367 Rocznica Śmierci Jakuba Wejhera

W niedzielę 25 lutego 2024r. w 367 rocznicę śmierci Jakuba Wejhera uczczono pamięć założyciela miasta. Tradycyjnie złożono kwiaty w krypcie pod wejherowskim klasztorem, gdzie spoczywa śp. Jakub Wejher wraz z rodziną. Po mszy św. w asyście orkiestry Gminy Wejherowo licznie zebrane poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Jakuba Wejhera. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Mariusz Dyderski, Prezes Zarządu Tomasz Klas i Wiceprezes Andrzej Surowiecki. Na obchodach były również Siostry z wejherowskiego Bractwa: Ludmiła Gołąbek, Halina Surowiecka i Agnieszka Krasińska oraz Prezes Honorowy Kazimierz Gołąbek i Sekretarz Mirosław Weisbrot. Po hymnie narodowym i kaszubskim głos zabrała Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Wejherowie Lucyna Pranschke oraz Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera, po czym Strzelmistrz Dariusz Krasiński oddał salwę z armaty wiwatowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.