Trening strzelecki Służby Więziennej 15.03.2024r.

Nabyte umiejętności sprawnego posługiwania się bronią, funkcjonariusze wejherowskiego więzienia doskonalili na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie przy ul Strzeleckiej, podczas tygodniowego szkolenia z zakresu używania broni palnej oraz wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego: https://sw.gov.pl/.../areszt-sledczy-w-wejherowie-trening... Szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonych instruktorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i stosowne uprawnienia. Doskonalenie umiejętności strzeleckich, jest obowiązkiem każdego funkcjonariusza. Podnoszenie umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się bronią nierozerwalnie połączone jest z przygotowaniem do realizacji zadań służbowych. Sukcesywne szkolenia z zakresu użycia broni są jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Funkcjonariusze Służby Więziennej regularnie uczestniczą w treningach strzeleckich, podczas których podnoszą poziom kondycji strzeleckiej oraz doskonalą umiejętności prowadzenia celnego ognia. Oprócz doskonalenia umiejętności strzeleckich, utrwalają wiedzę teoretyczną. Podczas treningu funkcjonariusze muszą się wykazać szybkością, opanowaniem i celnością. Każdy funkcjonariusz Służby Więziennej ma świadomość, że w czasie pełnionej służby może spotkać się z sytuacją, podczas której będzie musiał sięgnąć po pistolet. Dlatego tak ważna jest umiejętność bezpiecznego i szybkiego posługiwania się bronią palną w każdych warunkach.