Uczczenie 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej 08.05.2020r.

Dokładnie 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Pomimo okrągłej rocznicy świętowanie Narodowego Dnia Zwycięstwa przebiegało w wyjątkowo skromnej oprawie. Zabrakło uroczystych apeli, czy występów artystycznych. Najważniejsze jednak, że nie zabrakło pamięci. Po wysłuchaniu krótkiego przemówienia Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich w Łężycach. Kwiaty złożyło również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, reprezentowane przez prezesa Tomasza Klas, wiceprezesa Andrzeja Surowieckiego i skarbnika Grzegorza Pieper.