IV Grand Prix KBS Wejherowo - turniej IX oraz II turniej V Grand Prix

We wtorek 16 lutego 2021r. odbył się ostatni turniej IV Grand Prix KBS Wejherowo oraz drugi turniej V Grand Prix. Na wstępie Prezes KBS Wejherowo Tomasz Klas przywitał wszystkich uczestników i wręczył tarcze zdobyte za złoty strzał VIII turnieju IV Grand Prix Bratu Pawłowi Hinz oraz tarczę I turnieju V Grand Prix Bratu Wojciechowi Recław. Po wręczeniu nagród, Prezes życzył wszystkim szczęścia i celnego oka. Emocje były duże, ponieważ ostatni turniej IV Grand Prix decydował o ostatecznych wynikach całego IV Grand Prix KBS Wejherowo. Po ostatnim turnieju w kategorii braci i sióstr I miejsce zdobył Brat Grzegorz Pieper, II miejsce zdobył Brat Mirosław Weisbrot, a III miejsce Brat Tomasz Klas. W kategorii goście Panie I miejsce zdobyła Małgorzata Trepkowska, II miejsce kandydatka na siostrę Agnieszka Krasińska, III miejsce Maria Klas. W kategorii goście Panowie I miejsce zdobył Miłosz Gdanietz, II miejsce Wojciech Recław, a III miejsce Tomasz Ciesielski. Najlepszy wynik złotego strzału IV Grand Prix zdobył Brat Tomasz Klas. W drugim turnieju V Grand Prix w kategorii bracia i siostry okazali się ex aequo Bracia Tomasz Klas i Wojciech Recław. W kategorii goście Panie najlepszy wynik uzyskała Małgorzata Trepkowska a w kategorii goście Panowie Andrzej Kalkowski. Tarczę za złoty strzał II turnieju V Grand Prix otrzymał z rąk Prezesa KBS Wejherowo Brat Paweł Hinz. Pyszny poczęstunek na to podwójne Grand Prix w śledzika przygotował Prezes Tomasz Klas wraz z małżonką Marią. Cały turniej odbył się pod ścisłym rygorem sanitarnym.