Jednomyślne absolutorium dla Zarządu Bractwa

Podsumowanie działalności za 2023 rok było głównym tematem zebrania sprawozdawczego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, które odbyło się w sobotę 16 marca 2024r. na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Wejherowie. Prezes Zarządu Tomasz Klas przywitał wszystkich obecnych i podziękował uczestnikom za przybycie – obecnych było 70 % członków naszej organizacji, co pozwala uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne.
Sprawozdanie z działalności Bractwa w 2023 roku przedstawił Prezes Zarządu Tomasz Klas. W swoim wystąpieniu przedstawił ogrom pracy, który został wykonany w minionym roku. Najważniejszym i największym sukcesem minionego roku było oczywiście otwarcie i poświęcenie odtworzonej historycznej strzelnicy naszego Bractwa z lat 1836-1939 podczas uroczystości z okazji XXX-lecia Reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Oprócz ciężkiej pracy na Strzelnicy Siostry i Bracia z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie w roku 2023 zorganizowali 18 turnieji i pikników strzeleckich dla członków Bractwa, młodzieży, stowarzyszeń, dla mieszkańców Gminy i Miasta Wejherowo o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim oraz trzy spotkania typowo integracyjne. Członkowie Bractwa wzięli udział w 16 turniejach strzeleckich na terenie kraju, sławiąc dobre imię naszej organizacji i grodu Jakuba Wejhera. W ramach pielęgnacji tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich, nasze Bractwo brało udział w 15 uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i kościelnych, uczestniczyło w 19 różnego rodzaju wydarzeniach i w sześciu ceremoniach pogrzebowych w Okręgu Pomorskim. Prezes wspomniał też o sukcesach strzeleckich, największy z nich to oczywiście zdobycie tytułu Króla Zjednoczenia KBS RP w Pszczynie, przez Pawła Hinz na lata 2023-26, zdobycie tytułu Mistrza Okręgu Pomorskiego przez Mariusza Dyderskiego i Pierwszego Wicemistrza Okręgu Pomorskiego przez Pawła Hinz, zdobycie Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego przez Pawła Hinz, Mirosława Weisbrot i Przemysława Bobruckiego, zdobycie po raz pierwszy I miejsca w strzelaniu drużynowym w Gran Prix Okręgu Pomorskiego oraz II miejsca w kasyfikacji indywidualnej przez Pawła Hinz i na koniec w Skarszewach Wojciech Recław strącił Kura i 20 stycznia tego roku został proklamowany na Króla Okręgu Pomorskiego.
Ciężka praca i sukcesy strzeleckie naszego Bractwa zostały zauważone i docenione przez władze Okręgu Pomorskiego, Miasta i Powiatu. I tak 11 marca podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP, Prezes Zarządu KBS Wejherowo Tomasz Klas został ponownie wybrany do Zarządu Okręgu Pomorskiego, tym razem na stanowisko wiceprezesa. 28 maja podczas Dni Jakuba Wejhera z okazji 30-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie oraz otwarcia nowej strzelnicy Bractwa, za kontynuowanie bogatych tradycji wejherowskiego Kurkowego Bractwa, współpracę i włączanie się w organizację wydarzeń miejskich, a szczególnie tych związanych z historią Wejherowa, zostaliśmy uhonorowani przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandt główna nagrodą „Miniaturką Statuetki Jakuba Wejhera”. Natomiast uchwałą z dnia 08.09.2023 za aktywne włączanie się w życie kulturalne Powiatu Wejherowskiego, za liczne działania na rzecz lokalnej społeczności, za organizację zawodów strzeleckich dla młodzieży oraz za udział w świętach kościelnych i państwowych Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zostało uhonorowane medalem „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Wręczenie nastapiło podczas Gali Kultury Powiatu Wejherowskiego 19 stycznia 2024r.
Na koniec sprawozdania Prezes Zarządu wyraźnie zaznaczył, że te wszystkie sukcesy i osiągnięcia są zasługą całego Bractwa, całego Zarządu, każdej Siostry, każdego Brata, naszych żon, towarzyszek życia, kandydatów, sympatyków Bractwa i ludzi dobrej woli. Wszyscy razem i wspólnie pracujemy na wizerunek naszego Bractwa.
Nastepnie sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Grzegorz Pieper. Swoje sprawozdanie przedstawił również Strzelmistrz Bractwa Dariusz Krasiński. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni członkowie stowarzyszenia. Podczas zebrania podjęto wiele ważnych uchwał, jedną z nich była jednogłośnie podjęta uchwała dotyczącą wpisania Brata Andrzeja Baranowskiego na listę Członków Honorowych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.