Album XXX-lecia reaktywacji

Najświeższe zdjęcie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, zrobione na potrzebę albumu z okazji XXX-lecia Reaktywacji naszego Bractwa. Z tej właśnie okazji postanowiliśmy opowiedzieć o sobie, o tym jak się zmieniliśmy, jednocześnie będąc wiernym ideałom zapisanym w statucie. Jacy jesteśmy dumni ze swojej działalności, z tego co osiągnęliśmy w ciągu tego okresu. Opowiemy w nim o tym, jak dawne tradycje brackie pasują do współczesnej rzeczywistości, jak my siostry i bracia wejherowscy integrujemy się z całą polską, a nawet europejską społecznością kurkową. Szczególnie jednak pochwalimy się naszym największym osiągnięciem – odzyskaniem i odtworzeniem Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Premiera albumu prawdopodobnie już w maju.

Stoją od lewej: skarbnik Grzegorz Pieper, strzelmistrz Dariusz Krasiński, sekretarz Mirosław Weisbrot, prezes honorowy Kazimierz Gołąbek, prezydent Miasta Wejherowa brat honorowy Krzysztof Hildebrandt, wiceprezes Andrzej Surowiecki, zastępca prezydenta Miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, kapelan Bractwa ks. kanonik Henryk Hildebrandt.
Siedzą od lewej: siostra Agnieszka Krasińska, Król Jubileuszowy XXX lecia reaktywacji KBS Wejherowo Ludmiła Gołąbek, Król KBS Wejherowo Piotr Karbowski, Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz, Król Okręgu Pomorskiego Wojciech Recław, siostra Halina Surowiecka, brat Mariusz Dyderski, prezes zarządu Tomasz Klas.