VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej VIII

20 października 2022r. odbył się VIII turniej VI Grand Prix KBS Wejherowo. Prezes KBS Wejherowo przywitał wszystkich przybyłych, a w szczególności Prezesa Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku oddz. w Wejherowie Ryszarda Kliczykowskiego. Następnie wręczył imienną statuetkę Kura Grzegorzowi Pieper, zwycięzcy VII turnieju oraz zaprosił wszystkich przybyłych gości do konkurencji strzeleckiej i poczęstunku przygotowanego przez Aleksandrę i Pawła Hinz. Kura z żerdzi strąciła, a tym samym zwycięzcą VIII turnieju VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie została Siostra Agnieszka Krasińska. Gratulujemy.
Wyniki VIII turnieju:
w kategorii Goście:
1 miejsce - Przemysław Bobrucki
2 miejsce - ex aequo zajęli Kamil Pieper i Mariusz Dyderski
3 miejsce - Tomasz Ciesielski
w kategorii Siostry i Bracia
1 miejsce - Mirosław Weisbrot
2 miejsce - Grzegorz Pieper
3 miejsce - Wojciech Recław