Nasze bractwo

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie założono w 1836 r. Skupiało w swoich szeregach przedstawicieli kupiectwa, rzemiosła i przemysłu. Działalność prowadziło we wspaniałym obiekcie jakim była strzelnica wraz z okazałym budynkiem, który po generalnej przebudowie w latach 1907-1920 był ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego Wejherowa. Tę bardzo aktywną działalność przerwała II wojna światowa, która zamknęła najdłuższy okres działania stowarzyszenia.

Z pożogi wojennej ocalała strzelnica, która pod koniec lat czterdziestych uległa całkowitemu zniszczeniu. Cennym świadectwem istnienia bractwa oprócz ludzkiej pamięci jest niewielkie archiwum. W zbiorze tym zachował się spis wszystkich królów kurkowych a także I i II rycerzy za okres 1836-1939 r. W rejestrze członków "Mitglieder-Verzeichniss der Schutzengilde zu Neustadt West - Pr." odnotowano 282 członków. Pod pozycją 1 figuruje Ferdinand Bernndt, pod pozycją 245 zapisano Teodora Bolduana - burmistrze miasta Wejherowa, data wstąpienia 1936 r. Zachowało się również kilka dokumentów mówiących o różnych wydarzenia z życia Bractwa np. uroczystość ufundowania sztandaru w 1928 r., 100-lecie istnienia itp.

W roku 1993 reaktywowano Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. Od 1994 roku jesteśmy członkami Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Kontynuujemy działalność naszych przodków wpisując się aktywnie w życie kulturalne naszego miasta. Uczestniczymy także w imprezach brackich w kraju i zagranicą sławiąc dobre imię naszej organizacji i grodu Jakuba Wejhera. Ku czci założyciela miasta organizujemy każdego roku zawody o "Miecz Jakuba Wejhera" dla bractw z całej Polski. Celem nadrzędnym współczesnych członków bractwa jest odbudowanie dawnego obiektu strzelnicy w Wejherowie.

 

SPIS CZŁONKÓW KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W WEJHEROWIE OD 1993 ROKU

 

001. Baranowski Andrzej       1993 - od 16.03.2024 Brat Honorowy

002. Bladowski Karol             1993 - 1996

003. Dębski Tadeusz             1993 -

004. Groenwald Jan              1993 - 2009

005. Grzywacz Roman           1993 - 2020.11.26 Brat Honorowy

006. Jeliński Michał               1993 - 1998

007. Kamiński Bogumił           1993 -

008. Kaźmierski Henryk         1993 - od 25.02.2023 Brat Honorowy

009. Naczk Bronisław            1993 - 1994

010. Sierocki Mirosław           1993 - 1994

011. Siewert Witold              1993 - 1997

012. Steffek Jan                  1993 - 1996

013. Tokłowicz Bogdan          1993 - 2023.05.12. Brat Honorowy

014. Węsierski Karol              1993 - 1994

015. Zaborowski Kazimierz      1993 -

016. Lewandowski Marek        1994 - 2002

017. Pieroszczuk Stanisław     1994 - 2019.05.03.

018. Romanowski Andrzej       1994 - 1998

019. Sosiński Jacek               1994 -

020. Stacewicz Henryk          1994 - 1995

021. Bakun Zbigniew             1995 - 1999

022. Grzywacz Damian           1995 -

023. Piotrzkowski Mieczysław  1995 - Brat Honorowy

024. Żukowski Marek             1996 - 2011.02.02.

025. Giecewicz Andrzej          1997 - od 04.05.2004 Brat Honorowy (Certyfikat nr 008)

026. Glaza Leszek                 1997 - Brat Honorowy

027. Hapaniuk Paweł              1997 - 2002

028. Morzuch Ryszard            1997 - 2003

029. Szczęsny Krzysztof         1997 - 2000

030. Czyhin Aleksander          1998.06.20. - 1999

031. Augustis Adam               1998.06.20. - od 2012.11.09. Brat Honorowy

032. Budnik Jerzy                  1998 - od 20.06.1998 Brat Honorowy

033. Dziurzyński Andrzej         1999 -

034. Dobosz Feliks                 1999.11.19. - 2013.05.21.

035. Karbowski Piotr              1999.11.19.

036. Łukasik Dariusz              1999 Brat Honorowy

037. Pleskaczyński Wojciech    2001 - 2002

038. Szapert Wiesław             2001 -

039. Jakubek Leszek               2002 -

040. Dąbkowski Waldemar        2003 -

041. Gołąbek Kazimierz          2004.04.02.

042. Surowiecki Andrzej         2008

043. Hopa Robert                   2008 - 2012.12.31.

044. Bojek Witold                    2011.02.12. - 2023.12.31.

045. Gołabek Ludmiła              2011.02.12.

046. Kochanek Andrzej            2011.02.12. - 2012.06.30.

047. Kochanek Zdzisław           2011.02.12. - 2012.06.30.

048. Naczk Janusz                  2011.02.12. - 2020.02.15.

049. Surowiecka Halina           2011.02.12.

050. Gołabek Jędrzej               2011.02.14. - 2013.03.01.

051. Tillack Wiesław                2011.02.14. - 2017.12.31,

052. Kozakiewicz Mariusz         2011.03.16. - 2018.06.04.

053. Hurynowicz Krzysztof       2011.04.11. -

054. Kochanek Elżbieta           2011.05.06. - 2012.06.18.

055. Hreczuk Krzysztof           2011.06.01. -

056. Lemiech Zbigniew           2013.05.18.

057. Bukowy Józef                    2014.03.08. - 2024.03.16

058. Klas Tomasz                    2014.03.08.

059. Krasiński Dariusz            2015.03.08.

060. Pieper Grzegorz              2015.12.12.    

061. Szustak Daniel                2017.02.18. - 2023.02.15

062. Weisbrot Mirosław          2017.05.27.

063. Hinz Paweł                       2019.12.07.

064. Recław Wojciech             2019.12.07.

065. Krasińska Agnieszka       2021.06.03.

066. Dyderski Mariusz             2022.09.10.    

067. Bobrucki Przemysław     2022.12.17.