Turniej strzelecki w Gdyni

W sobotę 18 czerwca na strzelnicy w Hucie Górnej odbył się turniej pod patronatem Senatora RP Sławomira Rybickiego o "Bursztyn Bałtyku". Uroczystości wpisały się w oficjalne obchody 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Klas, który zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla KBS Gdynia Mirosława Modrzejewskiego, Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot, Strzelmistrz Dariusz Krasiński, Wojciech Recław, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Gdyni oraz kandydat na członka Bractwa Mariusz Dyderski, który zajął I miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego ZKBS RP i II miejsce w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej Wójta Gminy Przywidz Marka Zimakowskiego.