Turniej strzelecki o Buławę Hetmana Koniecpolskiego w Czarnem

30 kwietnia 2022 r. w turnieju strzeleckim o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Czarnem brały udział Bractwa Okręgu Pomorskiego, Okręgu Zachodniopomorskiego oraz stowarzyszenia strzeleckie, historyczne i rekonstrukcyjne. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie bardzo licznie wybrało się na turniej, jedenastoosobową grupę stanowiły dwie siostry: Ludmiła Gołąbek i Agnieszka Krasińska, ośmiu braci: Tomasz Klas, Mirosław Weisbrot, Grzegorz Pieper, Dariusz Krasiński, Kazimierz Gołąbek, Zbigniew Lemiech, Paweł Hinz i Wojciech Recław oraz kandydat na członka Bractwa Przemysłw Bobrucki. Brat Wojciech Recław w strzelaniu do Kura o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego zajął drugie miejsce zostając tym samym pierwszym marszałkiem oraz zajął trzecie miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla A.D.2020 Bronisława Ławeckiego. Brat Zbigniew Lemiech zajął drugie miejsce w strzelaniu do Tarczy Przewodniczącego Rady Miasta w Czarnem Tadeusza Żyły, natomiast brat Paweł Hinz zajął trzecie miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego. Dziękujemy bardzo za wspaniałą rodzinną atmosferę.