Kontakt

Siedziba

84-200 Wejherowo, ul. Hallera 1A

tel. +48 602 372 519

Konto bankowe

PKO BP 49 1020 1912 0000 9102 0072 9855