzieścia zł.) od każdego uczestnika,  a zebrane środku przeznaczone mogą być tylko i wyłącznie na wydatki związane z V GRAND PRIX Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

10) Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich jego uczestników.

11) Każdy uczestnik w strzelaniu brackim powinien występować z elementem wskazującym na jego przynależność do Bractwa.

12) Wyniki turnieju wraz z datą kolejnego strzelania zamieszczone zostaną na brackiej stronie internetowej nie później niż trzy dni po zakończeniu każdego turnieju.

13)  Regulamin V GRAND PRIX Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie został zatwierdzony 29.01.2021 r. na zebraniu Zarządu KBS Wejherowo.
 
 
        Strzelmistrz
Brat Dariusz Krasiński