VI Grand Prix KBS Wejherowo - turniej III

17 marca 2022r. odbył się trzeci turniej VI Grand Prix Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Prezes Bractwa przywitał wszystkich przybyłych gości oraz wręczył imienną statuetkę Kura siostrze Halinie Surowieckiej, która była zwycięzcą poprzedniego turnieju. Po długiej nieobecności, dołączył do turnieju Brat Honorowy Adam Augustis wraz z córką Magdą. Zwycięzcami trzeciego turnieju VI Grand Prix KBS Wejherowo zostali w kategorii gości - Tomasz Ciesielski, w kategorii braci i sióstr - ex aequo Wojciech Recław i Paweł Hinz. Małego Kura trzeciego turnieju VI Grand Prix zdobyła Agata Stebnicka. Gratulujemy. Następny turniej 7 kwietnia. Zapraszamy.