Prace porządkowe przy obelisku Teodora Bolduana 14.10.2021 r.

W przeddzień 82 rocznicy śmierci Teodora Bolduana będącego Burmistrzem Wejherowa oraz Bratem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas oraz Bracia Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński, Mirosław Weisbrot, Paweł Hinz, Wojciech Recław i Siostra Agnieszka Krasińska oraz sympatyk naszego bractwa Leśniczy z leśnictwa Biała Mariusz Dyderski udali się na miejsce kaźni, gdzie zginął Teodor Bolduan, aby przygotować obelisk na jutrzejszą uroczystość. Od złożenia w tym miejscu wieńców i kwiatów ku czci naszego Brata rozpocznie się uroczystość poświęcenia i nadanie rondu imienia KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W WEJHEROWIE.