Jubileusz 85-lecia Gminy Wejherowo

Podczas uroczystości, która odbywała się w nowej auli Szkoły Podstawowej w Bolszewie, wójt Henryk Skwarło wygłosił przemówienie przedstawiające plon dokonań gminy. Jak powiedział wójt złożyła się na to, zwłaszcza w ostanich latach, budowa wielu nowych dróg i sieci kanalizacyjnej, a także rozbudowa szkół. Wójt przytoczył dane, które dowodzą, że gmina pozyskała na ten cel dużo środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. Henryk. Wyświetlony został również film obrazujący przemiany jakie zaszły w miejscowościach gminy Wejherowo. Wójt wręczył grupie pracowników Urzędu Gminy złote, sebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Tradycyjną Statuetkę Gryfa Kaszubskiego otrzymał Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie, którą odebrał w imieniu Oddziału Prezes Zarządu ks. kan. Stanisław Bach. Gratulacje na ręce wójta Henryka Skwarło z okazji jubileuszu gminy złożyli m.in. poseł Kazimierz Plocke, wicestarosta Jacek Thiel oraz samorządowcy wszystkich miast i gmin powiatu wejherowskiego, a także zaprzyjaźnieni z Gminą Wejherowo przedstawiciele Gminy Inowrocław. Zastępcy prezydenta miasta Wejherowo - Arkadiusz Kraszkiewicz i Beata Rutkiewicz - wręczyli wójtowi Hanerykowi Skwarło miniatuirkę Statuteki Jakuba Wejhera przyznaną Urzędowi Gminy przez Prezydenta Miasta Wejherowo. W częsci artystycznej wystpiła kapela kaszubska "Zbierańcy" oraz uczniowie szkół gminy. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie reprezentował Prezes Kazimierz Gołąbek.