Medal "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

Przed 25 laty, w wyniku transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej, z dniem 1 stycznia 1999 r. zafunkcjonował współczesny Powiat Wejherowski, jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego. 19 stycznia 2024r. podczas wydarzenia wręczono tytuł „Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego”. To najwyższe odznaczenie powiatowe otrzymali: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt oraz ks. prof. dr hab. Jan Perszon. Nadanie tytułu jest wyrazem najwyższego uznania oraz szacunku za pracę i poświecenie na rzecz lokalnej społeczności. Twórcy, działacze kultury, przedstawiciele różnych obszarów aktywności artystycznej za odnoszone sukcesy i promocję Powiatu Wejherowskiego zostali uhonorowani medalami „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Medalami wyróżniono: Iwonę Romanowską, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, Andrzeja Zieleniewskiego, Ireneusza Leśniaka oraz Leszka Glazę, Brata Honorowego KBS Wejherowo. W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie nagrodę odebrał Prezes Zarządu Tomasz Klas, a towarzyszyli mu członkowie Zarządu: Wiceprezes Andrzej Surowiecki, Skarbnik Grzegorz Pieper, Strzelmistrz Dariusz Krasiński oraz Brat Mariusz Dyderski, tym razem w roli Leśniczego Leśnictwa Biała.

Bardzo dziękujemy, jest to dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszego działania.