Rondo Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

Dzień 15 października 2021r. był jednym z ważniejszych dni dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, ponieważ tego dnia odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Data uroczystości nie była przypadkowa, tego dnia 82 lata temu w lesie w rejonie Góry Zamkowej został zamordowany ówczesny Burmistrz Teodor Bolduan, który również należał do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Uroczystość ta została poprzedzona złożeniem kwiatów i zniczy przy obelisku w miejscu kaźni. Kwiaty i znicze złożyło m.in. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie oraz władze samorządowe, służby mundurowe, uczniowie ze szkoły noszącej imię Teodora Bolduana i delegacja Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Wejherowie. Po złożeniu kwiatów i zniczy wszyscy goście udali się na rondo w ciągu ul. Strzeleckiej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Przy rondzie na wstępie odśpiewano hymn bracki po czym, Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał wszystkich przybyłych gości, swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Prezydent Miasta Wejherowo Brat Honorowy KBS Wejherowo Pan Krzysztof Hildebrandt, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Pan Jacek Thiel, zastępca Prezydenta Miasta Pan Arkadiusz Kraszkiewicz, Sekretarz Miasta Pan Bogdan Suwara, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brat Honorowy KBS Wejherowo Pan Bogdan Tokłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowo Pan Leszek Szczypior, Wójt Gminy Wejherowo Pan Przemysław Kiedrowski, Komandor Podporucznik Mateusz Redlin z Batalionu Dowodzenia M.W. w Wejherowie, Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Pan Zenon Hinca, Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorz Woscholski, Przedstawiciele OSW nr 2 w Wejherowie z Panią Wicedyrektor Marzeną Hennig na czele, Prezes Zarządu MZK w Wejherowie Pan Czesław Kordel z małżonką, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo Pan Jacek Szulc, Leśniczy z Białej Pan Mariusz Dyderski, Proboszcz z parafii pw. św. Piotra i Pawła w Orlu, ks. Henryk Hildebrandt, Prezes Okręgu Pomorskiego Brat Lech Magnuszewski, przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tczewie i w Kościerzynie oraz poczty sztandarowe ze Skarszewskiego Bractwa Kurkowego, z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni z Bratem Honorowym KBS Wejherowo Andrzejem Giecewiczem oraz z Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego z Prezesem Mirosławem Gaffką. Po przywitaniu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic z nazwą „Rondo Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie”, aktu tego dokonał Prezydent Wejherowa Pan Krzysztof Hildebrandt, Wicestarosta Powiatu Wejherowskiego Pan Jacek Thiel, oraz Król KBS Wejherowo A.D. 2021 Andrzej Surowiecki, po odsłonięciu tablic strzelmistrz wejherowskiego Bractwa Dariusz Krasiński wystrzelił z armaty wiwatowej. Ksiądz proboszcz Henryk Hildebrandt odmówił modlitwę i w towarzystwie Brata Grzegorza Pieper poświęcił tablicę oraz całe rondo. Następnie głos zabrał Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który  powiedział, że za taką aktywność Bractwu należą się wielkie podziękowania. Prezydent został wyróżniony Odznaczeniem Europejskiego Króla Strzelców EGS, odznaczenie wręczył mu Adiutant Europejskiego Króla Strzelców EGS Brat Zbigniew Lemiech. Następnie głos zabrał Prezes ZKBS RP Lech Magnuszewski, który gratulując nam, powiedział, że bardzo się cieszy że wejherowskie Bractwo zostało w tak szczególny sposób wyróżnione. Po uroczystościach wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek do Restauracji Kredens Cafe, gdzie została wyłożona księga pamiątkowa.