Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 15.02.2020 r.

15 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Przewodniczącym zebrania został Prezes Kazimierz Gołąbek, który w imieniu Zarządu oraz całego Bractwa wręczył pamiątkowe statuetki za długoletnią prace na rzecz KBS. Otrzymał je Brat Henryk Kaźmierski i nieobecny ze względu na stan zdrowia Brat Andrzej Baranowski. Prezes Kazimierz Gołąbek oraz V-ce Prezes Piotr Karbowski zdecydowali się nie kandydować. W wyniku głosowania nowym Prezesem został Brat Tomasz Klas. W skład Zarządu weszli Bracia Andrzej Surowiecki - viceprezes, Miroslaw Weisbrot - sekretarz, Grzegorz Pieper - skarbnik oraz Dariusz Krasiński - strzelmistrz. Kazimierz Gołąbek został mianowany Honorowym Prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.