Turniej strzelecki w Będominie

W dniu 02 czerwca 2018 roku w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, odbyły się trzecie strzelania zorganizowane przez KBS w Kościerzynie o Szablę Gen. Józefa Wybickiego. Turniej został objęty HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI Andrzeja Dudy. Po otwarciu, uroczystym odśpiewaniu wszystkich zwrotek Hymnu oraz hymnu Brackiego przystąpiono do strzelań. Nasze Bractwo bardzo licznie uczestniczyło w tym wydarzeniu. Brat Mirosław Weisbrot zestrzelił Kura, rycerzami zostali Bracia Piotr Karbowski i Dariusz Krasiński, który zdobył również II miejsce w Tarczy 100-lecia odzyskania niepodległości. Brat Zbigniew Lemiech zajął I miejsce w Tarczy Sponsora, II miejsce w Tarczy Fundacyjnej i II miejsce w Tarczy Burmistrza Miasta Kościerzyna. Maria Klas - I miejsce i Siostra Ludmiła Gołąbek - II miejsce w Tarczy Pań oraz Agnieszka Krasińska i Bracia Tomasz Klas i Kazimierz Gołąbek.