83 rocznica śmierci Teodora Bolduana, nasze rondo ma roczek :)

15 października 2022r. minął rok od dnia uroczystego poświęcenia i nadania rondu imienia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Ten sobotni dzień rozpoczeliśmy od złożenia kwiatów i zniczy pod obeliskiem, gdzie został zamordowany ówczesny Burmistrz Wejherowa Teodor Bolduan, który również należał do naszego Bractwa.  Nastepnie udaliśmy się na rondo Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie a następnie udaliśmy się na Strzelnicę gdzie odbył się piknik przy ognisku.