363 rocznica śmierci Jakuba Wejhera 26.02.2019 r.

Tradycyjne obchody jak zawsze rozpoczęły się złożeniem kwiatów w krypcie kościoła klasztornego na trumnie Jakuba Wejhera, a następnie udziałem we Mszy świętej w kościele pw. św. Anny. Po nabożeństwie z udziałem pocztów sztandarowych m.in. z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wszyscy przemaszerowali na plac Jakuba Wejhera, gdzie odśpiewano uroczyście Hymn Państwowy i  Hymn Kaszubski. Witając zgromadzonych prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mirosław Gaffka podkreślił, że doroczne obchody śmierci Jakuba Wejhera są zawsze ważnym wydarzeniem w życiu miasta, gdzie wspólnie z władzami miasta, powiatu i przedstawicielami różnych środowisk, oddawany jest hołd założycielowi grodu Wejhera i kultywowana jest jego pamięć. Po przemówieniach delegacje władz miasta i powiatu, okolicznych oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz z innych środowisk złożyły kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera. Uroczystość uświetnił wystrzał armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i salwa z muszkietów Chorągwi Jakuba Wejhera i Pułku Czarnieckiego. KBS Wejherowo reprezentowali Ludmiła i Kazimierz Gołąbek, Halina i Andrzej Surowieccy, Tomasz Klas, Dariusz Krasiński i Mirfosław Weisbrot, któremu dziękujemy za fantastyczne zdjęcia.