Uroczystość pogrzebowa śp. Wiktora Winkowskiego

22.12.2023 r. w wieku 84 lat zmarł wieloletni i zasłużony członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach
śp. Wiktor Winkowski.

Prezes Zarządu Tomasz Klas i Wiceprezes Andrzej Surowiecki jako przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wzięli udział w ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w piątek 29 grudnia 2023r. w Bazylice Mniejszej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach oraz odprowadzili śp.Wiktora na miejsce wiecznego spoczynku. Zarząd oraz członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie składają rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Po uroczystościach na cmentarzu, wszystkich przybyłych zaproszono na poczęstunek.