W Kąpinie uczcili pamięć Franciszka Napierały

W niedzielę 11 września odbyło się odsłonięcie tablicy ku pamięci Franciszka Napierały, radnego gminy Wejherowo, który został zamordowany w 1939 roku. Radny był właścicielem wielowymiarowej domeny ziemskiej oraz fundatorem kapliczki w Kąpinie, gdzie później powstał kościół. Działacz urodził się w Podrzewiu, dlatego też na uroczystości pojawiła się sołtys tej miejscowości, Pani Joanna Zimna. Na uroczystość w Poczcie Sztandarowym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wybrali się Tomasz Klas, Mirosław Weisbrot i Mariusz Dyderski oraz Agnieszka i Dariusz Krasińscy, którzy po odsłonięciu tablicy oddali salwę honorową z armaty wiwatowej.