VII Dni Piaśnickie

6 kwietnia przed pomnikiem głównym w Piaśnicy odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu, Senatu i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa oraz władze samorządowe, radni, kapłani, kombatanci, rzemieślnicy, służby mundurowe i młodzież. Wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło podkreślił, że Miesiąc Pamięci Narodowej stanowi okazję do oddania czci i kultywowania pamięci o Polakach, którzy zginęli w imię wolności naszej Ojczyzny. Modlitwę podczas uroczystości poprowadził ks. dziekan Daniel Nowak, a młodzież ze szkoły w Bolszewie przedstawiła montaż słowo-muzyczny. Podniosłą częścią uroczystości był Apel Pamięci i salwa honorowa w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Wejherowa złożyła przed pomnikiem kwiaty.