Komunikaty

05.09.2022 r. (poniedziałek) godz. 18.oo - zebranie członków Bractwa - budynek strzelnicy w OSW nr 2

10.09.2022 r. (sobota) godz. 11.oo - II turniej strzelecki "Za Wolność Kaszub i Polski"

                                           dla upamiętnienia I Morskiego Pułku  Strzelców, Grand Prix Okręgu Pomorskiego 7/2022 -                                                    Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w  Wejherowie ul. Strzelecka

15.09.2022 r. (czwartek) godz. 18.oo - VI Grand Prix KBS Wejherowo, turniej VII - budynek strzelnicy w OSW nr 2

 

każdy wtorek godz. 18.oo - trening strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej - Strzelnica Kurkowego Bractwa

                                  Strzeleckiego w  Wejherowie ul. Strzelecka lub podczas złej pogody - budynek strzelnicy w OSW nr 2

 

 

            VI Grand Prix KBS Wejherowo:
Dar dla Bractwa - 20  zł./os.
Kategorie - Goście Kobiety i Mężczyźni
               - Siostry i Bracia Kurkowi
 

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzeniem szóstej edycji GRAND PRIX Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie zajmuje się Strzelmistrz Dariusz  Krasiński.
 
------------------------------------------------
 
Prosimy o wpłatę składek na konto:
Bank Pekao  90 1240 5383 1111 0010 9875 7168