Wsparcie finansowe dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

Kolejne dotacje trafiły do organizacji pozarządowych. Tym razem wsparcie finansowe od miasta otrzymało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. 19 kwietnia umowę z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem podpisali, Prezes Zarządu Tomasz Klas oraz Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot. W podpisaniu umowy wziął także udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Prezydent Wejherowa K. Hildebrandt podziękował przedstawicielom organizacji za ich codzienną działalność i zaangażowanie na rzecz wejherowian.