Turniej w Wejherowie 11.09.2021 r.

Dzień po uroczystościach w Białej na strzelnicy Stowarzyszenia Strzeleckiego Walther w Bieszkowicach, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało turniej strzelecki dla upamiętnienia 1 Morskiego Pułku Strzelców pod nazwą "Za Wolność Kaszub i Polski". Patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Wejherowo Pan Przemysław Kiedrowski, który zaszczycił nas swoją obecnością wraz z małżonką Karoliną. Swoją obecnością zaszczycił nas również zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo Pan Arkadiusz Kraszkiewicz oraz Leśniczy z Białej Pan Mariusz Dyderski. Na pierwszy turniej przyjechały Bractwa z Kościerzyny, Tczewa i Gdyni. Dużym zainteresowaniem cieszył się finał o Puchar Wójta Gminy Wejherowo, Pana Przemysława Kiedrowskiego, który odbył się w systemie australijskim. Na uczestników czekały ciekawe nagrody oraz kaszubska grochówka i ciasta przygotowane przez nasze Panie. Potrawy z grila tradycyjnie przygotowł Króla KBS Wejherowo Andrzej Surowiecki wraz z małżoną Siostą Haliną. 

Tarcza dla upamiętnienia 1 Morskiego Pułku Strzelców

1. Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo

2. Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna

3. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna

Puchar Wójta Gminy Wejherowo Pana Przemysława Kiedrowskiego

1. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna

2. Piotr Czapiewski - KBS Tczew

3. Ryszard Jurczyk - KBS Gdynia

4. Grzegorz Pieper - KBS Wejherowo

5. Tomasz Klas - KBS Wejherowo

Tarcza Bracka

1. Adam Łabuda - KBS Kościerzyna

2. Piotr Czapiewski - KBS Tczew

3. Zbigniew Lemiech - KBS Wejherowo

Kur "Za Wolność Kaszub i Polski"

1. Grzegorz Pieper - KBS Wejherowo

2. Piotr Karbowski - KBS Wejherowo

3. Piotr Czapiewski - KBS Tczew