Wsparcie finansowe dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

Kolejne dotacje trafiły do organizacji pozarządowych. Urząd Miasta co roku wspiera organizacje społeczne przyznając dotacje na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności. Wsparcie finansowe od miasta otrzymało również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie. 18 marca 2024r. umowę z Prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem podpisał Prezes Zarządu Tomasz Klas oraz Sekretarz Bractwa Mirosław Weisbrot. Na zakończenie Prezydent Wejherowa podziękował przedstawicielom organizacji za ich codzienną działalność i angażowanie się na rzecz wejherowian.