Raut Prezesa KBS Wejherowo

4 września 2020r. w Hotelu Czardasz w Luzinie miał się odbyć Raut Królewski zorganizowany przez Króla A.D.2020. Pawła Hinz oraz I Rycerza Tomasz Klas i II Rycerza Grzegorza Pieper. Niestety z przyczyn rodzinnych Para Królewska nie mogła uczestniczyć w Raucie. Po krótkiej naradzie Zarządu, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie postanowił ufundować przygotowany już poczęstunek i zamienić  Raut Królewski na Raut Prezesa.