Strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2021

6 maja 2021r. odbyło się strzelanie o tytuł Króla KBS Wejherowo A.D.2021. na który przybyli prawie wszyscy członkowie bractwa. Na wstępie Prezes Tomasz Klas przywitał Króla KBS Wejherowo Pawła Hinz, Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiłę Gołąbek, Króla elekta Okręgu Pomorskiego Piotra Karbowskiego, Pierwszego Rycerza Króla Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Lemiech, Prezesa Honorowego Kazimierza Gołąbek, cały Zarząd oraz wszystkich braci i siostry. Strzelanie rozpoczął ustępujący Król KBS Wejherowo A.D. 2020 Brat Paweł Hinz. Rywalizacja choć krótka była zacięta i już na początku trzeciej kolejki Kura z żerdzi strącił i tym samym nowym Królem A.D. 2021 został Viceprezes Brat Andrzej Surowiecki, pierwszym Rycerzem została Siostra Halina Surowiecka, która jednocześnie została Królową KBS Wejherowo, zaś drugim Rycerzem został ustępujący Król Paweł Hinz.
 
                                                Wiwat Król i jego Rycerze!!! Wiwat. Wiwat. Wiwat.
 
Uroczyste przekazanie insygni królewskich odbędzie się na XXVI Turnieju Strzeleckim o "Miecz Jakuba Wejhera" 22 maja 2021r. Prezes wraz Zarządem i całym bractwem serdecznie zapraszają wszystkich chętnych.