Dotacja na "Turniej strzelecki dla młodzieży ponadgimnazjalnej"

28 marca 2019 r. Prezes Kazimierz Gołąbek podpisał umowę między Powiatwm Wejherowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Wejherowie a Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Wejherowie o przekazanie środków finansowych w wysokości 2100 zł. na realizację zadania publicznego pod tytułem " Turniej strzelecki dla młodzieży ponadgimnazjalnej - Dbamy o Niepodległą"

Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie bardzo dziękuje za wsparcie tego projektu.