Brat Honorowy Bogdan Tokłowicz

Jesteśmy ogromnie zasmuceni informacją, że dnia 12.05.2023 r. zmarł nasz dobry Kolega, Brat Honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie oraz jeden z założycieli naszego ruchu brackiego i członek pierwszego Zarządu Bractwa po Reaktywacji w latach 1993-1997.

śp. Bogdan Tokłowicz.

Zarząd oraz członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie składają rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia. 20 maja 2023 roku w kościele parafialnym pw. Św. Leona Wielkiego odbyła się ceremonia pogrzebowa. W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, przyjaciele, samorządowcy oraz członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie z pocztem sztandarowym na czele. Brata Honorowego, śp. Bogdana odprowadziło na miejcse wiecznego spoczynku wejherowskie Bractwo reprezentowane przez: Prezesa Zarządu Tomasza Klas, Króla Zjednoczenia KBS RP Pawła Hinz, Sekretarza Bractwa Mirosława Weisbrot, Skarbnika Bractwa Grzegorza Pieper, Strzelmistrza Bractwa Dariusza Krasińskiego wraz z małżonką Siostrą Agnieszką, Brata Wojciecha Recław, Brata Mariusza Dyderskiego oraz Brata Przemysława Bobruckiego. 11.07.2023 r. (wtorek) o godz. 18.oo w  kościele pw. św. Leona w Wejherowie odbyła się msza święta za śp. Bogdana Tokłowicz - intencja od Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.