VII piknik strzelecki dla młodzieży

Dnia 19 czerwca 2024 r. uczniowie ośmiu klas pierwszych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi wzięło udział w szkoleniu strzeleckim na strzelnicy w Wejherowie w ramach realizacji podstawy programowej z EDB. Młodzież pod okiem instruktorów z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie strzelała z karabinków pneumatycznych klasy olimpijskiej do tarcz oddalonych o 10 m. z pozycji stojącej. Obsługą tych stanowisk zajeli się: Prezes Zarządu Tomasz Klas, Król KBS Wejherowo Wojciech Recław oraz Brat Mariusz Dyderski. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami broni palnej, którą przygotował Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz wraz z Bratem Piotrem Karbowskim. Niespodzianką w tym roku było również stanowisko do strzelania z łuku, prowadzone przez Sekretarza Bractwa Mirosława Weisbrot oraz strzelanie z karabinków sportowych 22LR KBKS do celu oddalonego o 50 m. pod nadzorem Strzelmistrza Dariusza Krasińskiego i Skarbnika Grzegorza Pieper. Pomimo pochmurnej pogody, humory dopisywały, a całość dopełniły wspólne gry i zabawy oraz ognisko z kiełbaskami przygotowane przez Wiceprezesa Andrzeja Surowieckiego z małżonką Siostrą Haliną. W szkoleniu udział wzięło 217 uczniów, to o ponad 40 osób więcej niż w roku ubiegłym.