XV Kongres Zjednoczenia KBS RP w Jarocinie

W dniach 21 i 22 kwietnia bieżącego roku w Jarocinie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem było dokonanie oceny dotychczasowej działalności Zjednoczenia, wyboru Zarządu i organów władz Zjednoczenia na najbliższą trzyletnią kadencję oraz ustalenia strategii działania w tym czasie.

     Gospodarzem kongresu było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jarocinie, które obchodzi jubileusz 270-lecia powstania i 20-lecia reaktywacji działalności. Kongres rozpoczął się uroczystą mszą świętą. Po mszy wszyscy uczestnicy kongresu, bez mała pół tysiąca braci i sióstr oraz osób im towarzyszących, udało się w paradnym szyku na przemarsz ulicami miasta. Rytm marszowy "pod nogę" wygrywała towarzysząca defiladzie młodzieżowa orkiestra dęta. Ogromne wrażenie na mieszkańcach Jarocina zrobiła cała plejada umundurowań brackich i kontuszy oraz niezliczona ilość pocztów sztandarowych, nie tylko bractw strzeleckich, ale i organizacji będących ich sympatykami np. lokalnej drużyny harcerstwa RP czy pododdziałów Wojska Polskiego i Policji. Następnie delegaci udali się do pałacu w Słupi, gdzie w pięknych wnętrzach pałacowych odbyła się kongresowa część merytoryczna. Nadmienić trzeba iż właścicielem pałacu w Słupi jest brat Jan Klauza. Aktualnie do Zjednoczenia KBS RP należą 124 bractwa, skupiające 3156 członków. Reprezentowało ich 208 delegatów. Delegatem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wybrany został brat Zbigniew Lemiech. Spotkanie rozpoczęło się Hymnem Bractw Kurkowych z udziałem jednego z polskich tenorów i orkiestry "Capela Zamku Rydzyńskiego", która wystąpiła także później, dając kameralny koncert m. in. na historycznych instrumentach.

     Kongres rozpoczął się przemową i powitaniem Delegatów przez Prezesa KBS Jarocin brata Piotra Matuszaka, a następnie przez brata Adama Gołembowskiego - Prezesa Zarządu Zjednoczenia KBS RP. Przemawiali także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i przedstawiciele organizacji współpracujących z bractwami kurkowymi. Ze szczególnym zainteresowaniem Delegatów i uczestników, spotkał się list księcia Luisa Charlesa de Merde - Prezesa EGS-u (z niem. Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen - Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców), który odczytał wszystkim Delegatom brat Andrzej Wegner z KBS Tuchola - Wiceprezes EGS-u. Przed statutowym rozpoczęciem debat wręczone zostały odznaczenia dla wybitnych działaczy ruchu brackiego w kraju. Następnie wykonano wszystkim delegatom i gościom pamiątkowe zdjęcie. Będące gospodarzem bractwo jarocińskie zadbało o udział patronackich stoisk i prezentację przez nie swoich wyrobów, w tym pięknych pasów kontuszowych i niezbędników brackich. Była też możliwość zwiedzenia jedynego w kraju Muzeum Brackiego, którego właścicielem i kustoszem jest brat Jan Klauza. Następnie delegaci rozpoczęli część merytoryczną Zjazdu. Powołano przewodniczącego zebrania, stosowne komisje oraz zespoły problemowe. Przedstawiono sprawozdania ustępującego Zarządu Zjednoczenia KBS RP: Prezesa Zjednoczenia brata Adama Gołembowskiego, Skarbnika Zjednoczenia brata Tadeusza Żychlewicza oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. W kolejnej części kongresu wybrano na nowego Prezesa Zarządu Zjednoczenia brata Krzysztofa Larskiego z KBS Kcynia, będącego także prezesem Okręgu Bydgoskiego KBS RP. Poprzedni prezes brat Adam Gołębowski pogratulował zwycięstwa nowemu prezesowi, a Delegaci podziękowali ustępującym braciom funkcyjnym Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Delegaci następnie wybrali nowy Zarząd Zjednoczenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy. Miejscami burzliwe i emocjonujące obrady zakończyły się po godzinie 1.00 w nocy w niedzielę. Dla ochłodzenia emocji i możliwości spotkań towarzyskich część delegatów udała się na kongresowy raut bracki w pałacu w Witaszycach należącego do brata Tomasza Klauzy. 

     W drugim dniu odbyły się kongresowy turniej strzelecki m.in. o Tytuł Króla Zjednoczenia i Mistrza Zjednoczenia oraz o wiele tarcz okolicznościowych. I tutaj ogromny sukces osiągnął reprezentant KBS Wejherowo brat Zbigniew Lemiech. Zmagając się z ponad setką elitarnych strzelców z całej Polski, żarem lejącym się w tym dniu z nieba oraz pełnym słońcem, które przekłamywało widzenie tarcz, wystrzelał tytuł Pierwszego Wicemistrza Zjednoczenia KBS RP na rok 2018 oraz Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP na lata 2018-2021. Niewiarygodny niefart oraz w sumie 4 milimetry sprawiły, że nie został i Mistrzem i Królem Zjednoczenia KBS RP jednocześnie, co prawdopodobnie nie miało nigdy wcześniej miejsca. Mimo to zdobywając jednocześnie tytuły Pierwszego Wicemistrza Zjednoczenia i Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia osiągnął niebywały i bezprecedensowy w historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie sukces. I aby wszem i wobec wiadomym było kto tytuł Pierwszego Rycerza Króla dzierży, będzie miał honor przez trzy kolejne lata nosić wspaniały srebrny łańcuch, który godność tego tytułu oznacza. Gratulujemy.