Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorskiego

24.03.2024r. w Skarszewskim Centrum Sportu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP.  Kurkowe Bractwo Strzelecki w Wejherowie reprezentował Prezes Zarządu Tomasz Klas jako delegat oraz Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz i Król Okręgu Pomorskiego Wojciech Recław jako goście. Na wstępie Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski przywitał wszystkich przybyłych – obecnych było 63.6 % uprawnionych do głosowania delegatów z dziewięciu Bractw Okręgu Pomorskiego, co pozwoliło uznać wszystkie podjęte na zebraniu uchwały jako ważne. Po przedstawieniu sprawozdań i dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Pomorskiego. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni na zebraniu delegaci.