IV piknik strzelecki dla młodzieży

W czwartek, 9 maja odbyła się ostatnia z obowiązkowych, pisemnych matur na poziomie podstawowym. Podczas gdy maturzyści rozwiązywali zadania sprawdzające ich umiejętności, ich młodsze koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi udali się autokarem na Strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Celem tej wycieczki była przede wszystkim integracja młodzieży wokół konkurencji strzeleckich, oraz zapoznanie się z budową broni palnej, jej zasadą działania, obsługą oraz bezpiecznym posługiwaniem się nią. Organizacją pikniku zajął się Paweł Hinz, a pomogali, Tomasz Klas, Andrzej i Halina Surowieccy, Mirosław Weisbrot, Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński, Piotr Karbowski i Mariusz Dyderski. Wspaniała pogoda, otwarte stanowiska strzeleckie z instruktorami, kiełbaski z ogniska to recepta na udany dzień.