Uroczystość 10-lecia utworzenia 18 WOG.

W piątek 7 czerwca 2024r. w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia utworzenia 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie. Podczas spotkania komendant jednostki płk Jacek Wieczorek wręczył podziękowania wszystkim, którzy wspierają i współpracują z oddziałem. Wśród nich jest również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie, które reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Klas oraz Wiceprezes Andrzej Surowiecki.