Uroczystości w Białej 10.09.2021 r.

Jak co roku na początku września, czcimy pamięć żołnierzy 1. Morskiego Pułku Strzelców poległych w obronie Ojczyzny. Tym razem to już 82 rocznica. Na wstępie Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski przywitał przybyłych gości, władze miasta Wejherowo, władze powiatu wejherowskiego, sołtysów, służby mundurowe, duchowieństwo, przedstawicieli placówek oświatowych, grupę rekonstrukcyjną “Grzmot” ze Słupska, harcerzy, młodzież szkolną oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Podczas uroczystości  złożono wiązanki na grobach poległych żołnierzy, goście uczestniczyli we mszy świętej, wysłuchali występu młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Penconka w Gowinie. Mszę prowadził ksiądz wikary z Parafii pw Trójcy Świętej  w Wejherowie, koncelebrowali: kapelan wojskowy oraz ksiądz z Parafii w Górze. Na zakończenie uroczystości można było skosztować grochówki, którą przygotowali kucharze ze szkoły w Bolszewie.