VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IX

17 listopada 2022r. odbył się ostatni turniej VI Grand Prix KBS Wejherowo. Na wstepie prezes KBS Wejherowo przywitał wszystkich przybyłych i wręczył imienną statuetkę Kura Agnieszce Krasińskiej, która zwyciężyła w VIII turnieju oraz zaprosił wszystkich przybyłych gości do konkurencji strzeleckiej i poczęstunku przygotowanego przez Mirosława Weisbrot. Kura z żerdzi strącił, a tym samym zwycięzcą IX turnieju VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie został sympatyk Bractwa Tomasz Ciesielski. Podsumowanie VI Grand Prix oraz wręczenie nagród i odznaczeń odbędzie się 8 grudnia 2022r. na strzelnicy w OSW nr 2 w Wejherowie. Od stycznia 2023r. zaczynamy siódmą edycję Grand Prix KBS Wejherowo, będzie mała zmiana w kategoriach, pierwszą kategorię będą stanowić Kobiety, czyli Goście Panie oraz Siostry z KBS Wejherowo, drugą kategorię będą stanowić Goście Panowie razem z Braćmi Kurkowymi. Serdecznie zapraszamy do integracji i wspólnej zabawy poprzez doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Wyniki IX turnieju:
w kategorii Goście:
1 miejsce - ex aequo Przemysław Bobrucki i Tomasz Ciesielski
2 miejsce - Mariusz Dyderski
3 miejsce - Kamil Pieper
w kategorii Siostry i Bracia
1 miejsce - ex aequo Mirosław Weisbrot i Wojciech Recław
2 miejsce - ex aequo Tomasz Klas i Grzegorz Pieper
3 miejsce - Agnieszka Krasińska