VI piknik strzelecki dla młodzieży

W piątek 14 czerwca 2024r strzelnicę Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w  Wejherowie odwiedziły dwie III klasy branżowe z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie. Uczniów wraz z wychowawcami Mariuszem Jaszewskim i Jarosławem Wiżyn-Jastrzębskim przywitał Prezes Zarządu KBS Wejherowo Tomasz Klas. Krótkie szkolenie z bezpieczeństwa na strzelnicy oraz obsługi karabinka pneumatycznego przeprowadził strzelmistrz  Dariusz Krasiński, który wraz ze skarbnikiem Grzegorzem Pieper czuwali nad bezpiecznym i sprawnym przebiegiem strzelania. Pokaz broni palnej przygotował Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz. Na zakończenie dnia były pieczone kiełbaski i rozmowy przy ognisku przygotowanym przez Dawida Klas.