Turniej w Czarnem

27 kwietnia 2023 r. Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem zorganizowało XX turniej strzelecki o "Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego", rozpoczynając sezon strzelecki w Okręgu Pomorskim. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych i zaproszonych Gości z Placu Wolności pod pomnik Hetmana St. Koniecpolskiego gdzie po odśpiewaniu Hymnu Brackiego i złożeniu kwiatów oddano salwę armatnią. Następnie udaliśmy się na strzelnice Strzeleckiego Bractwa Kurkowego i po przywitaniu Gości rozpoczęto turniej. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Król Zjednoczenia KBS RP Paweł Hinz, który zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego, Król Okręgu Pomorskiego Wojciech Recław, Prezes Zarządu Tomasz Klas, który zajął II miejsce w strzelaniu do Tarczy Bufetowej oraz Sekretarz Bractwa i nasz fotograf Mirosław Weisbrot.