VIII Grand Prix KBS Wejherowo - turniej I

18 stycznia 2024r. na strzelnicy pneumatycznej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2  w Wejherowie odbyło się podsumowanie VII Grand Prix oraz rozpoczęcie VIII edycji Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Poczęstunek przygotował Brat Mariusz Dyderski wraz z małżonką Joanną. Po krótkim przywitaniu przez Prezesa Tomasza Klas, Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie wręczył pamiątkowe medale oraz dyplomy uczestnikom VII edycji Grand Prix KBS Wejherowo.

 

W kategorii Goście Kobiety i Siostry Kurkowe I miejsce zajęła Małgorzata Trepkowska, II miejsce zajęła Siostra Agnieszka Krasińska oraz III miejsce zajęła Renata Słupczyńska.

W kategorii Goście Mężczyźni i Bracia Kurkowi I miejsce zajał Tomasz Ciesielski, II miejsce zajął Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz natomiast III miejsce zajął Kamil Pieper.

Po przedstawieniu zmian, które dotyczyły zasad zdobycia nagrody miesiąca przystąpiono do pierwszego turnieju VIII edycji Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Najwiekszą ilość punktów w kategorii Goście Kobiety i Siostry Kurkowe zdobyła Siostra Agnieszka Krasińska, natomiast w kategorii  Goście Mężczyźni i Bracia Kurkowi zwyciężył Brat Mariusz Dyderski. Nagrodą miesiąca była ręcznie rzeźbiona tarcza z wizerunkiem Teodora Bolduana, przedwojennego burmistrza Wejherowa, który należał niegdyś do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Zdobywcą tej tarczy został, oddając najlepszy "złoty strzał" Brat Wojciech Recław. Gratulujemy.