100-lecie powołania Zjednoczenia KBS RP

W sobotę, 13 sierpnia w Poznaniu odbyły się obchody 100-lecia powołania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentowała bardzo silna trzynastoosobowa grupa: Tomasz Klas z małżonką Marią, Andrzej Surowiecki z małżonką Haliną, Dariusz Krasiński z małżonką Agnieszką, Kazimierz Gołąbek z małżonką Ludmiłą, Zbigniew Lemiech, Grzegorz Pieper, Paweł Hinz i Wojciech Recław z Małgorzatą Trepkowską. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP powstało dokładnie 7 sierpnia 1922 r. w Poznaniu. Początkowo nosiło nazwę Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski, a w 1925 r. podjęto decyzję o zmianie nazwy na Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zjednoczenie zrzeszało Kurkowe Bractwa Strzeleckie do 1939 r. 10 listopada 1990 r. zostało reaktywowane w Kórniku. Uczestnicy wzięli udział w mszy św. w Bazylice Kolegiackiej, którą odprawił ks. abp dr Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Następnie poczty sztandarowe udały się na Plac Wolności, gdzie odbyła się uroczysta część obchodów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Parku Szelągowskim, gdzie odbyło się strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego 100-lecia Zjednoczenia KBS RP. Nasze Bractwo reprezentowali: Ludmiła Gołąbek, Wojciech Recław i Andrzej Surowiecki, który zakwalifikował się do ścisłego finału. Na koniec Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie Tomasz Klas w asyscie Pocztu Sztandarowego i innych członków Bractwa dokonał wpisu w księdze jubileuszowej.