Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

25 lutego 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Prezesa Zarządu. W wyniku głosowania Prezesem Zarządu ponownie został Brat Tomasz Klas. Skład Zarządu również się nie zmienił i ponownie weszli do niego bracia Andrzej Surowiecki jako Wiceprezes, Mirosław Weisbrot jako Sekretarz, Grzegorz Pieper jako Skarbnik oraz Dariusz Krasiński jako Strzelmistrz. Po rezygnacji Daniela Szustaka z funkcji Kapelana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, wybrano nowego i został nim ksiądz kanonik mgr Henryk Hildebrandt. Brat Henryk Kaźmierski został Honorowym Członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.