Uroczystość nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Aresztu Śledczego.

Tomasz Klas – Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie w odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie mjr Grzegorza Woscholskiego, uczestniczył w uroczystościach nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Wejherowie, które odbyły się w 29 listopada 2022r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.