Medal uznania dla Starosty Powiatu Wejherowskiego

Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wraz z Królem Elektem Okręgu Pomorskiego Ludmiłą Gołąbek odwiedzili Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius z okazji zacnego jubileuszu. Prezes KBS w Wejherowie Tomasz Klas z tej okazji przekazał okolicznościowe podziękowania oraz medal za wieloletnią, owocną współpracę z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie.

"Zarząd Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w uznaniu znacznych zasług w krzewieniu idei brackich oraz zaangażowania w pracę na rzecz Okręgu Pomorskiego składa serdeczne podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości z realizacji zamierzeń oraz dalszej owocnej współpracy na rzecz ruchu brackiego" – czytamy w podziękowaniu przekazanym staroście.